Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

Novi natječaji

Restrukturiranje i konverzija vinograda

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Hrana, Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 12.05.2015.

Rok za prijavu: 12.06.2015.

Iznosi sredstava €: 1.500.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe Nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz europske Vinske omotnice.Cilj programa je povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara kroz tri mjere: restrukturiranje i konverzije vinograda, izgradnja i opremanja vinarija te projekt marketinga i promocije vina.Dozvoljene aktivnosti i troškovi za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda su:A. ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda:

a) aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda

b) aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda

c) aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda

B. Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte):

a) aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda

b) aktivnosti promjene potporne strukture

c) aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda

d) aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu

e) aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova

f) aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu

g) aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanjaNisu prihvatljive aktivnosti kojima se provodi jednostavna zamjena, odnosno uobičajena obnova vinograda koji su došli do kraja svog prirodnog životnog vijeka u smislu ponovne sadnje iste sorte na istoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze ili svakodnevni poslovi u vinogradu.Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda su 1 500 000 eura. Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova. Minimalni iznos potpore po projektu je 5 000 eura, dok je maksimalni iznos potpore 750 000 eura.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/restrukturiranje-i-konverzija-vinograda

 

 

 

Investicija u vinarije i marketing vina

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Hrana, Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 12.05.2015.

Rok za prijavu: 12.06.2015.

Iznosi sredstava €: 3.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe Nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz europske Vinske omotnice.Cilj programa je povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara kroz tri mjere: restrukturiranje i konverzije vinograda, izgradnja i opremanja vinarija te projekt marketinga i promocije vina.Dozvoljene aktivnosti i troškovi za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina su:A) Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:

Proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vinaKontrole kvalitete vinaMarketinga vina i proizvoda od grožđa i vinaUlaganja povezana s gospodarstvom u cjeliniB) Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:

Proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina)Kontroli kvalitete vinaMarketingu vina i proizvoda od grožđa i vinaUlaganja povezana s gospodarstvom u cjeliniC) Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka A) i B) kao što su:

Naknade za arhitekte i inženjereKonzultantske naknadeStudije izvedivostiStjecanje prava na patente i licenceNeprihvatljivim aktivnostima smatraju se jednostavne zamjene opreme koje predstavljaju zamjenu postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje.Neprihvatljivim troškovima smatraju se troškovi redovitog održavanja i amortizacije opreme, zgrada i postrojenja, PDV (kod Podnositelja/Korisnika koji su u sustavu PDV-a), sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja, bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja, kamate na dugovanja, troškovi gubitka na tečaju valute, plaćanja u gotovini, plaćanja putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju, administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika, troškovi koji nisu sastavni dio projekta, nepredviđeni troškovi, troškovi vlastitog rada, troškovi prijevoza, troškovi nabave rabljenih strojeva i opreme, troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja.Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Investicija u vinarije i marketing vina su 3 000 000 eura, a minimalni iznos potpore po projektu je 5 000 eura. Maksimalan iznos potpore ovisi o veličini poduzeća:– 1 500 000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća, te fizičke osobe (razina potpore 50%)– 750 000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. eura (25%)– 550 000 za velika poduzeća s više od 750 zaposlenih ili prometom većim od 200 mil. eura (24%).

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/investicija-u-vinarije-i-marketing-vina

 

 

 

Poduzetnički impuls 2015: Revitalizacija poslovnih prostora

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 07.05.2015.

Rok za prijavu: 23.06.2015.

Iznosi sredstava €: 370.066

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Cilj ovog Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja. Prihvatljvi prijavitelji su mikro i mala poduzeća. Prihvatljive aktivnosti su:1. Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu

2. Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora

3. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom. Prihvatljivi troškovi su:1. Svi troškovi uređenja i opremanja poslovnog prostora

2. Svi troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog prostora

3. Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.812.500 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna a najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Sredstva će se isplaćivati u dva dijela, 80 posto po zaključenju ugovora, a ostatak nakon odobrenja, ali ne prije 1. siječnja 2016. godine. Prijave se zaprimaju isključivo od 21. 05. 2015. do 23.06. 2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-revitalizacija-poslovnih-prostora

 

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Obrazovanje, Znanost i tehnologija

Rok za prijavu: 30.06.2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila indikativna lista projekata(zaliha projekata) čija bi se provedba mogla financirati EFRR-a. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga promijenjen je sukladno usvojenome Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. koji je usvojila Europska komisija u prosincu 2014. godine. Prihvatljivi prijavitelji su Instituti, Fakulteti. Jedinice lokalne i područne samouprave. Prihvatljive aktivnosti su izgradnja nove istraživačke infrastrukture, rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke infrastrukture, nabava opreme, aktivnosti organizacijske reforme i ulaganje u infrastrukturu. Od 2011. godine do danas provedeno je pet rokova za dostavu projektnih prijedloga.

Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-pripremu-zalihe-infrastrukturnih-projekata-za-europski-fond-za-regionalni-razvoj-2014-2020

 

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 22.04.2015.

Rok za prijavu: 12.07.2015.

Iznosi sredstava €: 15.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.3., “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (ekonomska veličina od 2.000 eura do 7.999 eura)Prihvatljive aktivnosti odnose se na: kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015.Ukupni iznos sredstava javne potpore ukupno je 15.000.000 eura, a stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-provedba-tipa-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

NAJAVA INFORMATIVNIH RADIONICA O MOGUĆNOSTIMA POVLAČENJA SREDSTAVA IZ ESI FONDOVA TE REGIONALNIH POTPORA

Od 12. svibnja do 10. lipnja 2015. godine, Ministarstvo gospodarstva i Hrvatska gospodraska komora organiziraju informativne radionice u svim hrvatskim županijama na kojima će biti predstavljene mogućnosti za povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije te regionalnih potpora u okviru Operativnog plana provedbe Industrijske strategije RH 2014.-2020. Ministarstvo gospodarstva ima na raspolaganju 334 milijuna € koje će, prema prioritetima iz Strategije pametne specijalizacije RH i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., usmjeriti prema poslovnom sektoru za ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/vijesti/najava-informativnih-radionica-o-mogu-nostima-povla-enja-sredstava-iz-esi-fondova-te

Javni poziv za neposredno financiranje međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Energija, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 30.04.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2015.

Iznosi sredstava €: 26.443

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Instituti, Fizičke osobe, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sudjelovanja podnositelja zahtjeva o provedbi međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije u sklopu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.Korisnici sredstava su jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave, znanstvene organizacije koje su korisnici državnog proračuna, javne ustanove koji su korisnici državnog proračuna, organizacije civilnog društva, zadruge, trgovačka društva, fizičke osobe i znanstvene organizacije. Sredstva Fonda će se dodjeljivati bespovratna sredstva: subvencije- zadrugama i trgovačkim društvima, fizičkim osobama i znanstvenim organizacijama koje su druge pravne osobe. Pomoći- znanstvenim organizacijama i javnim ustanovama. Donacije organizacijama civilnog društva. Sredstva fonda će se dodjeljivati :

1. 80 % opravdanih troškova ukupnih vrijednosti ulaganja u provedbu projekata ukoliko se radi o projektu koji se provodi ili korisniku koji se nalazi na području posebne državne skrbi i prve skupine otoka. Ukoliko se radi o projektu koji se provodi u svrhu zaštite, održavanja i očuvanja zaštićenih područja prirode

2. 60% opravdanih troškova ukupnih vrijednosti ulaganja u provedbu projekata ukoliko se radi o projektu koji se provodi ili korisniku koji se nalazi na području druge skupine otoka i brdsko planinskom području.

3. 40% opravdanih troškova ukupnih vrijednosti ulaganja u provedbu projekata ukoliko se radi o projektu koji se provodi ili korisniku koji se nalazi na ostalim područjima HrvatskeDodijeljena sredstva Fonda mogu iznositi najviše do 200.000,00 kuna.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-neposredno-financiranje-medunarodnih-projekata-sufinanciranih-sredstvima-europske-unije-en-u-242015

NAJAVA – Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajima

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 40.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti turističke destinacije i MSP kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela. Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima. Prihvatljive aktivnosti su:

-početna ulaganja koja se odnose na:

A. Ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma ), te obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

B. Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili sa ulaganjem u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajni objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma )

-specijalizirani treninzi, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

-savjetovanja, ako su izravno povezana s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

-sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 1.000.000 – 10.000.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 40% od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30.lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-razvoju-hotela-s-dodatnim-sadrzajima-3d1-1-3

NAJAVA – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Demokratizacija i dobro upravljanje, Turizam

Iznosi sredstava €: 129.022.498

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Zadruge, Neformalna udruženja i inicijative, Razvojne agencije, Klasteri

Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je ulaganje u infrastrukturu, proizvode i usluge vezane uz odredišta prirodne baštine a s ciljem zaštite i očuvanja i boljeg upravljanja prirodnom baštinom te povećanje (primarno turističke) atraktivnosti baštine. Specifični cilj natječaja je povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom. Mogući korisnici/partneri su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti, pravne osobe koje gospodare prirodnim dobrima (npr. Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.), turističke zajednice i dr., OCD (organizacije civilnog društva). Od gore navedenih korisnika te potencijalnih partnera određuju se ovisno o karakteristikama pojedinog projekta. U slučaju projekta u zaštićenim područjima (prema čl. 111 Zakona o zaštiti prirode) korisnici projekata mogu biti isključivo Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Prihvatljive aktivnosti su:

– Izgradnja i uređenje nove te rekonstrukcija i sanacija postojeće edukativne i posjetiteljske infrastrukture te njeno opremanje

– edukativni/interpretacijski programi i sadržaji te programi podizanja svijesti namijenjeni posjetiteljima i različitim ciljnim skupinama

– promocija, marketing i brendiranje zaštićenih prirodnih područja

– aktivnosti pripreme i provedbe projekata uključujući izradu „Planova upravljanja posjetiteljima na području utjecaja“. Stopa sufinanciranja iznosi 85%. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. rujan 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-promicanje-odrzivog-koristenja-prirodne-bastine-6c2-1

NAJAVA – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 50.000.000

Prijavitelji: Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori

Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te bolji pristup visokokvalitetnim uslugama za MSP-e koji teže razvoju, inovativnosti i rastu. Prihvatljivi prijavitelji su Poduzetničke potporne institucije.U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:

-podrška za stvaranje i razvoj mreže PPI-a, koordinaciju i povezivanje sudionika mreže i definiranje usluga i standarda kao i nadzor nad pruženim uslugama te edukacija djelatnika PPI-a

-pružanje usluga za MSP-e od strane mreže PPI-a

-podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI-ima kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP-ima

-organiziranje i koordinacija mentorstva za MSP-e od koje će pružati iskusniji poduzetnici kako bi se ubrzalo savladavanje poteškoća s kojima su poduzetnici suočeni

-promocija savjetodavnih usluga prema poduzetnicima

-podrška za pred-inkubacijske usluge koja će biti pružena od strane pro-inovativnih PPI-a (poput akceleratora) s prikladnom infrastrukturom i uslugama za potragu i odabir inovativnih ideja

-podrška u osnivanju start-upa i spin-offa na temelju inovativnih ideja, što uključuje analizu inovativnog rješenja i njegovog tržišnog potencijala (analiza tržišta, poslovni plan i studija izvedivosti)Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 500.000 do 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30.rujna 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi-za-pruzanje-visokokvalitetnih-usluga-za-msp-3a2-1

NAJAVA – Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma, ocjeni sukladnosti i certifikaciji u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 20.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je povećana uporaba priznatih normi i znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima i povećan izvoz i konkurentnost. Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima. Prihvatljivi prijavitelji su Mali i srednji poduzetnici. U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:

Aktivnost 1 – ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja

Aktivnost 2 – stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete

Aktivnost 3 – certifikacije proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom (u skladu sa smjernicama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju smjernice)

Aktivnost 4 – Akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti i to:

a) akreditacija laboratorija za određene metode ispitivanja

b) Akreditacija inspekcijskih, certifikacijskih i verifikacijskih tijela (tijela koja provode tehničku inspekciju, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga sustava upravljanja i osoba, te verifikacijske aktivnosti sukladno propisima koje proizvođači moraju zadovoljiti. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 20.000.000 eura. Najviši iznos koji se može dodijeliti je do 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-poduzecima-u-zadovoljavanju-zahtjeva-norma-ocjeni-sukladnosti-i-certifikaciji-u-svrhu-poboljsanog-pristupa-trzistima-i-povecanja-konkurentnosti-3d1-2

NAJAVA – Razvoj poslovne infrastrukture

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 70.000.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori

Opći cilj ovog natječaja iz operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je ulaganje u poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge, s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.Specifični cilj ovoga natječaja je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja su:

-potpora za ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima

-potpora za ulaganja za stvaranje nove poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima

-potpora za razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energija, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih / poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture je prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave /poslovna infrastruktura, poduzetničke potporne institucije.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 500.000 – 5.000.000 kuna za opremanje, odnosno 1.500.000 – 15.000.000 kuna za izgradnju.Stopa sufinanciranja iznosi do 85% za JLPS odnosno 35 – 50 % (ovisno o vrsti aktivnosti i statusu korisnika) za ostale korisnike od ukupno prihvatljivih troškova.Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-poslovne-infrastrukture-3a2-2