Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

Natječaji za poduzetnike

HAMAG-BICRO vodi 10 tvrtki u London na predstavljanje pred investitorima

Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavili su Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sudjelovanje poduzetnika na predstavljanju pred inozemnim investitorima ‘Investors meet innovations‘ Bloomberg, London, Velika Britanija.

Prioritet ovog Javnog poziva je omogućiti predstavnicima deset hrvatskih tvrtki predstavljanje pred vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima i na taj način jačati konkurentnost te učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima.

Predstavljanje pred investitorima i posjet tvrtkama u Londonu održat će se od 20. do 22. svibnja 2015. godine. Prvi dan tvrtke će posjetiti Ravensbourne Incubator i Greenwich Peninsula u organizaciji Europske poduzetničke mreže koja ima za cilj pružiti podršku poduzetnicima kako bi ostvarili međunarodna partnerstva i internacionalizirali svoje poslovanje. Drugi dan namijenjen je predstavljanju tvrtki pred 40-ak vodećih londonskih investitora na pitch događanju Investors meet innovations. Domaćin trećeg dana posjeta Londonu je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu koje će organizirati posjet hrvatskih tvrtki vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima.

Dvadeset podnositelja prijave koji ostvare najveći broj bodova, biti će pozvani na javno predstavljanje poduzetničke ideje koje će se održati 15. travnja 2015. godine u kongresnom centru FORUM Zagreb (Radnička cesta 50) u 14 sati. Svojevrsno pitch natjecanje održat će se ispred žirija kojeg će činiti dva predstavnika Ministarstva poduzetništva i obrta, po jedan predstavnik HAMAG-BICRO-a i Bloomberg-a te Mihovil Barančić, poslovni anđeo i suosnivač Zagrebačkog inkubatora poduzetništva (ZIP). Članovi žirija će odabrati deset tvrtki kojima će se ponuditi potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore i predstavljanje u London pred investitorima.

Davatelj potpore ukupnog iznosa 300.000,00 kuna je Ministarstvo poduzetništva i obrta, a javni poziv provodi HAMAG-BICRO.

Prijava (Prijavni obrazac LONDON/2015 s traženom dokumentacijom) podnosi se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom do 7. travnja 2015. godine na adresu Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 Zagreb).

 

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: www.hamagbicro.hr.

Objavljena pitanja i odgovori za prve otvorene pozive iz Poduzetničkog impulsa 2015.

Pitanja i odgovori odnose se na prve otvorene programe unutar Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu, a to su:


·         Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

·         Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Neka od pitanja odnose se na prihvatljive podnositelje prijava, postupke dodjele bespovratnih sredstava, broj zaposlenih podnositelja prijave, djelatnosti podnositelja prijave, uvjete za podnošenje prijave, poduzetnike početnike, obveznu dokumentaciju, te prihvatljive troškove.

Pitanja i odgovore možete pronaći na linku: http://goo.gl/FDcjXO

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/vijesti/objavljena-pitanja-i-odgovori-za-prve-otvorene-pozive-iz-poduzetni-kog-impulsa-2015

 

Poziv posredničkim organizacijama za program Erasmus za mlade poduzetnike

Edukativna igra Europskog gospodarskog i socijalnog fonda

Kratak opis natječaja: 


Natječaj je otvoren s ciljem jačanja i proširenja postojeće mreže posredničkih organizacija (IOs) koje djeluju kao lokalne kontakt točke namijenjene novoosnovanim poduzetnicima kao i iskusnim poduzetnicima u zemljama sudionicima programa Erasmus za mlade poduzetnike. Posredničke organizacije će biti odabrane za provedbu programa Erasmus za mlade poduzetnike na lokalnoj razini. 

Posrednici će u najvećoj mjeri zapošljavati i pomoći poduzetnicima koji će koristiti ovaj program. Stoga se ovim pozivom podržavaju mjere za poboljšanje organizacije i olakšavanje mobilnosti novih poduzetnika te nije namijenjen poduzetnicima koji žele sudjelovati u programu. Novi poduzetnici koji su spremni sudjelovati u programu biti će izravno podržani od strane posredničkih organizacija. 

