Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

Natječaji za polaznike i poduzetnike

HORIZON 2020: FET-Open – nove ideje za radikalne nove tehnologije, FET Take-Up Koordinacijsko-podržavajuće aktivnosti 2015. (H2020-FETOPEN-2015-CSA)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo, Obrazovanje, Društvo i društvene znanosti, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 01.10.2014.

Rok za prijavu: 29.09.2015.

Iznosi sredstava €: 3.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Opći cilj ovoga natječaja je učiniti Europu najboljim mjestom na svijetu za kolaborativno istraživanje budućih tehnologija u nastajanju koje će obnoviti podlogu europske konkurentnosti i razvoja i koji će činiti razliku za društvo u nadolazećim desetljećima.Projektni prijedlozi trebaju obuhvatiti FET „Take-Up“ akcije za simulaciju „Take-Up“ FET istraživanja rezultirati prema utjecaju i inovacijama na način koji je komplementaran i izvan kapaciteta pojedinačnog istraživačkog projekta. Primjeri uključuju – investitore i poduzetnike, korištenje nekonvencionalnih kanala (poput nevladinih organizacija ili umjetnika), ili ciljanje nove publike ili namjene.Očekivani rezultat:- vodstvo Europe na polju novih i rastućih tehnologija sa snažnom angažiranošću od strane znanstvenika, građana, inovatora i zakonodavaca,

– poboljšan dugoročni inovatorski potencijal u Europi po pitanju mnoštva novih ideja i dosega aktera koji su spremni na razvitak tih ideja,

– poboljšana spremnost diljem Europe po pitanju angažmana u istraživačkim suradnjama i poduzetnosti u novim istraživačkim i inovacijskim praksama,

– poboljšanje dugoročnih znanstvenih i tehnoloških istraživačkih rezultata.Europska Komisija smatra kako će projektni prijedlozi koji zahtijevaju potporu EU između 0,3 i 0,5 milijuna eura moći riješiti prethodno navedene izazove na odgovarajući način. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir projektnih prijedloga koji traže druge iznose.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 3.000.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.Ovaj natječaj spada pod koordinacijsko-podržavajuće aktivnosti.Koordinacijsko- podržavajuće akcije sastoje se prvenstveno od popratnih mjera poput standardizacije, diseminacije, podizanja razine svijesti te komunikacije, umrežavanja, koordinacije i uslužne podrške, vježbe uzajamnog učenja i istraživanja uključujući dizajn studija za novu infrastrukturu. Također, može uključiti i komplementarne aktivnosti poput strateškog planiranja, umrežavanja i koordinacije između različitih zemalja.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-fet-open-nove-ideje-za-radikalne-nove-tehnologije-kordinacijsko-podrzavajuce-aktivnosti-2015-fetopen-csa-fettakeup-2015

 

HORIZON 2020: FET-Open – nove ideje za radikalne nove tehnologije, Kordinacijsko – podržavajuće aktivnosti 2015. (FETOPEN-CSA-FETTAKEUP-2015)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 01.10.2014.

Rok za prijavu: 29.09.2015.

Iznosi sredstava €: 3.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Opći cilj ovoga natječaja je učiniti Europu najboljim mjestom na svijetu za kolaborativno istraživanje budućih tehnologija u nastajanju koje će obnoviti podlogu europske konkurentnosti i razvoja i koji će činiti razliku za društvo u nadolazećim desetljećima.Projektni prijedlozi se trebaju ticati FET (Future emerging technologies – buduće tehnologije u nastajanju) razmjene, odnosno strukturiranja rastućih tema vezanih za FET te interdisciplinarnih zajednica koje ih okružuju. To treba uključivati definiranje aktivnosti i trajanja istraživanja, poticanje učenja i razmjene (po mogućnosti uz slične inicijative diljem svijeta) koji uključuju prikladnu širinu disciplina i aktera poput mladih istraživača, visokotehnoloških malih i srednjih poduzeća te veće angažiranosti od strane dioničara.Očekivani rezultat:- vodstvo Europe na polju novih i rastućih tehnologija sa snažnom angažiranošću od strane znanstvenika, građana, inovatora i zakonodavaca,

– poboljšan dugoročni inovatorski potencijal u Europi po pitanju mnoštva novih ideja i dosega aktera koji su spremni na razvitak tih ideja,

– poboljšana spremnost diljem Europe po pitanju angažmana u istraživačkim suradnjama i poduzetnosti u novim istraživačkim i inovacijskim praksama,

