Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

Od ideje do projekta

Dana 22. siječnja 2015. godine, održana je edukacija "Od ideje do projekta" koju je održala profesorica i mentorica na projektu dr.sc. Katarina Potnik Galić u surandnji sa profesorima i mentorima dr.sc. Barbara Pisker i dr.sc. Berislav Andrlić. Polaznici su kroz excell program obradili poslovne ideje i detaljno obradili sve dijelove poslovnog plana.