 

Specifični ciljevi:

 

·         Pružanje obuke novim poduzetnicima, 

·         Poticanje razmjene iskustva i informacija među poduzetnicima, 

·         Olakšavanje pristupa tržištu i identifikaciji partnera osnovanima u zemljama EU i izvan nje,

·         Podrška umrežavanju poduzetnika iz različitih zemalja, 

·         Daljnji razvoj mreže poduzetnika,

·         Stvaranje novih poduzeća, zajedničkih ulaganja i poticanje prekogranične suradnje.

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su djelomično ili u cijelosti javna ili privatna tijela dok njihova djelatnost mora biti usmjerena na poslovnu podršku. Privatna tijela moraju biti pravilno registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. 

 

Iznos sufinanciranja:

 

Maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je 500.000 eura.

 

Stopa sufinanciranja:

 

Maksimalna stopa sufinanciranja je 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.europski-fondovi.eu/content/poziv-posredni-kim-organizacijama-za-program-erasmus-za-mlade-poduzetnike

Edukativna igra Europskog gospodarskog i socijalnog fonda

 

U sklopu Europskog socijalnog i gospodarskog fonda objavljena je igra pod nazivom ""R EU Ready?" namijenjena svima onima koje zanima kako funkcionira Europska unija i htjeli bi se naći u ulozi vijećnika u Bruxellesu. U igri možete izabrati funkciju koju želite preuzeti, temu za raspravu i utjecati na druge vijećnike. Cilj igre je dobiti podršku barem 75% članova Vijeća za mišljenje koje zastupate, kako bi na taj način ono bilo usvojeno kao politika Odbora i utjecalo na druge institucije Europske unije. Europski gospodarski i socijalni odbor služi kao savjetodavno tijelo za davanje stručnih savjeta glavnim institucijama Europske unije (Europskoj komisiji, Europskom vijeću i Europskom parlamentu). Jedna je od njegovih glavnih zadaća i pomoć u premošćivanju jaza između europskih institucija i "organiziranog civilnog društva". Promiče participativnu demokraciju u Europskoj uniji i pomaže u jačanju uloge organizacija civilnog društva kroz uključivanje u "strukturirani dijalog" s tim skupinama u zemljama članicama EU-a, kao i u drugim zemljama diljem svijeta.

 

Igra je dostupna na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready

Više informacija na Internet stranici: http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/edukativna-igra-europskog-gospodarskog-i-socijalnog-fonda

 

 

Otvoreni Javni poziv prema Programu poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 19.03.2015.

Rok za prijavu: 01.11.2015.

Iznosi sredstava €: 921.053

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge odobravanjem dodatnih sredstava u obliku bespovratne potpore. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Povećanje vlasničkog kapitala u okviru ovog Programa podrazumijeva povećanje temeljnog (upisanog) kapitala i kapitalnih rezervi, pri čemu se povećanje može izvršiti isključivo uplatom u novcu i mora iznositi najmanje 50.000 kn. Povećanje vlasničkog kapitala mora se izvršiti najkasnije u roku od 3 mjeseca od datuma potpisivanja Ugovora, a najkasnije do 1. prosinca 2015. godine. Namjena potpore koja se dodjeljuje od strane HAMAG-BICRO-a je ulaganje u razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge koja ima tržišni potencijal na međunarodnom tržištu. Prihvatljivi su troškovi u izravnoj vezi s projektom/inovacijom za koju se dodjeljuje bespovratna potpora kako bi se smatrali prihvatljivima, a koju ocjenu donosi isključivo HAMAG-BICRO sukladno svojim internim metodologijama i procedurama rada. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 7.000.000 kuna. Najniži iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti Korisniku prema ovom Javnom pozivu je 50.000 kuna a najviši iznos je 200.000 kn.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-prema-programu-poticanja-ulaganja-u-vlasnicki-kapital-inovativnih-subjekata-malog-gospodarstva

Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnim sajmovima

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 18.03.2015.

Rok za prijavu: 13.04.2015.

