Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

Najava natječaja za polaznike i poduzetnike

NAJAVA – PODRŠKA PODUZEĆIMA U ZADOVOLJAVANJU ZAHTJEVA NORMA, OCJENI SUKLADNOSTI I CERTIFIKACIJI U SVRHU POBOLJŠANOG PRISTUPA TRŽIŠTIMA I POVEĆANJA KONKURENTNOSTI (3D1.2)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 20.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je povećana uporaba priznatih normi i znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima i povećan izvoz i konkurentnost.Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima.Prihvatljivi prijavitelji su Mali i srednji poduzetnici.U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:

Aktivnost 1 – ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja

Aktivnost 2 – stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete

Aktivnost 3 – certifikacije proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom (u skladu sa smjernicama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju smjernice)

Aktivnost 4 – Akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti i to:

a) akreditacija laboratorija za određene metode ispitivanja

b) Akreditacija inspekcijskih, certifikacijskih i verifikacijskih tijela (tijela koja provode tehničku inspekciju, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga sustava upravljanja i osoba, te verifikacijske aktivnosti sukladno propisima koje proizvođači moraju zadovoljiti.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 20.000.000 eura. Najviši iznos koji se može dodijeliti je do 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-poduzecima-u-zadovoljavanju-zahtjeva-norma-ocjeni-sukladnosti-i-certifikaciji-u-svrhu-poboljsanog-pristupa-trzistima-i-povecanja-konkurentnosti-3d1-2

NAJAVA – INTERNACIONALIZACIJA RASTUĆIH I INOVATIVNIH MSP – GRUPA MSP (3D1.5.1)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 20.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je povećanje prodaje u inozemstvu i udjela izvoza MSP u ukupnom izvozu roba i uslugaSpecifični cilj natječaja je poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima.Prihvatljive aktivnosti su:

-sudjelovanje na inozemnim sajmovima

-studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje proizvoda (novog ili postojećeg) na novo tržište

-troškove izobrazbe vezane uz projekte internacionalizacije MSPUkupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 750.000 – 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 50% (ovisno o vrsti aktivnosti i statusu korisnika) od ukupno prihvatljivih troškova.Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-internacionalizacija-rastucih-i-inovativnih-msp-grupa-msp-3d1-5-1

 

NAJAVA – POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) 3D1.4.1

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 24.04.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 200.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća u potpomognutim područjima putem IKT–a. Specifični cilj je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u potpomognutim područjima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija. U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:

-potpora poduzećima u uvođenju i primjeni e–poslovnih rješenja putem IKT–a radi optimiranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja njihove konkurentnosti

-potpora stvaranju i pružanju e–usluga između poduzeća (poslovanje između poduzeća B2B) i uvođenje IKT–rješenja usmjerenih na uspostavljanje procesa koji prelaze granice poduzeća, kao što je upravljanje lancem nabave i upravljanje odnosima s klijentima, obuka djelatnika za rad s novim IKT–sustavima

-potpora inicijativama usmjerenim na digitaliziranje poslovnih usluga i proizvoda. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 100.000 – 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 90% od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-u-potpomognutim-podrucjima-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-3d1-4-1

 

NAJAVA – RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE (3A2.2)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 70.000.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori Opći cilj ovog natječaja iz operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je ulaganje u poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge, s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Specifični cilj ovoga natječaja je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja su:

-potpora za ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima

-potpora za ulaganja za stvaranje nove poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima

-potpora za razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energija, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih / poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture je prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave /poslovna infrastruktura, poduzetničke potporne institucije.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 500.000 – 5.000.000 kuna za opremanje, odnosno 1.500.000 – 15.000.000 kuna za izgradnju.Stopa sufinanciranja iznosi do 85% za JLPS odnosno 35 – 50 % (ovisno o vrsti aktivnosti i statusu korisnika) za ostale korisnike od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-poslovne-infrastrukture-3a2-2