– poboljšanje dugoročnih znanstvenih i tehnoloških istraživačkih rezultata.Europska Komisija smatra kako će projektni prijedlozi koji zahtijevaju potporu EU između 0,3 i 0,5 milijuna eura moći riješiti prethodno navedene izazove na odgovarajući način. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir projektnih prijedloga koji traže druge iznose.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 3.000.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.Ovaj natječaj spada pod koordinacijsko-podržavajuće aktivnosti.Koordinacijsko- podržavajuće akcije sastoje se prvenstveno od popratnih mjera poput standardizacije, diseminacije, podizanja razine svijesti te komunikacije, umrežavanja, koordinacije i uslužne podrške, vježbe uzajamnog učenja i istraživanja uključujući dizajn studija za novu infrastrukturu. Također, može uključiti i komplementarne aktivnosti poput strateškog planiranja, umrežavanja i koordinacije između različitih zemalja.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-fet-open-nove-ideje-za-radikalne-nove-tehnologije-fet-take-up-koordinacijsko-podrzavajuce-aktivnosti-2015-h2020-fetopen-2015-csa

Horizon 2020: Cjeloživotno obrazovanje za mlađe punoljetnike – bolja politika rasta i uključivanja u Europi (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 / YOUNG-3-2015 )

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Mladi, Demokratizacija i dobro upravljanje, Društvo i društvene znanosti

Datum otvaranja natječaja: 10.12.2014.

Rok za prijavu: 28.05.2015.

Iznosi sredstava €: 9.450.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Udruge, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe, Razvojne agencije Specifični cilj natječaja je investiranje u cjeloživotno obrazovanje može doprinijeti prevladavanju ekonomske i socijalne krize, te kao takvo ulazi u ciljeve programa Europa 2020 koji obuhvaća zaposlenje, smanjenje siromaštva, obrazovanje, inovacije itd. Potreba i tržište za obrazovanjem odraslih zahtjeva nužan rast u godinama koje slijede.Do sada je zaključeno da oni kojima je obrazovanje odraslih potrebno su mladi, nezaposleni, niskokvalificirani ili onesposobljeni radnici koji bi imali više koristi od takvog načina obrazovanja za razliku od dijela populacije koje je suprotno tome. Također, troškovi obrazovanja odraslih su obuhvaćeni dijelom od strane poduzeća i pojedinaca/obitelji, dok su javna sredstva uložena uglavnom manje od privatnih: ova fragmentacija zapravo pokazuje trajnu slabost i neučinkovitost politike obrazovanja odraslih.Područje istraživanja je obrazovanje odraslih općenito (za sve uzraste), s posebnim naglaskom na mlade odrasle osobe i ranjive skupine nakon stupanja na tržište rada. Treba obuhvatiti i komplementarnosti između javnih politika i dinamike privatnih tržišta na tržište EU-a, te analizirati aktere, dinamiku, trendove, neusklađenosti i preklapanja. Istraživanje treba utvrditi uspješne programe koji su se pokazali za poboljšanje ishoda učenja, posebno oni koji dopiru do mladih odraslih osoba s rizikom od socijalne isključenosti i drugih ranjivih skupina. Raznolikost (spol, kultura, nacionalnost, jezik itd.) treba uzeti kao pozitivnu varijablu. Istraživanje treba obuhvatiti obrazovni potencijal i sposobnost inovacija u poduzećima (organizacijski modeli koji su naklonjeni inovacijskim sposobnostima i inovativnim usmjeravanjima) te učinkovitosti učenja akcija.Očekivani rezultat istraživanja je obuhvaćanje potencijala postojećih i stvaranje novih znanstvenih spoznaja u cilju stvaranja sinergije i suradnje među glavnim međunarodnim i europskim akterima u prikupljanju podataka i provođenja istraživanja na terenu, kako bi se usporedilo i analiziralo obrazovanje odraslih diljem Europe.Istraživanje će unaprijediti znanje o određenim aspektima vezanim za obrazovanje odraslih, kao što su specifične politike i programi za mlade ljude koji su pokazali poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada. Stečeno znanje bit će korisno za poboljšanje životne situacije najranjivijih skupina, koje obično nisu uključene u obrazovanje odraslih.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 9.450.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.Europska Komisija smatra kako će projektni prijedlozi koji zahtijevaju subvenciju EU između 1,5 i 2,5 milijuna eura moći riješiti prethodno navedene izazove na odgovarajući način. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir projektnih prijedloga koji traže druge iznose.Ovaj natječaj spada pod Istraživačko-inovacijske aktivnosti.Istraživačko- inovacijske akcije se prvenstveno sastoje od aktivnosti koje imaju za cilj uspostavu novih znanja i/ili istraživanja izvedivosti nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rješenja. U tu svrhu mogu uključiti temeljna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, testiranje i validaciju prototipa malog obuhvata u laboratoriju ili simuliranom okruženju. Projekti mogu sadržavati usko povezane ali ograničene demonstrativne ili pilot aktivnosti s ciljem pokazivanja tehničke izvedivosti u što bližem operativnom okruženju.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-cjelozivotno-obrazovanje-za-mlade-punoljetnike-bolja-politika-rasta-i-ukljucivanja-u-europi-h2020-young-society-2015-young-3-2015

 

Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie individualne globalne stipendije – Individual Fellowship (MSCA-IF-2015-GF)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Obrazovanje, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 12.03.2015.