Iznosi sredstava €: 78.947

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i sličnim manifestacijama. Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnom sajmu ili sličnoj manifestaciji jačati konkurentnost, odnosno učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima. Ciljevi ovog Javnog poziva su:

– povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata;

– jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi troškovi su zakupa izloženog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2 kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva, u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa, transportni troškovi izložaka, uvrštavanje u sajamski katalog, trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice i trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva. Neprihvatljivi su troškovi nastali prije 1. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, troškovi hrane, pića i cateringa te svi ostali troškovi koji nisu vezani isključivo uz nastup na sajmu. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 600.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 80.000 kuna, a najmanje 30.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine, a javni poziv otvoren je do 13.04.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-sudjelovanja-na-inozemnim-sajmovima

 

Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja na domaćim sajmovima

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 18.03.2015.

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Iznosi sredstava €: 394.737

Prijavitelji: Fizičke osobe

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za aktivnost „Domaći sajmovi“.Prioritet ovog Javnog poziva je poticanje razvoja obrtništva kroz ciljane nastupe na domaćim sajmovima i izložbama u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu te ostvarivanja povoljnije tržišne pozicije.

 

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje obrtnika da sudjelovanjem na sajmovima i izložbama unaprijede promidžbu vlastitih proizvoda te stvore uvjete za kvalitetniju suradnju i povezivanje s ostalim subjektima na tržištu. Prihvatljivi prijavitelji su obrti. Prihvatljive projektne aktivnosti su nastupi na domaćim sajmovima/izložbama. Prihvatljivi troškovi su zakup izložbenog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke), troškovi transporta izložaka, troškovi uvrštavanja u sajamski katalog, troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice), troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa).  Neprihvatljivi troškovi su nastali prije 1. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, nabava rabljene opreme, carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.), troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta, građevinski troškovi te nabava građevinske opreme, troškovi izgradnje, dogradnje i adaptacije poslovnog prostora, istraživanje tržišta, troškovi  studiranja, tečajevi stranih jezika, troškovi osoblja, troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja, potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala i obnavljanje certifikata. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 3.000.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine, a javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-sudjelovanja-na-domacim-sajmovima

 

Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova na predstavljanju hrvatskih kompanija ulagačima „Investors meet innovations“ Bloomberg

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Energija, Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 16.03.2015.

Rok za prijavu: 07.04.2015.

Iznosi sredstava €: 39.474

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sudjelovanje na predstavljanju pred inozemnim ulagačima, „Investors meet innovations“ Bloomberg, London, Velika Britanija. Prioritet ovog javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na predstavljanju hrvatskih kompanija ulagačima (omogućavanje predstavnicima deset korisnika ove bespovratne potpore predstavljanje pred vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima) jačati konkurentnost, odnosno učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima i omogućavanje širenja poslovanja. Ciljevi ovog Javnog poziva su sljedeći: – Omogućiti predstavnicima deset korisnika ove bespovratne potpore predstavljanje pred vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima.

– Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata

– Jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 300.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna a najmanje 10.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici koji su sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za obavljanje djelatnosti iz Područja C (Prerađivačka industrija) i to Odjeljak 26 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda), Odjeljak 27 (Proizvodnja električne opreme), Odjeljak 28 (Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.), Skupina 29.31 (Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila)i za obavljanje djelatnosti iz Područja J (Informacije i komunikacije) i to Odjeljak 61 (Telekomunikacije) i Odjeljak 62 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima), te koji imaju sjedište na području Republike Hrvatskoj. Prihvatljivi troškovi su dnevnica, troškovi prijevoza (trošak avionske karte za ekonomsku klasu, trošak željeznice i trošak cestovnog prijevoza), trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva. Navedene troškove Ministarstvo pokriva za maksimalno dva djelatnika zaposlena u podnositelju prijave (uključujući i osnivača). Trošak izložbenog prostora u potpunosti snosi Ministarstvo i HAMAG-BICRO. Neprihvatljivi troškovi su porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, troškovi hrane, pića i cateringa, i svi ostali troškovi koji nisu vezani isključivo uz predmet ovog Javnog poziva.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-na-predstavljanju-hrvatskih-kompanija-ulagacima-investors-meet-innovations-bloomberg

 

Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja hrvatskih kompanija na inozemnom sajmu INTEROP

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 16.03.2015.

Rok za prijavu: 26.03.2015.

