Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

Trener-strateško polaniranje

Trener strateškog planiranja i metode planiranja – edukacija namijenjena mentorima na projektu.

10 mentora imenovanih na projektu „Studentski poduzetnički inkubator: znanjem do radnog mjesta“ educirani o novim trendovima: u poduzetništvu, start-up aktivnostima, znanstveno-tehnološkoj suradnji, poduzetničkim inkubatorima, znanstvenim parkovima. Krajnji cilj edukacije je omogućiti bolje konzultantske usluge i bolje mentorstvo prema polaznicima.