Rok za prijavu: 10.09.2015.

Iznosi sredstava €: 215.000.000

Prijavitelji: Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Opći cilj natječaja je dodjelom pojedinačnih stipendija povećati kreativne i inovativne potencijale iskusnih  istraživača koji žele diversificirati svoje individualne kompetencije u smislu stjecanja vještina kroz stručno usavršavanje, međunarodno i međusektorske mobilnosti.Specifični cilj natječaja odnosi se na potporu koja je predviđena za pojedinačne, trans-nacionalne stipendije koje se dodjeljuju najboljim i najperspektivnijim istraživačima za zapošljavanje u zemljama članicama EU-a ili pridruženim zemljama, na temelju zajedničkog zahtjeva od strane istraživača i voditelja organizacije iz akademskog ili ne-akademskog sektora.Stipendije se odnose ili na „European Fellowships“ ili „Global Fellowships“. Ovim natječajem obuhvaćene su globalne stipendije koje se odnose na premještaj u treće zemlje uz obvezni 12 mjeseci povratni period kod  europskog domaćina. Istraživač mora poštovati  pravila mobilnosti u zemlji u kojoj  se „Global Fellowship“ premještaj zbiva.Očekivani rezultat:Očekuje se da  će pojedinačne stipendije značajno pridonijeti razvoju najboljih i najperspektivnijih istraživača koji djeluju u Europi, kako bi se poboljšao i povećao njihov doprinos gospodarstvu i društvu temeljenom na znanju. Akcija će također ojačati kontaktne mreže kako istraživača  tako i organizacije domaćina. Zatim stipendiranje će doprinijeti ostvarivanju punog potencijala istraživača i mobilizaciji značajnog razvoja u  njihovim karijerama u oba akademska i ne-akademska sektora. Neki znanstvenici će nastaviti istraživačku karijeru u Europe ili reintegrirati se u Europi nakon života u inozemstvu.Ovaj tip aktivnosti pripada Marie Sklodowska- Curie aktivnostima.Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 215 milijuna eura. Stopa sufinanciranja iznosi 100%.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/17117

 

Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie individualne europske stipendije – Individual Fellowship (H2020-MSCA-IF-2015-EF)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Obrazovanje, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 12.03.2015.

Rok za prijavu: 10.09.2015.

Iznosi sredstava €: 215.000.000

Prijavitelji: Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Opći cilj natječaja je dodjelom pojedinačnih stipendija povećati kreativne i inovativne potencijale iskusnih  istraživača koji žele diversificirati svoje individualne kompetencije u smislu stjecanja vještina kroz stručno usavršavanje, međunarodno i međusektorske mobilnosti.Specifični cilj natječaja odnosi se na potporu koja je predviđena za pojedinačne, trans-nacionalne stipendije koje se dodjeljuju najboljim i najperspektivnijim istraživačima za zapošljavanje u zemljama članicama EU-a ili pridruženim zemljama, na temelju zajedničkog zahtjeva od strane istraživača i voditelja organizacije iz akademskog ili ne-akademskog sektora.Stipendije se odnose ili na „European Fellowships“ ili „Global Fellowships“. Ovim natječajem obuhvaćene su europske stipendije koje se održavaju u zemljama članicama EU-a ili pridruženim zemljama. Natječaj je otvoren za sve istraživače koji dolaze u Europu ili se kreću unutar Europe. Istraživač mora poštovati pravila mobilnosti u zemlji u kojoj se održava „European Fellowship“.Očekivani rezultat:Očekuje se da  će pojedinačne stipendije značajno pridonijeti razvoju najboljih i najperspektivnijih istraživača koji djeluju u Europi, kako bi se poboljšao i povećao njihov doprinos gospodarstvu i društvu temeljenom na znanju. Akcija će također ojačati kontaktne mreže kako istraživača  tako i organizacije domaćina. Zatim stipendiranje će doprinijeti ostvarivanju punog potencijala istraživača i mobilizaciji značajnog razvoja u  njihovim karijerama u oba akademska i ne-akademska sektora. Neki znanstvenici će nastaviti istraživačku karijeru u Europe ili reintegrirati se u Europi nakon života u inozemstvu.Ovaj tip aktivnosti pripada Marie Sklodowska- Curie aktivnostima.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 215 milijuna eura. Stopa sufinanciranja iznosi 100%.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-marie-sklodowska-curie-individualne-europske-stipendije-individual-fellowship-h2020-msca-if-2015-ef

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2015.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Obrazovanje, Turizam

Datum otvaranja natječaja: 07.04.2015.