Iznosi sredstava €: 23.684

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sudjelovanje na međunarodnom sajmu INTEROP Las Vegas 2015 i za posjet Silicijskoj dolini. Ciljevi  ovog Javnog poziva su sljedeći:- omogućavanje predstavnicima šest korisnika ove bespovratne potpore da se predstave na sajmu INTEROP Las Vegas 2015 i pred potencijalnim investitorima u Silicijskoj dolini;

– povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata;

–  jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici koji su sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za obavljanje djelatnosti iz Područja J (Informacije i komunikacije) i to isključivo Odjeljak 61 (Telekomunikacije) i Odjeljak 62 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima), te koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske,Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 180.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna a najmanje 10.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi su dnevnica, troškovi prijevoza, trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva. Navedene troškove Ministarstvo pokriva za maksimalno dva djelatnika zaposlena u podnositelju prijave (uključujući i osnivača). Trošak izložbenog prostora na sajmu u potpunosti snosi Ministarstvo i HAMAG-BICRO. Neprihvatljivi troškovi su troškovi nastali prije 01. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, troškovi hrane, pića i cateringa, svi ostali troškovi koji nisu vezani isključivo uz nastup na sajmu INTEROP Las Vegas 2015 i predstavljanje u Silicijskoj dolini.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-sudjelovanja-hrvatskih-kompanija-na-inozemnom-sajmu-interop

Poduzetnički impuls 2015: Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 07.03.2015.

Rok za prijavu: 13.04.2015.

Iznosi sredstava €: 1.118.421

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost, poticati rast i razvoj mikro i malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost. Ciljevi ovog Javnog poziva su:– Povećanje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti mikro i malih gospodarskih subjekata

– Unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa putem jačanja i modernizacije tehnološke baze mikro i malih gospodarskih subjekata

– Jačanje pozicije mikro i malih gospodarskih subjekata na tržištu i omogućavanje širenja proizvodnje i proizvodnog asortimana

– Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima

– Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih. Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mala poduzeća.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 8.500.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 400.000 kuna a najniži iznos je 50.000  kuna. Stopa sufinanciranja za mikro poduzeća iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova projekta a za mala poduzeća do 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljive aktivnosti su:– osnovne:1. Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti

2. Ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta

3. Ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju

4. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

– dodatne (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, maksimalno do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):1. Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju – nabava opreme za mikro elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i visoko učinkovitu kogeneraciju električne snage do 10 KW (proizvodnja električne energije) i termičke snage do 30 KW (proizvodnja topline)

2. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

3. Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

4. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

5. Stručno osposobljavanje i obrazovanje

6. Marketinške aktivnosti

7. Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice. Projektne prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-jacanje-konkurentnosti-preradivacke-industrije

 

Poduzetnički impuls 2015: Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Turizam

Datum otvaranja natječaja: 07.03.2015.

Rok za prijavu: 13.04.2015.

Iznosi sredstava €: 657.895

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro gospodarskih subjekta i poticanje njihovog rasta kroz ciljanu potporu razvojnim ulaganjima. Ciljevi ovog Javnog poziva su:– Povećanje učinkovitosti poslovanja mikro gospodarskih subjekata

– Jačanje tehnološke baze mikro gospodarskih subjekata

– Poboljšanje pružanja usluga kroz modernizaciju poslovnog procesa

– Poticanje razvoja mikro gospodarskih subjekta i njihov rast u male gospodarske subjekte

– Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima

– Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih. Prihvatljivi prijavitelji su mikropoduzetnici. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 5.000.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000 kuna a najniži iznos je 30.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljive aktivnosti su:– osnovne:1. Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti

2. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

3. Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa (uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja)– dodatne (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, maksimalno do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):1. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

2. Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

3. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

4. Stručno osposobljavanje i obrazovanje

5. Marketinške aktivnosti

6. Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice. Projektne prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-jacanje-konkurentnosti-usluznih-djelatnosti

 

Poduzetnički impuls 2015: Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Obrazovanje

Datum otvaranja natječaja: 07.03.2015.

