Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

Rezultati natječaja za odabir 10 najboljih poslovnih ideja

Natječaj za odabir 10 najboljih ideja zatvoren je 27.02.2015. godine. Na natječaj se prijavilo 12 polaznika EBC*L edukacije. Mentori na projektu su napravili sastanak gdje im je projekt menadžer predao zatvorene omotnice sa poslovnim planovima te bodovnu listu za odabir 10 najboljih poslovnih ideja. 

Bodovanje se vodilo na način da je polaznik koji je predao kopiju certifikata za A stupanj dobio 10 bodova, te kopiju certifikata za B stupanj isto 10 bodova. Znači sveukupno 20 bodova.

Polaznici na temelju navedenih kriterija su mogli dobiti maksimalno 100 bodova. Minimalni broj bodova za odabir kandidata za izradu 10 najboljih poslovnih planova je 80 bodova. 

Inovativnost ideje i sažetak poslovnog plana
Redni broj Kriteriji Max broj bodova  
1. Opis poslovanja i opis proizvoda/usluge 5  
2. Informacije o tržištu (kupci, dobavljači, konkurencija, trendovi), razlozi po čemu ste jedinstveni na tržištu 10  
3. SWOT analiza poslovne ideje 5  
  Sveukupno broj bodova 20  
                 
Održivost (marketinška i financijska) poslovne ideje
Redni broj Kriteriji Max broj bodova  
1. Troškovi početnog ulaganja 10  
2. Organizacija ljudskih resursa 5  
3. Kvaliteta plana prodaje 5  
  Sveukupno broj bodova 20  
                 
Konkurentnost poslovne ideje
Redni broj Kriteriji Max broj bodova  
1. Opis konkurencije 10  
2. Ulazak novih konkurenata na tržište 5  
3. Opasnost od supstituta 5  
  Sveukupno broj bodova 20  
                 
Mogućnost marketinške komercijalizacije
Redni broj Kriteriji Max broj bodova  
1. Opis proizvoda 5  
2. Cijena, promocija, distribucija 15  
  Sveukupno broj bodova 20  
                 
                 
                 
                 
BODOVANJE
Redni broj Kriteriji Max broj bodova  
1. Inovativnost ideje i sažetak poslovnog plana 20  
2. Održivost (marketinška i financijska) poslovne ideje 20  
3. Konkurentnost poslovne ideje 20  
4. Mogućnost marketinške komercijalizacije 20  
5. Položen stupanj A 10  
6. Položen stupanj B 10  
  Sveukupno broj bodova 100  

 

 

Mentori na projektu su stvorili bodovnu listu za odabir 10 najboljih poslovnih ideja, te sukladno bodovima rezultati natječaja se objavljuju od polaznika sa najviše bodova:

1. Samanta Klobučar - 95,1%

2. Nikola Hrgović - 94,9%

3. Marijan Duralija - 89,8%

4. Nikola Miholić - 89,8%

6. Dalibor Rajić - 89,6%

7. Verica Franković - 89,5%

8. Iva Rotim - 87,7%

9. Veselka Barišić - 87,2%

10. Lana Borota Katavić - 86,4%

11. Ana Račić - 81,8%

Polaznici koji nisu zadovoljili bodovni prag:

1. Valentina Dizdarević - 73%

2. Tomislav Radojčić - 73,3%