Rok za prijavu: 07.05.2015.

Iznosi sredstava €: 368.421

Prijavitelji: Udruge Opći cilj natječaja je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz jačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, partnera u provedbi Strategije razvoja turizma u Rebublici Hrvatskoj do 2020.Specifični cilj natječaja je podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu.Prioriteti su programi i/ili projekti stručnog osposobljavanja i usavršavanja strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu koji daju dodanu vrijednost članicama/članovima udruga i na taj način utječu na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala, u konačnici turističkog proizvoda.Prioritetna područja obrazovnih programa su:- uvođenje inovativnosti,

– upravljanje destinacijom.

– održivi turizam,

– novi turistički proizvod,

– posebni oblici turizmaPrihvatljivi prijavitelji su strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Provođenje programa ili projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za program ili projekt odnosno ciljeve javnog natječaja.Prihvatljive aktivnosti su programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja: seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina te projekti uvođenja inovativnosti u turizmu i ugostiteljstvu.Iznos  raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.800.000 kuna. Najviši mogući iznos zatraženih sredstava je 300.000 kuna a najmanji 50.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta i/ili programa.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-programa-i-projekata-strukovnih-udruga-u-turizmu-iili-ugostiteljstvu-u-2015

Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za program “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” za 2015. godinu

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Obrazovanje, Društvo i društvene znanosti

Datum otvaranja natječaja: 08.04.2015.

Rok za prijavu: 28.04.2015.

Iznosi sredstava €: 277.500

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Razvojne agencije Svrha ovog programa je dodjela financijskih potpora za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.Cilj je ojačati ljudske kapacitete u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova.Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su regionalni koordinatori, bez obzira na ustroj, osnovani u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja.Za provedbu ovog programa u Državnom proračunu RH osiguran je iznos od 2.100.000 kuna. Svakom pojedinom regionalnom koordinatoru može biti dodijeljeno maksimalno 100.000 kn za provedbu edukativnih aktivnosti.Do 50% potpore regionalni koordinatori moraju angažirati vanjske stručnjake, a za potrebe jačanja vlastitih kapaciteta. U sklopu tih edukacija mogu također educirati i predstavnike JLRS-ova pri čemu najmanje 50% od ukupnog broja sudionika na svim edukacijama moraju biti predstavnici JLRS-ova.Prihvatljivi troškovi isključivo se odnose na angažman predavača, koji će sudjelovati u provedbi edukativnih aktivnosti na odabranim područjima edukacije.Prihvatljiva su sljedeća područja edukativnih aktivnosti:1. Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014. – 2020.

2. Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

3. Javna nabava u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova

 4. Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

5. Vještine upravljanja projektom – Project Management

6. Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

7. Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

8. Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

9. Izrada studija utjecaja na okoliš

10. Natura 2000 i Europski strukturni i investicijski fondovi

11. Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj

12. Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

13. Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poziv-za-iskaz-interesa-za-dodjelu-financijske-potpore-za-program-jacanje-ljudskih-potencijala-na-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-razini-za-ucinkovitu-pripremu-i-koristenje-fondova-europske-unije.

 

Horizon 2020: Nagrada EU za žene inovatorice (H2020-WIPRIZE-2015 / WIP-01-2015)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 10.03.2015.

Rok za prijavu: 20.10.2015.