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Iznosi sredstava €: 263.158

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Fizičke osobe Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva. Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

– usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja

– potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća te fizičke osobe. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.000.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova projekta nastalih u 2014. i 2015. godini. Prihvatljive aktivnosti su:– obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

– ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine  pri čemu javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnike

Javni poziv za program “Poduzetništvo u kulturi” za 2015. Godinu

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Kultura

Datum otvaranja natječaja: 06.03.2015.

Rok za prijavu: 06.04.2015.

Iznosi sredstava €: 197.368

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge Cilj ovog javnog poziva je jačanje kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje. Uključuje poduzetnike usmjerene na ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih tehnologija s ciljem uvećavanja vrijednosti – orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj. Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi –  trgovačka društva, obrti, zadruge, ustanove (osim javnih ustanova) i umjetničke organizacije. Područja u kulturi koja se potiču ovim Programom su:

– nakladništvo i knjižarstvo,

– izvedbene umjetnosti,

– vizualne (likovne) umjetnosti. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 1.500.000 kuna za provedbu programa. Najviši iznos dodijeljene potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna a najniži 20.000 kuna. Stopa sufinanciranja projekata se odobrava u visini od najviše 85% prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-program-poduzetnistvo-u-kulturi-za-2015-godinu

 

Konkurentnost turističkog gospodarstva – 2015.

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Turizam

Datum otvaranja natječaja: 23.02.2015.

Rok za prijavu: 30.03.2015.

Iznosi sredstava €: 3.183.421

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe Ciljevi programa sukladni su s Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ciljevi se planiraju ostvariti razvijanjem ponude složenih, inovativnih i kreativnih turističkih proizvoda, povećavanjem razine zauzetosti smještajnih kapaciteta, produljenjem sezone, povećanjem prosječne potrošnje po danu boravka, povećanjem razine zaposlenosti i samozapošljavanja, umrežavanjem s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini, unapređenjem međunarodne prepoznatljivosti. Prihvatljivi prijavitelji ovise o mjeri programa. To mogu biti trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) te fizičke osobe koje su privatni iznajmljivači. Mjere programa – namjena bespovratnih sredstava. Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenostiA1: za sve vrste objekata iz skupine „hoteli“; obnova i uređenje, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, podizanje kvalitete–  najniži iznos potpore: 50.000 kn

–  najviši iznos potpore: 500.000 knA2: za sve kampove i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj; izgradnja, obnova i proširenje, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja– najniži iznos potpore: 50.000 kn

– najviši iznos potpore: 300.000 knA3: seljačka domaćinstva (OPG i PG, obrt, zadruga); obnova, proširenje i uređenje postojećih, investicije usmjerene na otvaranje novih seljačkih domaćinstava ili ugostiteljskog objekta (kušaonice), dodatni sadržaji– najniži iznos potpore: 30.000 kn

– najviši iznos potpore: 200.000 knA4: objekti u domaćinstvu (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu); izgradnja i opremanje novih bazena– najviši iznos potpore: 40.000 knMjera B – razvoj posebnih oblika turizma, za subjekte registrirane za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu: ruralni i planinski turizam, cikloturizam, pustolovni i sportsko-rekreativni turizam, obnova industrije ili kulturne baštine, „mali ploveći hoteli“, zabavni tematski parkovi, novi turistički proizvodi za tržište posebnih interesa.– najniži iznos potpore: 30.000 kn

– najviši iznos potpore: 300.000 kn Mjera C – internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivostC1: članarine u prestižnim renomiranim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata, za prve tri godine članstva– najviši iznos potpore: 200.000 kn (100 % prihvatljivih troškova)C2: sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih uz investicije u turizmu, uz sudjelovanje minimalno 200 gospodarskih subjekata– najviši iznos potpore: 100.000 kn. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 29.194.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do najviše 50 % ukupno prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C1.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/konkurentnost-turistickog-gospodarstva-2015

 

EAFRD: Mjera 4. “Ulaganja u fizičku imovinu” – Podmjere 4.1. i 4.2.

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Mladi, Energija, Hrana, Poduzetništvo, Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 30.01.2015.

Rok za prijavu: 10.04.2015.