NAJAVA – PODRŠKA RAZVOJU HOTELA S DODATNIM SADRŽAJIMA (3D1.1.3.)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 40.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti turističke destinacije i MSP kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima.Prihvatljive aktivnosti su:

-početna ulaganja koja se odnose na:

A. Ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma ), te obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

B. Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili sa ulaganjem u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajni objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma )

-specijalizirani treninzi, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

-savjetovanja, ako su izravno povezana s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

-sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 1.000.000 – 10.000.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 40% od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30.lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-razvoju-hotela-s-dodatnim-sadrzajima-3d1-1-3

NAJAVA – PROMICANJE ODRŽIVOG KORIŠTENJA PRIRODNE BAŠTINE (6C2.1)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Demokratizacija i dobro upravljanje, Turizam

Iznosi sredstava €: 129.022.498

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Zadruge, Neformalna udruženja i inicijative, Razvojne agencije, Klasteri. Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je ulaganje u infrastrukturu, proizvode i usluge vezane uz odredišta prirodne baštine a s ciljem zaštite i očuvanja i boljeg upravljanja prirodnom baštinom te povećanje (primarno turističke) atraktivnosti baštine. Specifični cilj natječaja je povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom. Mogući korisnici/partneri su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti, pravne osobe koje gospodare prirodnim dobrima (npr. Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.), turističke zajednice i dr., OCD (organizacije civilnog društva). Od gore navedenih korisnika te potencijalnih partnera određuju se ovisno o karakteristikama pojedinog projekta. U slučaju projekta u zaštićenim područjima (prema čl. 111 Zakona o zaštiti prirode) korisnici projekata mogu biti isključivo Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Prihvatljive aktivnosti su:

– Izgradnja i uređenje nove te rekonstrukcija i sanacija postojeće edukativne i posjetiteljske infrastrukture te njeno opremanje

– edukativni/interpretacijski programi i sadržaji te programi podizanja svijesti namijenjeni posjetiteljima i različitim ciljnim skupinama

– promocija, marketing i brendiranje zaštićenih prirodnih područja

– aktivnosti pripreme i provedbe projekata uključujući izradu „Planova upravljanja posjetiteljima na području utjecaja“. Stopa sufinanciranja iznosi 85%. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. rujan 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-promicanje-odrzivog-koristenja-prirodne-bastine-6c2-1

NAJAVA – RAZVOJ MREŽE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA (PPI) ZA PRUŽANJE VISOKOKVALITETNIH USLUGA ZA MSP (3A2.1)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 50.000.000

Prijavitelji: Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te bolji pristup visokokvalitetnim uslugama za MSP-e koji teže razvoju, inovativnosti i rastu. Prihvatljivi prijavitelji su Poduzetničke potporne institucije. U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:

-podrška za stvaranje i razvoj mreže PPI-a, koordinaciju i povezivanje sudionika mreže i definiranje usluga i standarda kao i nadzor nad pruženim uslugama te edukacija djelatnika PPI-a

-pružanje usluga za MSP-e od strane mreže PPI-a

-podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI-ima kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP-ima

-organiziranje i koordinacija mentorstva za MSP-e od koje će pružati iskusniji poduzetnici kako bi se ubrzalo savladavanje poteškoća s kojima su poduzetnici suočeni

-promocija savjetodavnih usluga prema poduzetnicima

-podrška za pred-inkubacijske usluge koja će biti pružena od strane pro-inovativnih PPI-a (poput akceleratora) s prikladnom infrastrukturom i uslugama za potragu i odabir inovativnih ideja

-podrška u osnivanju start-upa i spin-offa na temelju inovativnih ideja, što uključuje analizu inovativnog rješenja i njegovog tržišnog potencijala (analiza tržišta, poslovni plan i studija izvedivosti)Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 500.000 do 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30.rujna 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi-za-pruzanje-visokokvalitetnih-usluga-za-msp-3a2-1