Iznosi sredstava €: 180.000

Prijavitelji: Fizičke osobe Europa hitno treba povećati konkurentnost što većeg broja inovatora i zadržati tu konkurentnost u narednim desetljećima te time potaknuti gospodarski rast. Velik broj dobro obrazovanih žena istraživača, iz različitih razloga, uključujući nedostatak svijesti, ne smatraju poduzetništvo kao opciju i to predstavlja veliki neiskorišteni bazen inovacija.Nagrade imaju jak potencijal za inovaciju kroz priznavanje postignuća i promicanje uzora. Stoga, Europska komisija je stvorila u 2011.godini Nagradu za žene inovatorice kako bi povećala javnu svijest o ovom problemu i potaknula  žene da iskoriste komercijalne i poslovne mogućnosti koje se nude preko istraživačkih projekata i postanu poduzetnice.Cilj ove Nagrade jest potaknuti javnu svijest javnosti o važnosti, potencijalu i doprinosu žena istraživačica u poduzetništvu, te će poticati poduzetničke žene da postanu inovatori. Iako su žene sve više i više aktivni sudionici u istraživanjima, još uvijek premalo žena stvara inovativna poduzeća. To predstavlja neiskorišteni potencijal za Europu koja treba sve resurse kako bi ostali konkurentni i pronaći rješenja za naše društvene izazove. Nagrade će tako pomoći pri postizanju ciljeva strategije Europa 2020.Komisija namjerava dodijeliti najviše tri “nagrade EU za žene inovatorice 2016″. Nagrada se obraća ženama koje su osnovale ili suosnivači tvrtke i koje, one ili njihova tvrtka, imaju koristi od sredstava EU, vezano za istraživanje i inovacije. Nagrade neće nagraditi istraživanja ili inovacije predložene za budućnost, već samo dostignuća koja su već postignuta od strane kandidatkinja.Natjecanje će ciljati žene koje su imale koristi od istraživanja i inovacije programa EU i koji su kombinirali svoju znanstvenu izvrsnost, a koje posjeduju sposobnost za poslovanje u postavljanju inovativnih poduzeća. Prijave će morati jasno navesti sudjelovanje natjecatelja u istraživačkim i inovacijskim aktivnostima te  potencijal svojih proizvoda ili usluga za pristup tržištu, također ističući relevantne gospodarske i društvene posljedice.Kriteriji za dobivanje Nagrade su sljedeći:1. Originalnost i tržišnost razvijenog proizvoda ili usluga koje pruža tvrtka kandidata,

2. Ekonomski učinak – ekonomski utjecaj proizvoda ili usluge tvrtke za Europu mjeren je brojem zemalja (unutar i izvan EU) u kojoj se prodaje proizvod ili usluga i po veličini prometa postignutom s tom uslugom ili proizvodom u 2013. i 2014. godini,

3. Visoki znanstveni sadržaj inovacije – natjecateljica mora biti sudionik u istraživačkim i inovacijskim aktivnostima vezanim uz podrijetlo proizvod ili usluga koje pruža tvrtka, a ona je osnovala ili je suosnivačica,

4. Društveni utjecaj – društveni utjecaj proizvoda ili usluga tvrtke za Europu.Iznos nagrada:Prva nagrada: 0,1 milijuna eura,

Druga nagrada: 0,05 milijuna eura,

Treća nagrada: 0,03 milijuna eura.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-nagrada-eu-za-zene-inovatorice-h2020-wiprize-2015-wip-01-2015

Horizon 2020: Jačanje inovacijskih kapaciteta malih i srednjih poduzeća pružajući bolju podršku inovacijama (H2020-INNOSUP-2014-5)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo, Obrazovanje, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 11.12.2013.

Rok za prijavu: 14.10.2015.

Iznosi sredstava €: 1.420.000

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Razvojne agencije Opći cilj natječaja je sveobuhvatno učenje tzv. „peer learning“ razvojnih, regionalnih i nacionalnih agencija koje kreiraju programe za podršku razvoja inovacija malih i srednjih poduzeća. Zahtjeva se prijenos dobre prakse malim i srednjim poduzećima pri podršci inovacijama, unapređenju postojećih i uspostavljanju novih programa za potporu inovacijama malih i srednjih poduzeća.Predložene aktivnosti će pružiti poticaje u obliku malih jednokratnih potpora nacionalnim i regionalnim inovacijskim agencijama za uključenje u sveobuhvatno učenje na svim temama važnim za projektiranje i isporuku programa potpore za inovacije malih i srednjih poduzeća.Ovaj natječaj spada pod koordinacijsko-podupiruće aktivnosti.Koordinacijsko- podupiruće akcije sastoje se prvenstveno od popratnih mjera poput standardizacije, diseminacije, podizanja razine svijesti te komunikacije, umrežavanja, koordinacije i uslužne podrške, vježbe uzajamnog učenja i istraživanja uključujući dizajn studija za novu infrastrukturu. Također, može uključiti i komplementarne aktivnosti poput strateškog planiranja, umrežavanja i koordinacije između različitih zemalja.Očekivani rezultat:- Broj inovacijskih agencija koje se bave aktivnostima sveobuhvatnog učenja „peer learning“ bi se trebao  značajno povećati. Rezultati sveobuhvatnog učenja  moraju biti poduzeti od strane nacionalnih i regionalnih programa za potporu inovacijama, uključujući i one koje sufinancira europskih strukturnih i investicijskih fondova,

– Širenje raspona novih ideja i pristupa u potpori inovacijama malog i srednjeg poduzetništva,

– Šira primjena sustava upravljanja kvalitetom u inovacijske agencije poboljšava učinkovitost u pružanju usluga i zadovoljstva kupaca i ubrzava proces učenja.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 1. 420.000 eura. Na raspolaganju je „lump sum“ za sudjelujuće agencije u iznosu od 50.000 do 15.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-jacanje-inovacijskih-kapaciteta-malih-i-srednjih-poduzeca-pruzajuci-bolju-podrsku-inovacijama-h2020-innosup-2014-5.