Iznosi sredstava €: 25.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe, Klasteri Podmjera 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Operacija 4.1.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Cilj operacije je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta, modernizaciju postojećih gospodarstava, poboljšanje kvalitete proizvoda uvođenjem novih tehnologija i inovacija i stvaranje na tržištu održivih gospodarstava, odnosno, uspostava novih gospodarstava koja prate napredne tehnike i tehnologije. Suvremenom mehanizacijom, strojevima i opremom koja koristi novija tehnološka i informatička dostignuća te obnovom i izgradnjom objekata i pripadajuće infrastrukture podići će se nivo proizvodnje na nivo konkurentnosti na tržištu i samoodrživosti gospodarstava. Potporom za ulaganja u sustave navodnjavanja, doprinosi se povećanju učinkovitosti u potrošnji vode u poljoprivredi. Potpore su ovdje namijenjene svim poljoprivrednim gospodarstvima, posebice, onim koji su produktivniji i imaju intenzivniju proizvodnju. Osim toga, povećanim intenzitetom potpore mladim poljoprivrednicima ove aktivnosti potiču ulaganje mladih u sektor poljoprivrede. Maksimalni intenzitet potpore u ovoj operaciji ne smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore:

– minimalna vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po projektu iznosi 5.000 €,

– maksimalna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 2 mil. €, osim za ulaganja u sektor voća i povrća, stočarstva i peradarstva do 3 mil. €.Operacija 4.1.2. –  Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Pravilno zbrinjavanje i čuvanje stajskog gnoja vrlo je važno u današnje vrijeme. Stajski gnoj je izuzetno vrijedan proizvod za cjelokupnu biljnu proizvodnju pa je važno shvatiti da ga treba pravilno skladištiti i čuvati od ispiranja jer se tako smanjuje njegova vrijednost. Pravilnom primjenom i korištenjem stajskog gnoja nema negativnog utjecaja na okoliš. Spremnici, lagune odnosno jame za stajski gnoj moraju biti vodonepropusni tako da ne dođe do izlijevanja, ispiranja ili otjecanja stajskog gnoja u okoliš i onečišćenja podzemnih i površinskih voda. Cilj operacije je izgradnja  i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj te učinkovitije korištenje gnojiva u smislu smanjene uporabe gnojiva u poljoprivredi,  a time zaštite podzemnih i površinskih voda od nitrata. Maksimalni intenzitet potpore u ovoj operaciji ne smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore:

– minimalna vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po projektu iznosi 5.000 €,

– maksimalna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 1 mil. €. Prihvatljivi korisnici za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čije je ekonomska veličina manja  od 6000 € za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8000 € za ulaganja u ostalim sektorima (iznimno za operaciju 4.1.2., prihvatljivi korisnici su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neovisno o ekonomskoj veličini)  te proizvođačke grupe/ organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Podmjera 4.2. – Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvodaOperacija 4.2.1. –  Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

U okviru operacije potiču se ulaganja usmjerena na povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I kroz modernizaciju i poboljšanje učinkovitosti prerade, trženja, razvoja i promoviranja prerade poljoprivrednih proizvoda pri čemu rezultat proizvodnog procesa može biti proizvod iz Priloga I. Pravilnika za provedbu mjere 4: Ulaganje u fizičku imovinu, podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu , marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda osim proizvoda ribarstva. Također rezultat proizvodnog procesa može biti proizvod koji nije obuhvaćen prilogom I. Pravilnika. Osim toga tu je i uvođenje novih tehnologija i inovacija, učinkovito korištenje resursa i smanjenje troškova proizvodnje, prilagodba na novouvedene standarde, otvaranje novih tržišnih mogućnosti s naglaskom na kvalitetu. Zajednička ulaganja omogućuju bolju iskorištenost proizvodnih kapaciteta te omogućuju raspodjele troškova između nekoliko ulagača, a time pridonose jačanju kratkih lanaca opskrbe. Visina potpore:

– minimalna vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po projektu iznosi 10.000 €,

– maksimalna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 3 mil. €. Maksimalni intenzitet potpore za operacije 4.2.1. je 50% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Navedeni intenzitet potpore kao udio javne potpore u prihvatljivim troškovima investicije može biti povećan za dodatnih 20 postotnih bodova za djelatnosti podržane u sklopu programa EIP ili one povezane s povezivanjem organizacija proizvođača. Prihvatljivi korisnici za podmjeru 4.2. – Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Priloga I. Pravilnika za provedbu mjere 4: Ulaganje u fizičku imovinu, podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu , marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda osim proizvoda ribarstva.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/eafrd-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjere-4-1-i-4-2

 

Međunarodni razvoj klastera (COS-CLUSTER-2014-3-03)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Prekogranična suradnja

Datum otvaranja natječaja: 23.12.2014.

