Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

Predstavljanje poslovnih planova poduzetnicima

Projekt Studentski poduzetnički inkubator: Znanjem do radnog mjesta sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ciljna skupina projekta su 40 dugotrajno nezaposlenih osoba, izvanredni nezaposleni studenti Veleučilišta u Požegi te nezaposlene osobe s invaliditetom. Polaznici su pohađali edukaciju poslovnih znanja poznatu kao EBC*L.

European Business* Licence je međunarodno priznati certifikat poslovnih znanja koji potvrđuje da njegov vlasnik ima temeljna znanja potrebna za ulazak u poslovni svijet, za vođenje koje uključuje donošenje financijskih odluka, financijsko upravljanje i kontroliranje projekata te za osnivanje i vođenje novog poduzeća. Kroz EBC*L edukaciju 32 polaznika položila su ispite iz stupnja A i B te je im predan EBC*L certifikat. Završetkom edukacije 10 polaznika s najboljim poslovnim idejama izradili su svoje poslovne planove zajedno sa stručnjakom za izradu poslovnih planova.

Danas 27.7.2015. godine su polaznici prezentirali svoje poslovne ideje poduzetnicima (Tiskara Vidić d.o.o., Pin exclusive d.o.o., Cedar d.o.o.) te su zahvaljujući EBC*L edukaciji i izradom poslovnih planova, konkurentniji na tržištu rada i postignut je opći cilj projekta, poticanje razine samozapošljavanja i zapošljavanja na području Požeško-slavonske županije kroz edukacijske programe, istraživanja te mogućnosti korištenja savjetodavnih usluga u poduzetničkom inkubatoru.

Polaznici s najboljim poslovnim idejama su: Verica Franković „JU-HU-HU“; Iva Rotim „Dječja igraonica „Mala Vila“; Marijan Duralija „Pokretna pekara“; Nikola Hrgović „Medin medenjak“; Nikola Miholić „Dječja igraonica“.

 

 

Veselka Barišić „Poslovni plan za samoposlužnu praonicu rublja“

 

 Samanta Klobučar „Češnjak“

 

Lana Borota Katavić „Osnivanje udruge za povremeno čuvanje djece i poticanje kreativnosti djece kroz tematske radionice“

Dalibor Rajić „Konzalting agencija“

Ana Račić „Proizvodnja sušenog voća“