 

Vinska omotnica: Javni natječaj za mjeru promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Hrana, Poduzetništvo, Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 10.04.2015.

Rok za prijavu: 30.04.2015.

Iznosi sredstava €: 1.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge, Fizičke osobe Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Prihvatljivi prijavitelji su: – proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna

– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).Podnositelj prijave na natječaj mora udovoljavati sljedećim kriterijima prihvatljivosti:– proizvođač vina (fizička ili pravna osoba) mora biti upisana u Vinogradarski registar i imati godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji) ili

– udruge proizvođača vina i zadružni savezi čiji proizvođači (članovi) moraju imati ukupnu godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavama o proizvodnji).

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 1.000.000 eura. Najviši mogući iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava 160.000 eura a najmanji 3.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Ukupno prihvatljivi troškova po projektu iznose 200.000 eura.Dozvoljene aktivnosti za mjeru Promidžba su:1. Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet),

2. Odnosi s javnošću, promidžba i marketing,

3. Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja,

4. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemaljaIsti Korisnik tijekom trajanja Nacionalnog programa unutar mjere Promidžba može podnijeti najviše pet prijava godišnje za različite projekte.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/vinska-omotnica-javni-natjecaj-za-mjeru-promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja-iz-nacionalnog-programa-pomoci-sektoru-vina-2014-2018

 

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Informacijske i komunikacijske tehnologije, Energija, Poduzetništvo, Obrazovanje, Zapošljavanje, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 09.04.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 47.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Cilj natječaja je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.Predmet natječaja je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica.Namjena natječaja je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz svih gospodarskih sektora osim primarne poljoprivredne proizvodnje, sektora ribarstva i akvakulture, sektora čelika, ugljena, brodogradnje[1], umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije te djelatnosti u turizmu. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.Ukupan iznos raspoloživih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 357.200.000 kuna. Najviši iznos traženih sredstava je 5.000.000 kuna a najniži 500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike.Najviši iznos traženih sredstava:

– za savjetodavne usluge po projektu je 2 milijuna kuna pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za sudjelovanje na sajmovima je 1 milijun kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za usavršavanje je 2 milijuna kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (iznimno do 70% ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) odnosno 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.Prihvatljivi troškovi su nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, i stavljanja u pogon; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti; nabava mjernih uređaja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja; zakup materijalne imovine; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva; savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti; sudjelovanje na sajmovima te troškovi usavršavanja.  Projektne prijave se podnose od 11. svibnja 2015. godine.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/ulaganje-u-proizvodnu-tehnologiju-msp-3d1-1-2

Izgradnja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i ulaganja u opremu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Informacijske i komunikacijske tehnologije, Energija, Poduzetništvo, Obrazovanje, Zapošljavanje, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 09.04.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 100.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Cilj poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.Predmet poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica.Namjena poziva je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz svih gospodarskih sektora osim primarne poljoprivredne proizvodnje, sektora ribarstva i akvakulture, sektora čelika, ugljena, brodogradnje[1], umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije te djelatnosti u turizmu. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 760.000.000 kuna. Najviši iznos traženih sredstava je 15.000.000 kuna a najniži 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike.Najviši iznos traženih sredstava:

– za savjetodavne usluge po projektu je 2 milijuna kuna pri čemu intenzitet potpore ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za sudjelovanje na sajmovima je 1 milijun kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu intenzitet potpore ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za usavršavanje je 2 milijuna kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu intenzitet potpore ne smije prelaziti 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (iznimno do 70% ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) odnosno 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.Prihvatljivi troškovi su priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te  njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti; nabava mjernih uređaja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver); zakup materijalne imovine; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva; savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti; sudjelovanje na sajmovima te troškovi usavršavanja.Projektne prijave se podnose od 11. svibnja 2015. godine.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/izgradnja-proizvodnih-kapaciteta-malih-i-srednjih-poduzeca-i-ulaganja-u-opremu-3d1-1-1

 

HAMAG-BICRO vodi 10 tvrtki u London na predstavljanje pred investitorima.

Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavili su Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sudjelovanje poduzetnika na predstavljanju pred inozemnim investitorima ‘Investors meet innovations‘ Bloomberg, London, Velika Britanija.

Prioritet ovog Javnog poziva je omogućiti predstavnicima deset hrvatskih tvrtki predstavljanje pred vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima i na taj način jačati konkurentnost te učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima.