Rok za prijavu: 31.03.2015.

Iznosi sredstava €: 3.750.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Fakulteti, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori, Klasteri

Opći cilj natječaja je intenziviranje prekogranične i sektorske suradnje klastera te poslovnih mreža te podrška osnivanju Europskog strateškog partnerstva klastera kako bi se ojačala međunarodna suradnja klastera u području strateških interesa posebice za podršku razvoja novih industrija. Prihvatljivi prijavitelji su klasteri i poslovne mreže koje su registrirane ili će biti registrirane u Europskoj platformi suradnje klastera. Aktivnosti se fokusiraju na promociju međunarodne suradnje klastera prilikom koje zainteresirani konzorciji imaju priliku za razvoj i provedbu zajedničke strategije internacionalizacije te za podršku internacionalizaciji malih i srednjih poduzeća prema trećim zemljama izvan Europe. Aktivnosti će se provoditi od strane konzorcija i klasterskih organizacija i/ ili poslovnih mreža koje djeluju u državama koje sudjeluju u Cosme programu te koje su zainteresirane za uspostavljanje i vođenje europskog partnerstva klastera. Od partnerstva se očekuje da razviju zajedničku europsku stratešku viziju s globalnom perspektivom te zajedničkim ciljevima prema određenim trećim tržištima. Podnositelji projektnih prijedloga su slobodni predložiti i uključiti aktivnosti unutar projekta koje smatraju relevantnima. Bitno je da su sve  projektne aktivnosti  jasno povezane s ciljem utvrđenim za svaku pojedinu programsku aktivnost te uredno pravdani:1. cilj: Podrška pripremnim radnjama za osnivanje i oblikovanje novih Europskih strateških partnerstva klastera

2. cilj: Podrška prvoj implementaciji, testiranju i daljnjem razvoju Europskih strateških partnerstva klastera Ukupan iznos raspoloživih sredstava putem ovog natječaja je 3.750.000 eura. Najviši iznos mogućih dodijeljenih sredstava za 1. cilj je 187.500 eura a za 2. cilj je 450.000 eura po projektu. Stopa sufinanciranja iznosi 75% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Maksimalno dopušteno trajanje projekta iznosi 24 mjeseca.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/medunarodni-razvoj-klastera-cos-cluster-2014-3-03

 

NAJAVA- Potpore za izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganja u opremu

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 100.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Cilj ovog javnog poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. Poziv je trajno otvoren do iskorištenja sredstava. Namjena dodijeljenih bespovratnih sredstava je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz svih gospodarskih sektora osim primarne poljoprivredne proizvodnje, sektora ribarstva i akvakulture, sektora čelika, ugljena, brodogradnje, umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije te djelatnosti u turizmu. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 760.000.000 kuna. Najviši iznos traženih sredstava je 15.000.000 kuna a najniži 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike. Najviši iznos traženih sredstava:

– za savjetodavne usluge po projektu je 2 milijuna kuna pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za sudjelovanje na sajmovima je 1 milijun kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za usavršavanje je 2 milijuna kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (iznimno do 70% ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) odnosno 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća. Prihvatljiva su sljedeća ulaganja povezana s:– osnivanjem nove poslovne jedinice

– proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice

– diversifikacijom proizvodnje pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala

– temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

– specijaliziranom obukom, savjetodavnim uslugama i sudjelovanjem na sajmovima, samo ako su izravno povezani s investicijom za koju je dodijeljena potpora. Važna napomena: Indikativni rok objave natječaja je veljača/ ožujak 2015. godine. Datum koji se nalazi u pregledu je isključivo informativnog karaktera i naveden je kako bismo olakšali pretraživanje. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene  indikativne najave.

Više informacija na Internet stranici: https://www.youtube.com/watch?v=-CmadmM5cOk