Predstavljanje pred investitorima i posjet tvrtkama u Londonu održat će se od 20. do 22. svibnja 2015. godine. Prvi dan tvrtke će posjetiti Ravensbourne Incubator i Greenwich Peninsula u organizaciji Europske poduzetničke mreže koja ima za cilj pružiti podršku poduzetnicima kako bi ostvarili međunarodna partnerstva i internacionalizirali svoje poslovanje. Drugi dan namijenjen je predstavljanju tvrtki pred 40-ak vodećih londonskih investitora na pitch događanju Investors meet innovations. Domaćin trećeg dana posjeta Londonu je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu koje će organizirati posjet hrvatskih tvrtki vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima.

Dvadeset podnositelja prijave koji ostvare najveći broj bodova, biti će pozvani na javno predstavljanje poduzetničke ideje koje će se održati 15. travnja 2015. godine u kongresnom centru FORUM Zagreb (Radnička cesta 50) u 14 sati. Svojevrsno pitch natjecanje održat će se ispred žirija kojeg će činiti dva predstavnika Ministarstva poduzetništva i obrta, po jedan predstavnik HAMAG-BICRO-a i Bloomberg-a te Mihovil Barančić, poslovni anđeo i suosnivač Zagrebačkog inkubatora poduzetništva (ZIP). Članovi žirija će odabrati deset tvrtki kojima će se ponuditi potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore i predstavljanje u London pred investitorima.

Davatelj potpore ukupnog iznosa 300.000,00 kuna je Ministarstvo poduzetništva i obrta, a javni poziv provodi HAMAG-BICRO.

Prijava (Prijavni obrazac LONDON/2015 s traženom dokumentacijom) podnosi se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom do 7. travnja 2015. godine na adresu Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 Zagreb).

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: www.hamagbicro.hr.

 

Objavljena pitanja i odgovori za prve otvorene pozive iz Poduzetničkog impulsa 2015.

Pitanja i odgovori odnose se na prve otvorene programe unutar Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu, a to su:


·         Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

·         Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Neka od pitanja odnose se na prihvatljive podnositelje prijava, postupke dodjele bespovratnih sredstava, broj zaposlenih podnositelja prijave, djelatnosti podnositelja prijave, uvjete za podnošenje prijave, poduzetnike početnike, obveznu dokumentaciju, te prihvatljive troškove.

Pitanja i odgovore možete pronaći na linku: http://goo.gl/FDcjXO

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/vijesti/objavljena-pitanja-i-odgovori-za-prve-otvorene-pozive-iz-poduzetni-kog-impulsa-2015

 

Poziv posredničkim organizacijama za program Erasmus za mlade poduzetnike

Edukativna igra Europskog gospodarskog i socijalnog fonda

Kratak opis natječaja: 


Natječaj je otvoren s ciljem jačanja i proširenja postojeće mreže posredničkih organizacija (IOs) koje djeluju kao lokalne kontakt točke namijenjene novoosnovanim poduzetnicima kao i iskusnim poduzetnicima u zemljama sudionicima programa Erasmus za mlade poduzetnike. Posredničke organizacije će biti odabrane za provedbu programa Erasmus za mlade poduzetnike na lokalnoj razini. 

Posrednici će u najvećoj mjeri zapošljavati i pomoći poduzetnicima koji će koristiti ovaj program. Stoga se ovim pozivom podržavaju mjere za poboljšanje organizacije i olakšavanje mobilnosti novih poduzetnika te nije namijenjen poduzetnicima koji žele sudjelovati u programu. Novi poduzetnici koji su spremni sudjelovati u programu biti će izravno podržani od strane posredničkih organizacija. 

 

Specifični ciljevi:

 

·         Pružanje obuke novim poduzetnicima, 

·         Poticanje razmjene iskustva i informacija među poduzetnicima, 

·         Olakšavanje pristupa tržištu i identifikaciji partnera osnovanima u zemljama EU i izvan nje,

·         Podrška umrežavanju poduzetnika iz različitih zemalja, 

·         Daljnji razvoj mreže poduzetnika,

·         Stvaranje novih poduzeća, zajedničkih ulaganja i poticanje prekogranične suradnje.

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su djelomično ili u cijelosti javna ili privatna tijela dok njihova djelatnost mora biti usmjerena na poslovnu podršku. Privatna tijela moraju biti pravilno registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. 

 

Iznos sufinanciranja:

 

Maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je 500.000 eura.

 

Stopa sufinanciranja:

 

Maksimalna stopa sufinanciranja je 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.europski-fondovi.eu/content/poziv-posredni-kim-organizacijama-za-program-erasmus-za-mlade-poduzetnike

 

 

U sklopu Europskog socijalnog i gospodarskog fonda objavljena je igra pod nazivom ""R EU Ready?" namijenjena svima onima koje zanima kako funkcionira Europska unija i htjeli bi se naći u ulozi vijećnika u Bruxellesu. U igri možete izabrati funkciju koju želite preuzeti, temu za raspravu i utjecati na druge vijećnike. Cilj igre je dobiti podršku barem 75% članova Vijeća za mišljenje koje zastupate, kako bi na taj način ono bilo usvojeno kao politika Odbora i utjecalo na druge institucije Europske unije. Europski gospodarski i socijalni odbor služi kao savjetodavno tijelo za davanje stručnih savjeta glavnim institucijama Europske unije (Europskoj komisiji, Europskom vijeću i Europskom parlamentu). Jedna je od njegovih glavnih zadaća i pomoć u premošćivanju jaza između europskih institucija i "organiziranog civilnog društva". Promiče participativnu demokraciju u Europskoj uniji i pomaže u jačanju uloge organizacija civilnog društva kroz uključivanje u "strukturirani dijalog" s tim skupinama u zemljama članicama EU-a, kao i u drugim zemljama diljem svijeta.

 

Igra je dostupna na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready

Više informacija na Internet stranici: http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/edukativna-igra-europskog-gospodarskog-i-socijalnog-fonda

 

 

Otvoreni Javni poziv prema Programu poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 19.03.2015.

Rok za prijavu: 01.11.2015.

Iznosi sredstava €: 921.053

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge odobravanjem dodatnih sredstava u obliku bespovratne potpore. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Povećanje vlasničkog kapitala u okviru ovog Programa podrazumijeva povećanje temeljnog (upisanog) kapitala i kapitalnih rezervi, pri čemu se povećanje može izvršiti isključivo uplatom u novcu i mora iznositi najmanje 50.000 kn. Povećanje vlasničkog kapitala mora se izvršiti najkasnije u roku od 3 mjeseca od datuma potpisivanja Ugovora, a najkasnije do 1. prosinca 2015. godine. Namjena potpore koja se dodjeljuje od strane HAMAG-BICRO-a je ulaganje u razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge koja ima tržišni potencijal na međunarodnom tržištu. Prihvatljivi su troškovi u izravnoj vezi s projektom/inovacijom za koju se dodjeljuje bespovratna potpora kako bi se smatrali prihvatljivima, a koju ocjenu donosi isključivo HAMAG-BICRO sukladno svojim internim metodologijama i procedurama rada. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 7.000.000 kuna. Najniži iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti Korisniku prema ovom Javnom pozivu je 50.000 kuna a najviši iznos je 200.000 kn.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-prema-programu-poticanja-ulaganja-u-vlasnicki-kapital-inovativnih-subjekata-malog-gospodarstva

 

Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja na domaćim sajmovima

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 18.03.2015.

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Iznosi sredstava €: 394.737

Prijavitelji: Fizičke osobe

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za aktivnost „Domaći sajmovi“.Prioritet ovog Javnog poziva je poticanje razvoja obrtništva kroz ciljane nastupe na domaćim sajmovima i izložbama u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu te ostvarivanja povoljnije tržišne pozicije.

 

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje obrtnika da sudjelovanjem na sajmovima i izložbama unaprijede promidžbu vlastitih proizvoda te stvore uvjete za kvalitetniju suradnju i povezivanje s ostalim subjektima na tržištu. Prihvatljivi prijavitelji su obrti. Prihvatljive projektne aktivnosti su nastupi na domaćim sajmovima/izložbama. Prihvatljivi troškovi su zakup izložbenog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke), troškovi transporta izložaka, troškovi uvrštavanja u sajamski katalog, troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice), troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa).  Neprihvatljivi troškovi su nastali prije 1. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, nabava rabljene opreme, carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.), troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta, građevinski troškovi te nabava građevinske opreme, troškovi izgradnje, dogradnje i adaptacije poslovnog prostora, istraživanje tržišta, troškovi  studiranja, tečajevi stranih jezika, troškovi osoblja, troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja, potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala i obnavljanje certifikata. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 3.000.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine, a javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-sudjelovanja-na-domacim-sajmovima

 

Poduzetnički impuls 2015: Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Obrazovanje

Datum otvaranja natječaja: 07.03.2015.

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Iznosi sredstava €: 263.158

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Fizičke osobe Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva. Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

– usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja

– potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća te fizičke osobe. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.000.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova projekta nastalih u 2014. i 2015. godini. Prihvatljive aktivnosti su:– obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

– ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine  pri čemu javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnike