Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

Projekt Studentski poduzetnički inkubator: Znanjem do radnog mjesta sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ciljna skupina projekta su 40 dugotrajno nezaposlenih osoba, izvanredni nezaposleni studenti Veleučilišta u Požegi te nezaposlene osobe s invaliditetom. Polaznici su pohađali edukaciju poslovnih znanja poznatu kao EBC*L.

European Business* Licence je međunarodno priznati certifikat poslovnih znanja koji potvrđuje da njegov vlasnik ima temeljna znanja potrebna za ulazak u poslovni svijet, za vođenje koje uključuje donošenje financijskih odluka, financijsko upravljanje i kontroliranje projekata te za osnivanje i vođenje novog poduzeća. Kroz EBC*L edukaciju 32 polaznika položila su ispite iz stupnja A i B te je im predan EBC*L certifikat. Završetkom edukacije 10 polaznika s najboljim poslovnim idejama izradili su svoje poslovne planove zajedno sa stručnjakom za izradu poslovnih planova.

Danas 27.7.2015. godine su polaznici prezentirali svoje poslovne ideje poduzetnicima (Tiskara Vidić d.o.o., Pin exclusive d.o.o., Cedar d.o.o.) te su zahvaljujući EBC*L edukaciji i izradom poslovnih planova, konkurentniji na tržištu rada i postignut je opći cilj projekta, poticanje razine samozapošljavanja i zapošljavanja na području Požeško-slavonske županije kroz edukacijske programe, istraživanja te mogućnosti korištenja savjetodavnih usluga u poduzetničkom inkubatoru.

Polaznici s najboljim poslovnim idejama su: Verica Franković „JU-HU-HU“; Iva Rotim „Dječja igraonica „Mala Vila“; Marijan Duralija „Pokretna pekara“; Nikola Hrgović „Medin medenjak“; Nikola Miholić „Dječja igraonica“.

 

 

Veselka Barišić „Poslovni plan za samoposlužnu praonicu rublja“

 

 Samanta Klobučar „Češnjak“

 

Lana Borota Katavić „Osnivanje udruge za povremeno čuvanje djece i poticanje kreativnosti djece kroz tematske radionice“

Dalibor Rajić „Konzalting agencija“

Ana Račić „Proizvodnja sušenog voća“

Vodič kroz EU strukturne fondove za male i srednje poduzetnike predstavlje je u sklopu završne svečanosti projekta "SMEPASS II - Pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu, faza II" koji se provodio u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007.-2013. Namjera vodiča jest na neformalan način ukazati na postojeće rizike, opasnosti, ali i prilike o kojima se mora voditi računa u cjelokupnom procesu - pripreme za natječaj, izrade prijavne dokumentacije, prijave, praćenja procedure evaluacije, realizacije i ugovaranja sufinanciranja te provedbe samog investicijskog projekta. 

 

PILOT PROJEKT PODUPIRANJA MREŽE MLADIH KREATIVNIH PODUZETNIKA: EU I TREĆE ZEMLJE

 

Kratak opis natječaja:

 

Ovaj pilot-projekt ima za cilj stvaranje platforme koja će okupiti postojeće mreže mladih poduzetnika aktivnih u kulturnim i kreativnim sektora u EU i trećim zemljama te će omogućiti stvaranje novih. Platforma će omogućiti veze/razmjene između stručnjaka iz Europe i trećih zemalja i pomoći novoj generaciji kreativnih profesionalaca te ubrzati njihov profesionalni razvoj. Platforma će biti podijeljena po sektorima djelatnosti, te će uključivati usluge kao što su treniranje, aktivnosti peer-learning, konferencije o određenim temama, studijski posjeti i sudjelovanja u odlukama događaja s predstavnicima kulturnih i kreativnih sektora diljem svijeta.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Javna ili privatna organizacija s pravom javnošću,

Organizacija čija je glavna djelatnost u području kulturnih i kreativnih sektora ili konzorcij u kojem barem jedan od njegovih članova treba imati svoje glavno djelovanje u kulturnom i kreativno, sektoru,

Pravne osobe koje ima pravnu ili kapitalnu vezu s podnositeljima zahtjeva, mogu sudjelovati u akciji kao povezane osobe.

Prihvatljive aktivnosti:

 

Identifikacija i odabir prihvatljivih mreža mladih kreativnih poduzetnika u trećim zemljama EU-a,

Razvoj (virtualne) platforme i njegovih usluga,

Organizacija događanja, konferencija, seminara u Bruxellesu i na drugim lokacijama,

Promidžba i vidljivost projekta,

Održivost projekta i aktivnosti usmjerene na pružanje održivih aktivnosti umrežavanja, razmjene dobre prakse.

Stopa sufinanciranja:

 

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/content/pilot-projekt-podupiranja-mre-e-mladih-kreativnih-poduzetnika-eu-i-tre-e-zemlje

 

NAJAVLJEN POZIV "POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA" FINANCIRAN EUROPSKIM FONDOM ZA REGIONALNI RAZVOJ

 

Objavljena najava poziva "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" koji će biti financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. Nadležno tijelo poziva bit će Ministarstvo gospodarstva.

 

Prihvatljivi prijavitelji poziva bit će mikro, mala srednja i velika poduzeća za istraživanje i širenje znanja koja doprinose u provedbi istraživanja i razvoja. Javni poziv najavljen je za treći kvartal 2015. godine.

 

Promoviranje relevantnosti visokog obrazovanja: trendovi, pristupi i pokretačke poluge politike

 

Kratak opis natječaja:

 

Glavni je cilj ove studije stvaranje dokaza, zaključaka i preporuka radi podrške onima uključenima u oblikovanje i provođenje reforme visokog obrazovanja u državama članicama EU-a radi poboljšanja učinkovitosti politika i mjera za promoviranje relevantnosti sustava visokog obrazovanja u okviru društvenih potreba. Predmetna studija treba doprinjeti trajnoj suradnji između država članica EU-a u području politike visokog obrazovanja analizirajući mogućnosti za mjerenje ekonomskih i društvenih značaja u visokom obrazovanju te definiranje i procjenu učinkovitosti različitih politika dostupne vladama (javnim vlastima) za podršku relevantnosti svojih sustava visokog obrazovanja. Maksimalno trajanje projekta je 20 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

 

Projekti će se sufinancirati u sklopu programa Erasmus+ za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.europski-fondovi.eu/content/promoviranje-relevantnosti-visokog-obrazovanja-trendovi-pristupi-i-pokreta-ke-poluge

 

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU

 

Kratak opis natječaja:

 

Od interesa za Republiku Hrvatsku ovim pozivom smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Samostalni umjetnici,

Umjetničke organizacije,

Ustanove u kulturi,

Udruge,

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima,

Pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Prihvatljive aktivnosti/projekti:

 

·         Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi,

·         Dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,

·         Glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,

·         Kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),

·         Vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture,

·         Inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,

·         Knjižnične djelatnosti,

·         Potpore izdavanju knjiga,

·         Izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,

·         Književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,

·         Književnih programa u knjižarama,

·         Arhivske djelatnosti,

·         Muzejsko-galerijske djelatnosti,

·         Zaštite i očuvanja arheološke baštine,

·         Zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,

·         Zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,

·         Zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara,

·         Digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti,

·         Međunarodne kulturne suradnje,

·         Izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture,

·         Nabave informatičke opreme.

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/content/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2016-godinu

 

 

OBJAVLJEN VODIČ KROZ EU STRUKTURNE FONDOVE ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE

 

Vodič kroz EU strukturne fondove za male i srednje poduzetnike predstavlje je u sklopu završne svečanosti projekta "SMEPASS II - Pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu, faza II" koji se provodio u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007.-2013. Namjera vodiča jest na neformalan način ukazati na postojeće rizike, opasnosti, ali i prilike o kojima se mora voditi računa u cjelokupnom procesu - pripreme za natječaj, izrade prijavne dokumentacije, prijave, praćenja procedure evaluacije, realizacije i ugovaranja sufinanciranja te provedbe samog investicijskog projekta.

 

NAJAVLJENE NOVE POTICAJNE MJERE ZA BRDSKO-PLANINSKA PODRUČJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

 

Nove poticajne mjere za razvoj jedinica lokalne samouprave s brdsko-planinskih područja razvrstanih u 3. i 4. skupinu prema indeksu razvijenosti stupit će na snagu 1. siječnja 2016. godine i odnosit će se na povećanje udjela u prihodima od poreza na dohodak, dodatne tekuće pomoći iz Državnog proračuna, povećanje udjela u šumskom doprinosu, pomoć u održavanju nerazvrstanih cesta u ekstremnim zimskim uvjetima. Na temelju navedenog, osigurat će se trajna pomoć za 35 gradova i općina s brdsko-planinskih područja, a procjenjuje se da će samo u 2016. godini iznositi više od 107 milijuna kuna. Također, pruža im se i dodatna pomoć u sufinanciranju projekata iz EU fondova, a najavljeno je i proširenje Programa održivog razvoja lokalne zajednice kojeg provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/vijesti/najavljene-nove-poticajne-mjere-za-brdsko-planinska-podru-ja-na-podru-ju-republike-hrvatske

 

OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI I STRUČNIH KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

 

Kratak opis natječaja:

 

Opći cilj poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama.

 

Specifični cilj poziva je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti).

 

U pozivu partnerstvo je obvezno, a prijavitelj može djelovati u partnerstvu sa:

 

Drugim osnivačima osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja,

Regionalnim i lokalnim razvojnim agencijama.

Prihvatljive aktivnosti:

 

Selekcija osoba za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama i program uvođenja u rad,

Rad pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama i izvanučioničkim oblicima nastave,

Promidžba i vidljivost,

Upravljanje projektom.

Iznos sufinanciranja:

 

Maksimalni iznos sufinanciranja:

 

Do 2.500.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev grada Zagreba,

Do 4.500.000,00 kn za grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola.

Stope sufinanciranja:

 

5% - gradove/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH,

8% - gradove/županije čiji je indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH,

10% - gradove/županije čiji je indeks razvijenosti između 100% i 125% prosjeka RH,

15% gradove/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH.

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/content/osiguravanje-pomo-nika-u-nastavi-i-stru-nih-komunikacijskih-posrednika-u-enicima-s-te-ko-ama

 

JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU MLADIH 2015. - 2. KRUG

 

Kratak opis natječaja:

 

Ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga financira se iz europskog programa Erasmus + za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport.

 

Ciljevi poziva:

 

Promicati suradnju i razmjenu u području mladih između programskih zemalja i zemalja partnera iz različitih krajeva svijeta u poboljšavanju kvalitete i priznavanje rada s mladima, 

Neformalno učenje i volontiranje u zemljama partnerima i poboljšanje sinergije i komplementarnosti s drugim obrazovnim sustavima, Tržište rada i društvo poticati na razvoj, testiranje i pokretanje programa neformalnog učenja mobilnosti na regionalnoj razini,

Promicanje transnacionalnog neformalnog učenja mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja s ciljem poboljšanja razine kompetencija sudionika i poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 

·         Neprofitna organizacija, udruga, nevladinih organizacija (uključujući europske nevladine organizacije mladih),

·         Nacionalno vijeće mladih,

·         Javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,

·         Škola/zavod/obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja, uključujući i strukovna obrazovanja i obrazovanja odraslih),

·         Javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća (uključujući socijalna poduzeća),

·         Ustanova za visoko obrazovanje,

·         Istraživački institut,

·         Zaklada,

·         Centar za osposobljavanje unutar poduzeća,

·         Kulturna organizacija, knjižnica, muzej,

·         Tijelo koje pruža usluge savjetovanja u pogledu buduće karijere, usluge profesionalne orijentacije i informacijske usluge,

·         Tijelo odgovorno za priznavanje.

Prihvatljive aktivnosti: 

 

·         Aktivnosti kojima se potiče dijalog politike, suradnja, umrežavanje i razmjena prakse u području mladih, kao što su konferencije, radionice i sastanci,

·         Velika događanja za mlade (najduže trajanje 2 dana),

·         Kampanje informiranja i podizanja svijesti,

·         Razvoj alata za informiranje, komunikaciju i medije,

·         Razvoj metoda, alata i materijala za rad s mladima, te kurikuluma za rad a mladima, modula za osposobljavanje i dokumentacijskih instrumenata, kao što je Youthpass,

·         Stvaranje novih načina rada s mladima i pružanje osposobljavanja i potpore, posebno putem otvorenih i fleksibilnih materijala za učenje, virtualne suradnje i otvorenih obrazovnih sadržaja (OER).

 

Stopa sufinanciranja:

 

Najviši intenzitet potpore iznosi 80% od ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/content/ja-anje-kapaciteta-u-podru-ju-mladih-2015-2-krug

 

PODUZETNIČKI IMPULS 2015: JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SUDJELOVANJA NA INOZEMNIM SAJMOVIMA (2.KRUG)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 06.07.2015.

Rok za prijavu: 03.08.2015.

Iznosi sredstava €: 78.947

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i sličnim manifestacijama.

Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnom sajmu ili sličnoj manifestaciji jačati konkurentnost, odnosno učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima.

Ciljevi ovog Javnog poziva su:

– povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata;

– jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi troškovi su zakupa izloženog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2 kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva, u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa, transportni troškovi izložaka, uvrštavanje u sajamski katalog, trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice i trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva.

Neprihvatljivi su troškovi nastali prije 1. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, troškovi hrane, pića i cateringa te svi ostali troškovi koji nisu vezani isključivo uz nastup na sajmu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 600.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 80.000 kuna, a najmanje 30.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave se zaprimaju isključivo od 20.07.2015. godine, a javni poziv otvoren je do 03.08.2015. godine.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-sudjelovanja-na-inozemnim-sajmovima

 

PODUZETNIČKI IMPULS 2015: JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE (2. KRUG)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Zapošljavanje

Datum otvaranja natječaja: 20.07.2015.

Rok za prijavu: 03.08.2015.

Iznosi sredstava €: 1.101.974

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost, poticati rast i razvoj mikro i malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost.

Ciljevi ovog Javnog poziva su:

– Povećanje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti mikro i malih gospodarskih subjekata

– Unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa putem jačanja i modernizacije tehnološke baze mikro i malih gospodarskih subjekata

– Jačanje pozicije mikro i malih gospodarskih subjekata na tržištu i omogućavanje širenja proizvodnje i proizvodnog asortimana

– Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima

– Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mala poduzeća.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 8.375.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 400.000 kuna a najniži iznos je 50.000  kuna. Stopa sufinanciranja za mikro poduzeća iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova projekta a za mala poduzeća do 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti su:

– osnovne:

1. Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti

2. Ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta

3. Ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju

4. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

– dodatne (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, maksimalno do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):

1. Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju – nabava opreme za mikro elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i visoko učinkovitu kogeneraciju električne snage do 10 KW (proizvodnja električne energije) i termičke snage do 30 KW (proizvodnja topline)

2. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

3. Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

4. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

5. Stručno osposobljavanje i obrazovanje

6. Marketinške aktivnosti

7. Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

Projektne prijave se zaprimaju isključivo od 20.07.2015. do 03.08.2015. godine

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-jacanje-konkurentnosti-preradivacke-industrije

 

PILOT PROJEKT: „CROWDFUNDING“ ZA KULTURNE I KREATIVNE SEKTORE: BRZI START U KULTURNO GOSPODARSTVO

 

Vrsta natječaja: Javna nabava, Usluge

Država: EU 27, Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Kultura, Društvo i društvene znanosti

Datum otvaranja natječaja: 29.05.2015.

Rok za prijavu: 24.08.2015.

Iznosi sredstava €: 500.000

Prijavitelji: Udruge, Zadruge, Instituti

 

Cilj pilot projekta je identificirati, analizirati i objaviti najbolje prakse u Europi „crowdfunding“ tržišta u odnosu na kulturne i kreativne sektore, uključujući, između ostaloga, arhitektura, arhiva, knjižnica i muzeja, umjetničkih obrta, audiovizualnih (uključujući film , televizija, video igre i multimediju), materijalne i nematerijalne kulturne baštine, dizajn, festivali, glazba, književnost, izvedbene umjetnosti, izdavaštvo, radio i vizualne umjetnosti.

Od projekta se očekuje da će dati pregled različitih „crowdfunding“ modela koji trenutno djeluju u Europi, a koji se mogu koristiti za financiranje projekata u području kulturne i kreativne sektore. Svrha studije o „crowdfunding“ za kulturne i kreativne sektore – što je glavni element pilot projekta prikupiti i analizirati podatke kako bi se podržala Europsku komisija u provedbi svojih političkih ciljeva u pogledu pristupa alternativnim izvorima financiranja za mala i srednja poduzeća u kulturne i kreativne sektore i pružiti studije slučaja dobre prakse.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I OBRTA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA U 2015. GODINI

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Mediji

Datum otvaranja natječaja: 02.07.2015.

Rok za prijavu: 18.07.2015.

Iznosi sredstava €: 78.947

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Zadruge, Razvojne agencije

 

Predmet poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja za organizaciju manifestacija/znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2015. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, HGK i HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno –       stručne skupove),Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, HGK, HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove),

Subjekti malog gospodarstva, obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, HGK i HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika (za nacionalni projekt promidžbe poduzetništva.

Prihvatljivi troškovi za aktivnosti organiziranja znanstveno – stručnih skupova i gospodarskih manifestacija u prihvatljive troškove se ubrajaju troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr..

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 600.000 kn. Stopa sufinanciranja je do 25 % od ukupno prihvatljivih troškova, a iznosi sufinanciranja su navedeni u nastavku.

Za znanstveno – stručne skupove:

-  do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera,

-  do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera,

-  do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera,

-  do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera.

Za gospodarske manifestacije:

-  do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera,

-  do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera,

-  do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera,

-  do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-prijavu-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-iz-nadleznosti-ministarstva-poduzetnistva-i-obrta-u-2015-godini

 

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama kojeobavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (pilot projekt)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Energija

Datum otvaranja natječaja: 19.06.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 6.580.000

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Opći cilj natječaja je postizanje energetskih ušteda  – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj natječaja je ostvarenje energetskih ušteda kroz energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji su:

- središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova

– javne ustanove – vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove)

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti u smislu mjera energetske obnove su sljedeće:

1. Energetska obnova javnih zgrada:

- obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija

– povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava

– zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE

– zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom

– zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom

– zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom

– promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe energetsko-arhitektonske funkcionalne cjeline

– uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom

– uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.

2. Tehnička pomoć i aktivnosti vidljivosti i komunikacije:

- aktivnosti tehničke pomoći korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta

– troškovi energetskog pregleda nakon provedene energetske obnove

– troškovi izrade energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove

– pružanje usluga stručnog nadzora građenja

– pružanje usluga PR/komunikacijskih aktivnosti u svrhu EU vidljivosti projekta

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi  50.000.000 kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava ili 31.12.2015.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 30.000 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi  5.000.000 kuna.

Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava (potpora) po pojedinačnom projektu iznosi od 75% do 95% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi zgrada koja je predmet energetske obnove. Za Skupinu I iznosi 95%, za Skupinu II iznosi 90%, a za Skupine III, IV i V iznosi 70%.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/energetska-obnova-zgrada-i-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-u-javnim-ustanovama-kojeobavljaju-djelatnost-odgoja-i-obrazovanja-pilot-projekt

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA ZA ULAGANJA U RAZVOJ NOVIH I INOVATIVNIH TURISTIČKIH PROIZVODA I/ILI POBOLJŠANJE POSTOJEĆIH, KOJI DOPRINOSE RAZVOJU TURISTIČKIH DESTINACIJA

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Turizam

Datum otvaranja natječaja: 01.06.2015.

Rok za prijavu: 30.06.2015.

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija.

Cilj javnog poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte razvoja kampova i marina s dodatnim sadržajima te tematskih parkovima. Javnim pozivom se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formira baza (projekata) i identificira njihov stupanj spremnosti za provedbu i/ili apliciranje za sredstva Strukturnih fondova.

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćene ovim natječajem jesu:

Projekti kampova 4 i 5 zvjezdica s obveznim dodatnim sadržajima. Projekti marina 4 i 5 sidara s obveznim dodatnim sadržajima. Projekti tematskih parkova

Prihvatljivi prijavitelji projekta su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) 651/2014

Rok za predaju prijava je 30. lipnja 2015. godine.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-iskaz-interesa-malih-i-srednjih-poduzetnika-za-ulaganja-u-razvoj-novih-i-inovativnih-turistickih-proizvoda-iili-poboljsanje-postojecih-koji-doprinose-razvoju-turistickih-destinacija

 

NAJAVA: Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Turizam

Datum otvaranja natječaja: 02.06.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 40.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Opći cilj natječaja je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Predmet ovog Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina hotela (uključuje hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, a uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Sredstva državnih potpora iz Programa dodjeljuju se unutar četiri kategorije.

 

A) Regionalne potpore

 

regionalne potpore, dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti intenzitet regionalne potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike maksimalni iznos potpore iznosi 10.000.000 kuna korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore

B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50 % prihvatljivih troškova.maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000 kuna

 

 C) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

 

intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50 % prihvatljivih troškova.maksimalni iznos potpore iznosi 500.000 kuna

 

D) Potpore za usavršavanje

 

Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:

a) za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno  70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

b) za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova

maksimalni iznos potpore iznosi 500.000 kuna.

Prihvatljive aktivnosti su:

1) početna ulaganja koja se odnose na:

Ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma ), te obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili sa ulaganjem u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajni objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma ).

2) specijalizirani treninzi, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora;

3) savjetovanja, ako su izravno povezana s projektom za koji je odobrena regionalna potpora;

4) sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-msp-u-turizmu-povecanjem-kvalitete-i-dodatne-ponude-hotela

 

POBOLJŠANJE STRUČNOSTI U PODRUČJU INDUSTRIJSKIH ODNOSA

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Turska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Zapošljavanje

Datum otvaranja natječaja: 10.04.2015.

Rok za prijavu: 09.07.2015.

Iznosi sredstava €: 4.000.000

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća

 

Opći cilj ovog natječaja je pokrivanje akcija za podršku industrijskih odnosa, osobito one namijenjene za razvoj znanja i razmjenu EU relevantnih informacija, kao i aktivnosti za poboljšanje znanja o industrijskim odnosima institucije i prakse u cijeloj EU i širenja tih rezultata.

 

Ciljevi ovog poziva uključuju mjere i inicijative povezane s prilagodbom industrijskih odnosnim sustava za promjene u zapošljavanju i radu.

 

Neke od aktivnosti su sljedeće:

 

- dodatno produbiti analizu o temama/ključnim nalazima koji su ispitani , uključujući: koordinaciju kolektivnog pregovaranja na različitim razinama i područjima; industrijske odnose u javnom sektoru; industrijske odnose u Srednjoj i Istočnoj Europi; uključenost socijalnih partnera u socijalnom osiguranju; ulogu socijalnog dijaloga i poticanje gospodarskog performansa i prijelaz na gospodarstvo s niskim ugljikom; ulogu socijalnog dijaloga u promicanju zapošljavanja mladih.- aktivnosti koje uključuju prezentaciju, diskusiju i diseminaciju industrijskih odnosa u Europi su posebno dobrodošli;- istraživačke aktivnosti, uključujući pripremne studije, istraživanja i druge oblike podataka , prikupljanje, praćenje vježbi i studije;- inicijative koje poboljšavaju prikupljanje i korištenje (komparativnih) podataka o industrijskim sustavima odnosa u državama članicama EU te o zbivanjima na europskoj razini.- mjere za identifikaciju i razmjenu informacija u području industrijskih odnosa, uključujući i aktivnosti mreža između industrijskih odnosa stranaka i / ili stručnjaka.

 

Ukupan proračun projekta iznosi 4.000.000 eura, a financiranje po projektu neće biti manje od 108.000 eura.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-strucnosti-u-podrucju-industrijskih-odnosa-vp2015004

 

 

 

Izuzetno nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas da je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom turizma RH te Udrugom Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016 putem Mreže studentskih poduzetničkih inkubatora (MSPI) pokrenula projekt UNIverzI-JA-DA kojim se dodjeljuju financijska sredstva najboljim studentskim rješenjima za otvorena pitanja tijekom održavanja Europskih sveučilišnih igara u Zagrebu i Rijeci u srpnju 2016. godine.

Temeljem potpisanog  Sporazuma o partnerstvu i obveze o podršci i promicanju programa MSPI-a, ovim putem Vas molimo da zajedničkim snagama poradimo na promociji projekta UNIverzI-JA-DA kako bi se u projekt uključilo što više studenata. U tu svrhu, pripremili smo promotivne materijale  s idejom da se kanaliziraju da sljedeći način:

Ø  tekst (UNIverzI-JA-DA.pdf) i plakat (EUG2016 za web) u prilogu objaviti kao vijest na mrežnim stranicama

Ø  tekst za Facebook.docx prilagođen je za objavu na društvenim mrežama

Ø  e-mail s privitcima proslijediti svim moguće zainteresiranim skupinama.

 

Osim promotivnih materijala, u planu nam je i javno predstavljanje projekta UNIverzI-JA-DA, stoga ukoliko biste bili suglasni da prezentaciju održimo na Vašoj instituciji, budite slobodni predložiti termin koji bi Vam odgovarao.

U svrhu promocije projekta UNIverzI-JA-DA, pripremili smo i tiskani plakat, pa Vas ovim putem molimo da isti stavimo na oglasnu ploču Vaše institucije.

 

 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

 Marija Planinić

 Sektor za EU projekte i podršku razvoja korisnicima

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">@Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Tel: +385 1 235 2639

Polaznici EBC*L edukacije su dostavili svoje poslovne ideje te je 08.05.2015. započeta aktivnost izrade poslovnih planova sa stručnjakom za izradu poslovnih planova. Najboljih 10 polaznika je dobilo priliku izraditi svoj poslovni plan kako bi mogli pronaći potencijalnog investitora ili aplicirati svoj poslovni plan na EU natječaje ili zatražiti kredit od banaka kako bi realizirali svoju ideju. Polaznici će uz pomoć poduzetnika i mentora na projektu izrađivati svoj poslovni plan.

Restrukturiranje i konverzija vinograda

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Hrana, Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 12.05.2015.

Rok za prijavu: 12.06.2015.

Iznosi sredstava €: 1.500.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe Nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz europske Vinske omotnice.Cilj programa je povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara kroz tri mjere: restrukturiranje i konverzije vinograda, izgradnja i opremanja vinarija te projekt marketinga i promocije vina.Dozvoljene aktivnosti i troškovi za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda su:A. ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda:

a) aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda

b) aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda

c) aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda

B. Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte):

a) aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda

b) aktivnosti promjene potporne strukture

c) aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda

d) aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu

e) aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova

f) aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu

g) aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanjaNisu prihvatljive aktivnosti kojima se provodi jednostavna zamjena, odnosno uobičajena obnova vinograda koji su došli do kraja svog prirodnog životnog vijeka u smislu ponovne sadnje iste sorte na istoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze ili svakodnevni poslovi u vinogradu.Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda su 1 500 000 eura. Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova. Minimalni iznos potpore po projektu je 5 000 eura, dok je maksimalni iznos potpore 750 000 eura.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/restrukturiranje-i-konverzija-vinograda

 

 

 

Investicija u vinarije i marketing vina

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Hrana, Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 12.05.2015.

Rok za prijavu: 12.06.2015.

Iznosi sredstava €: 3.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe Nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz europske Vinske omotnice.Cilj programa je povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara kroz tri mjere: restrukturiranje i konverzije vinograda, izgradnja i opremanja vinarija te projekt marketinga i promocije vina.Dozvoljene aktivnosti i troškovi za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina su:A) Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:

Proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vinaKontrole kvalitete vinaMarketinga vina i proizvoda od grožđa i vinaUlaganja povezana s gospodarstvom u cjeliniB) Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:

Proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina)Kontroli kvalitete vinaMarketingu vina i proizvoda od grožđa i vinaUlaganja povezana s gospodarstvom u cjeliniC) Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka A) i B) kao što su:

Naknade za arhitekte i inženjereKonzultantske naknadeStudije izvedivostiStjecanje prava na patente i licenceNeprihvatljivim aktivnostima smatraju se jednostavne zamjene opreme koje predstavljaju zamjenu postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje.Neprihvatljivim troškovima smatraju se troškovi redovitog održavanja i amortizacije opreme, zgrada i postrojenja, PDV (kod Podnositelja/Korisnika koji su u sustavu PDV-a), sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja, bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja, kamate na dugovanja, troškovi gubitka na tečaju valute, plaćanja u gotovini, plaćanja putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju, administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika, troškovi koji nisu sastavni dio projekta, nepredviđeni troškovi, troškovi vlastitog rada, troškovi prijevoza, troškovi nabave rabljenih strojeva i opreme, troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja.Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Investicija u vinarije i marketing vina su 3 000 000 eura, a minimalni iznos potpore po projektu je 5 000 eura. Maksimalan iznos potpore ovisi o veličini poduzeća:– 1 500 000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća, te fizičke osobe (razina potpore 50%)– 750 000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. eura (25%)– 550 000 za velika poduzeća s više od 750 zaposlenih ili prometom većim od 200 mil. eura (24%).

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/investicija-u-vinarije-i-marketing-vina

 

 

 

Poduzetnički impuls 2015: Revitalizacija poslovnih prostora

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 07.05.2015.

Rok za prijavu: 23.06.2015.

Iznosi sredstava €: 370.066

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Cilj ovog Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja. Prihvatljvi prijavitelji su mikro i mala poduzeća. Prihvatljive aktivnosti su:1. Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu

2. Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora

3. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom. Prihvatljivi troškovi su:1. Svi troškovi uređenja i opremanja poslovnog prostora

2. Svi troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog prostora

3. Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.812.500 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna a najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Sredstva će se isplaćivati u dva dijela, 80 posto po zaključenju ugovora, a ostatak nakon odobrenja, ali ne prije 1. siječnja 2016. godine. Prijave se zaprimaju isključivo od 21. 05. 2015. do 23.06. 2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-revitalizacija-poslovnih-prostora

 

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Obrazovanje, Znanost i tehnologija

Rok za prijavu: 30.06.2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila indikativna lista projekata(zaliha projekata) čija bi se provedba mogla financirati EFRR-a. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga promijenjen je sukladno usvojenome Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. koji je usvojila Europska komisija u prosincu 2014. godine. Prihvatljivi prijavitelji su Instituti, Fakulteti. Jedinice lokalne i područne samouprave. Prihvatljive aktivnosti su izgradnja nove istraživačke infrastrukture, rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke infrastrukture, nabava opreme, aktivnosti organizacijske reforme i ulaganje u infrastrukturu. Od 2011. godine do danas provedeno je pet rokova za dostavu projektnih prijedloga.

Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-pripremu-zalihe-infrastrukturnih-projekata-za-europski-fond-za-regionalni-razvoj-2014-2020

 

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 22.04.2015.

Rok za prijavu: 12.07.2015.

Iznosi sredstava €: 15.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.3., “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (ekonomska veličina od 2.000 eura do 7.999 eura)Prihvatljive aktivnosti odnose se na: kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015.Ukupni iznos sredstava javne potpore ukupno je 15.000.000 eura, a stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-provedba-tipa-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava

NAJAVA INFORMATIVNIH RADIONICA O MOGUĆNOSTIMA POVLAČENJA SREDSTAVA IZ ESI FONDOVA TE REGIONALNIH POTPORA

Od 12. svibnja do 10. lipnja 2015. godine, Ministarstvo gospodarstva i Hrvatska gospodraska komora organiziraju informativne radionice u svim hrvatskim županijama na kojima će biti predstavljene mogućnosti za povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije te regionalnih potpora u okviru Operativnog plana provedbe Industrijske strategije RH 2014.-2020. Ministarstvo gospodarstva ima na raspolaganju 334 milijuna € koje će, prema prioritetima iz Strategije pametne specijalizacije RH i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., usmjeriti prema poslovnom sektoru za ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/vijesti/najava-informativnih-radionica-o-mogu-nostima-povla-enja-sredstava-iz-esi-fondova-te

Javni poziv za neposredno financiranje međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Energija, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 30.04.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2015.

Iznosi sredstava €: 26.443

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Instituti, Fizičke osobe, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sudjelovanja podnositelja zahtjeva o provedbi međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije u sklopu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.Korisnici sredstava su jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave, znanstvene organizacije koje su korisnici državnog proračuna, javne ustanove koji su korisnici državnog proračuna, organizacije civilnog društva, zadruge, trgovačka društva, fizičke osobe i znanstvene organizacije. Sredstva Fonda će se dodjeljivati bespovratna sredstva: subvencije- zadrugama i trgovačkim društvima, fizičkim osobama i znanstvenim organizacijama koje su druge pravne osobe. Pomoći- znanstvenim organizacijama i javnim ustanovama. Donacije organizacijama civilnog društva. Sredstva fonda će se dodjeljivati :

1. 80 % opravdanih troškova ukupnih vrijednosti ulaganja u provedbu projekata ukoliko se radi o projektu koji se provodi ili korisniku koji se nalazi na području posebne državne skrbi i prve skupine otoka. Ukoliko se radi o projektu koji se provodi u svrhu zaštite, održavanja i očuvanja zaštićenih područja prirode

2. 60% opravdanih troškova ukupnih vrijednosti ulaganja u provedbu projekata ukoliko se radi o projektu koji se provodi ili korisniku koji se nalazi na području druge skupine otoka i brdsko planinskom području.

3. 40% opravdanih troškova ukupnih vrijednosti ulaganja u provedbu projekata ukoliko se radi o projektu koji se provodi ili korisniku koji se nalazi na ostalim područjima HrvatskeDodijeljena sredstva Fonda mogu iznositi najviše do 200.000,00 kuna.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-neposredno-financiranje-medunarodnih-projekata-sufinanciranih-sredstvima-europske-unije-en-u-242015

NAJAVA – Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajima

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 40.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti turističke destinacije i MSP kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela. Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima. Prihvatljive aktivnosti su:

-početna ulaganja koja se odnose na:

A. Ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma ), te obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

B. Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili sa ulaganjem u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajni objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma )

-specijalizirani treninzi, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

-savjetovanja, ako su izravno povezana s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

-sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 1.000.000 – 10.000.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 40% od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30.lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-razvoju-hotela-s-dodatnim-sadrzajima-3d1-1-3

NAJAVA – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Demokratizacija i dobro upravljanje, Turizam

Iznosi sredstava €: 129.022.498

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Zadruge, Neformalna udruženja i inicijative, Razvojne agencije, Klasteri

Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je ulaganje u infrastrukturu, proizvode i usluge vezane uz odredišta prirodne baštine a s ciljem zaštite i očuvanja i boljeg upravljanja prirodnom baštinom te povećanje (primarno turističke) atraktivnosti baštine. Specifični cilj natječaja je povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom. Mogući korisnici/partneri su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti, pravne osobe koje gospodare prirodnim dobrima (npr. Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.), turističke zajednice i dr., OCD (organizacije civilnog društva). Od gore navedenih korisnika te potencijalnih partnera određuju se ovisno o karakteristikama pojedinog projekta. U slučaju projekta u zaštićenim područjima (prema čl. 111 Zakona o zaštiti prirode) korisnici projekata mogu biti isključivo Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Prihvatljive aktivnosti su:

– Izgradnja i uređenje nove te rekonstrukcija i sanacija postojeće edukativne i posjetiteljske infrastrukture te njeno opremanje

– edukativni/interpretacijski programi i sadržaji te programi podizanja svijesti namijenjeni posjetiteljima i različitim ciljnim skupinama

– promocija, marketing i brendiranje zaštićenih prirodnih područja

– aktivnosti pripreme i provedbe projekata uključujući izradu „Planova upravljanja posjetiteljima na području utjecaja“. Stopa sufinanciranja iznosi 85%. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. rujan 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-promicanje-odrzivog-koristenja-prirodne-bastine-6c2-1

NAJAVA – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 50.000.000

Prijavitelji: Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori

Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te bolji pristup visokokvalitetnim uslugama za MSP-e koji teže razvoju, inovativnosti i rastu. Prihvatljivi prijavitelji su Poduzetničke potporne institucije.U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:

-podrška za stvaranje i razvoj mreže PPI-a, koordinaciju i povezivanje sudionika mreže i definiranje usluga i standarda kao i nadzor nad pruženim uslugama te edukacija djelatnika PPI-a

-pružanje usluga za MSP-e od strane mreže PPI-a

-podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI-ima kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP-ima

-organiziranje i koordinacija mentorstva za MSP-e od koje će pružati iskusniji poduzetnici kako bi se ubrzalo savladavanje poteškoća s kojima su poduzetnici suočeni

-promocija savjetodavnih usluga prema poduzetnicima

-podrška za pred-inkubacijske usluge koja će biti pružena od strane pro-inovativnih PPI-a (poput akceleratora) s prikladnom infrastrukturom i uslugama za potragu i odabir inovativnih ideja

-podrška u osnivanju start-upa i spin-offa na temelju inovativnih ideja, što uključuje analizu inovativnog rješenja i njegovog tržišnog potencijala (analiza tržišta, poslovni plan i studija izvedivosti)Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 500.000 do 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30.rujna 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi-za-pruzanje-visokokvalitetnih-usluga-za-msp-3a2-1

NAJAVA – Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma, ocjeni sukladnosti i certifikaciji u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 20.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je povećana uporaba priznatih normi i znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima i povećan izvoz i konkurentnost. Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima. Prihvatljivi prijavitelji su Mali i srednji poduzetnici. U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:

Aktivnost 1 – ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja

Aktivnost 2 – stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete

Aktivnost 3 – certifikacije proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom (u skladu sa smjernicama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju smjernice)

Aktivnost 4 – Akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti i to:

a) akreditacija laboratorija za određene metode ispitivanja

b) Akreditacija inspekcijskih, certifikacijskih i verifikacijskih tijela (tijela koja provode tehničku inspekciju, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga sustava upravljanja i osoba, te verifikacijske aktivnosti sukladno propisima koje proizvođači moraju zadovoljiti. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 20.000.000 eura. Najviši iznos koji se može dodijeliti je do 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-poduzecima-u-zadovoljavanju-zahtjeva-norma-ocjeni-sukladnosti-i-certifikaciji-u-svrhu-poboljsanog-pristupa-trzistima-i-povecanja-konkurentnosti-3d1-2

NAJAVA – Razvoj poslovne infrastrukture

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 70.000.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori

Opći cilj ovog natječaja iz operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je ulaganje u poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge, s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.Specifični cilj ovoga natječaja je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja su:

-potpora za ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima

-potpora za ulaganja za stvaranje nove poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima

-potpora za razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energija, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih / poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture je prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave /poslovna infrastruktura, poduzetničke potporne institucije.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 500.000 – 5.000.000 kuna za opremanje, odnosno 1.500.000 – 15.000.000 kuna za izgradnju.Stopa sufinanciranja iznosi do 85% za JLPS odnosno 35 – 50 % (ovisno o vrsti aktivnosti i statusu korisnika) za ostale korisnike od ukupno prihvatljivih troškova.Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-poslovne-infrastrukture-3a2-2

NAJAVA – PODRŠKA PODUZEĆIMA U ZADOVOLJAVANJU ZAHTJEVA NORMA, OCJENI SUKLADNOSTI I CERTIFIKACIJI U SVRHU POBOLJŠANOG PRISTUPA TRŽIŠTIMA I POVEĆANJA KONKURENTNOSTI (3D1.2)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 20.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je povećana uporaba priznatih normi i znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima i povećan izvoz i konkurentnost.Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima.Prihvatljivi prijavitelji su Mali i srednji poduzetnici.U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:

Aktivnost 1 – ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja

Aktivnost 2 – stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete

Aktivnost 3 – certifikacije proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom (u skladu sa smjernicama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju smjernice)

Aktivnost 4 – Akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti i to:

a) akreditacija laboratorija za određene metode ispitivanja

b) Akreditacija inspekcijskih, certifikacijskih i verifikacijskih tijela (tijela koja provode tehničku inspekciju, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga sustava upravljanja i osoba, te verifikacijske aktivnosti sukladno propisima koje proizvođači moraju zadovoljiti.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 20.000.000 eura. Najviši iznos koji se može dodijeliti je do 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-poduzecima-u-zadovoljavanju-zahtjeva-norma-ocjeni-sukladnosti-i-certifikaciji-u-svrhu-poboljsanog-pristupa-trzistima-i-povecanja-konkurentnosti-3d1-2

NAJAVA – INTERNACIONALIZACIJA RASTUĆIH I INOVATIVNIH MSP – GRUPA MSP (3D1.5.1)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 20.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je povećanje prodaje u inozemstvu i udjela izvoza MSP u ukupnom izvozu roba i uslugaSpecifični cilj natječaja je poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima.Prihvatljive aktivnosti su:

-sudjelovanje na inozemnim sajmovima

-studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje proizvoda (novog ili postojećeg) na novo tržište

-troškove izobrazbe vezane uz projekte internacionalizacije MSPUkupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 750.000 – 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 50% (ovisno o vrsti aktivnosti i statusu korisnika) od ukupno prihvatljivih troškova.Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-internacionalizacija-rastucih-i-inovativnih-msp-grupa-msp-3d1-5-1

 

NAJAVA – POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) 3D1.4.1

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 24.04.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 200.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća u potpomognutim područjima putem IKT–a. Specifični cilj je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u potpomognutim područjima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija. U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:

-potpora poduzećima u uvođenju i primjeni e–poslovnih rješenja putem IKT–a radi optimiranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja njihove konkurentnosti

-potpora stvaranju i pružanju e–usluga između poduzeća (poslovanje između poduzeća B2B) i uvođenje IKT–rješenja usmjerenih na uspostavljanje procesa koji prelaze granice poduzeća, kao što je upravljanje lancem nabave i upravljanje odnosima s klijentima, obuka djelatnika za rad s novim IKT–sustavima

-potpora inicijativama usmjerenim na digitaliziranje poslovnih usluga i proizvoda. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 100.000 – 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 90% od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-u-potpomognutim-podrucjima-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-3d1-4-1

 

NAJAVA – RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE (3A2.2)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 70.000.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori Opći cilj ovog natječaja iz operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je ulaganje u poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge, s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Specifični cilj ovoga natječaja je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja su:

-potpora za ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima

-potpora za ulaganja za stvaranje nove poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima

-potpora za razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energija, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih / poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture je prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave /poslovna infrastruktura, poduzetničke potporne institucije.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 500.000 – 5.000.000 kuna za opremanje, odnosno 1.500.000 – 15.000.000 kuna za izgradnju.Stopa sufinanciranja iznosi do 85% za JLPS odnosno 35 – 50 % (ovisno o vrsti aktivnosti i statusu korisnika) za ostale korisnike od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-poslovne-infrastrukture-3a2-2

NAJAVA – PODRŠKA RAZVOJU HOTELA S DODATNIM SADRŽAJIMA (3D1.1.3.)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 40.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti turističke destinacije i MSP kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast MSP–ova na domaćem i stranim tržištima.Prihvatljive aktivnosti su:

-početna ulaganja koja se odnose na:

A. Ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma ), te obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

B. Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili sa ulaganjem u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajni objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma )

-specijalizirani treninzi, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

-savjetovanja, ako su izravno povezana s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

-sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 1.000.000 – 10.000.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 40% od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30.lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-razvoju-hotela-s-dodatnim-sadrzajima-3d1-1-3

NAJAVA – PROMICANJE ODRŽIVOG KORIŠTENJA PRIRODNE BAŠTINE (6C2.1)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Demokratizacija i dobro upravljanje, Turizam

Iznosi sredstava €: 129.022.498

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Zadruge, Neformalna udruženja i inicijative, Razvojne agencije, Klasteri. Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je ulaganje u infrastrukturu, proizvode i usluge vezane uz odredišta prirodne baštine a s ciljem zaštite i očuvanja i boljeg upravljanja prirodnom baštinom te povećanje (primarno turističke) atraktivnosti baštine. Specifični cilj natječaja je povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom. Mogući korisnici/partneri su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti, pravne osobe koje gospodare prirodnim dobrima (npr. Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.), turističke zajednice i dr., OCD (organizacije civilnog društva). Od gore navedenih korisnika te potencijalnih partnera određuju se ovisno o karakteristikama pojedinog projekta. U slučaju projekta u zaštićenim područjima (prema čl. 111 Zakona o zaštiti prirode) korisnici projekata mogu biti isključivo Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Prihvatljive aktivnosti su:

– Izgradnja i uređenje nove te rekonstrukcija i sanacija postojeće edukativne i posjetiteljske infrastrukture te njeno opremanje

– edukativni/interpretacijski programi i sadržaji te programi podizanja svijesti namijenjeni posjetiteljima i različitim ciljnim skupinama

– promocija, marketing i brendiranje zaštićenih prirodnih područja

– aktivnosti pripreme i provedbe projekata uključujući izradu „Planova upravljanja posjetiteljima na području utjecaja“. Stopa sufinanciranja iznosi 85%. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. rujan 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-promicanje-odrzivog-koristenja-prirodne-bastine-6c2-1

NAJAVA – RAZVOJ MREŽE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA (PPI) ZA PRUŽANJE VISOKOKVALITETNIH USLUGA ZA MSP (3A2.1)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 50.000.000

Prijavitelji: Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te bolji pristup visokokvalitetnim uslugama za MSP-e koji teže razvoju, inovativnosti i rastu. Prihvatljivi prijavitelji su Poduzetničke potporne institucije. U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:

-podrška za stvaranje i razvoj mreže PPI-a, koordinaciju i povezivanje sudionika mreže i definiranje usluga i standarda kao i nadzor nad pruženim uslugama te edukacija djelatnika PPI-a

-pružanje usluga za MSP-e od strane mreže PPI-a

-podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI-ima kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP-ima

-organiziranje i koordinacija mentorstva za MSP-e od koje će pružati iskusniji poduzetnici kako bi se ubrzalo savladavanje poteškoća s kojima su poduzetnici suočeni

-promocija savjetodavnih usluga prema poduzetnicima

-podrška za pred-inkubacijske usluge koja će biti pružena od strane pro-inovativnih PPI-a (poput akceleratora) s prikladnom infrastrukturom i uslugama za potragu i odabir inovativnih ideja

-podrška u osnivanju start-upa i spin-offa na temelju inovativnih ideja, što uključuje analizu inovativnog rješenja i njegovog tržišnog potencijala (analiza tržišta, poslovni plan i studija izvedivosti)Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 500.000 do 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova. Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30.rujna 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-mreze-poduzetnickih-potpornih-institucija-ppi-za-pruzanje-visokokvalitetnih-usluga-za-msp-3a2-1

HORIZON 2020: FET-Open – nove ideje za radikalne nove tehnologije, FET Take-Up Koordinacijsko-podržavajuće aktivnosti 2015. (H2020-FETOPEN-2015-CSA)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo, Obrazovanje, Društvo i društvene znanosti, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 01.10.2014.

Rok za prijavu: 29.09.2015.

Iznosi sredstava €: 3.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Opći cilj ovoga natječaja je učiniti Europu najboljim mjestom na svijetu za kolaborativno istraživanje budućih tehnologija u nastajanju koje će obnoviti podlogu europske konkurentnosti i razvoja i koji će činiti razliku za društvo u nadolazećim desetljećima.Projektni prijedlozi trebaju obuhvatiti FET „Take-Up“ akcije za simulaciju „Take-Up“ FET istraživanja rezultirati prema utjecaju i inovacijama na način koji je komplementaran i izvan kapaciteta pojedinačnog istraživačkog projekta. Primjeri uključuju – investitore i poduzetnike, korištenje nekonvencionalnih kanala (poput nevladinih organizacija ili umjetnika), ili ciljanje nove publike ili namjene.Očekivani rezultat:- vodstvo Europe na polju novih i rastućih tehnologija sa snažnom angažiranošću od strane znanstvenika, građana, inovatora i zakonodavaca,

– poboljšan dugoročni inovatorski potencijal u Europi po pitanju mnoštva novih ideja i dosega aktera koji su spremni na razvitak tih ideja,

– poboljšana spremnost diljem Europe po pitanju angažmana u istraživačkim suradnjama i poduzetnosti u novim istraživačkim i inovacijskim praksama,

– poboljšanje dugoročnih znanstvenih i tehnoloških istraživačkih rezultata.Europska Komisija smatra kako će projektni prijedlozi koji zahtijevaju potporu EU između 0,3 i 0,5 milijuna eura moći riješiti prethodno navedene izazove na odgovarajući način. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir projektnih prijedloga koji traže druge iznose.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 3.000.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.Ovaj natječaj spada pod koordinacijsko-podržavajuće aktivnosti.Koordinacijsko- podržavajuće akcije sastoje se prvenstveno od popratnih mjera poput standardizacije, diseminacije, podizanja razine svijesti te komunikacije, umrežavanja, koordinacije i uslužne podrške, vježbe uzajamnog učenja i istraživanja uključujući dizajn studija za novu infrastrukturu. Također, može uključiti i komplementarne aktivnosti poput strateškog planiranja, umrežavanja i koordinacije između različitih zemalja.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-fet-open-nove-ideje-za-radikalne-nove-tehnologije-kordinacijsko-podrzavajuce-aktivnosti-2015-fetopen-csa-fettakeup-2015

 

HORIZON 2020: FET-Open – nove ideje za radikalne nove tehnologije, Kordinacijsko – podržavajuće aktivnosti 2015. (FETOPEN-CSA-FETTAKEUP-2015)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 01.10.2014.

Rok za prijavu: 29.09.2015.

Iznosi sredstava €: 3.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Opći cilj ovoga natječaja je učiniti Europu najboljim mjestom na svijetu za kolaborativno istraživanje budućih tehnologija u nastajanju koje će obnoviti podlogu europske konkurentnosti i razvoja i koji će činiti razliku za društvo u nadolazećim desetljećima.Projektni prijedlozi se trebaju ticati FET (Future emerging technologies – buduće tehnologije u nastajanju) razmjene, odnosno strukturiranja rastućih tema vezanih za FET te interdisciplinarnih zajednica koje ih okružuju. To treba uključivati definiranje aktivnosti i trajanja istraživanja, poticanje učenja i razmjene (po mogućnosti uz slične inicijative diljem svijeta) koji uključuju prikladnu širinu disciplina i aktera poput mladih istraživača, visokotehnoloških malih i srednjih poduzeća te veće angažiranosti od strane dioničara.Očekivani rezultat:- vodstvo Europe na polju novih i rastućih tehnologija sa snažnom angažiranošću od strane znanstvenika, građana, inovatora i zakonodavaca,

– poboljšan dugoročni inovatorski potencijal u Europi po pitanju mnoštva novih ideja i dosega aktera koji su spremni na razvitak tih ideja,

– poboljšana spremnost diljem Europe po pitanju angažmana u istraživačkim suradnjama i poduzetnosti u novim istraživačkim i inovacijskim praksama,

– poboljšanje dugoročnih znanstvenih i tehnoloških istraživačkih rezultata.Europska Komisija smatra kako će projektni prijedlozi koji zahtijevaju potporu EU između 0,3 i 0,5 milijuna eura moći riješiti prethodno navedene izazove na odgovarajući način. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir projektnih prijedloga koji traže druge iznose.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 3.000.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.Ovaj natječaj spada pod koordinacijsko-podržavajuće aktivnosti.Koordinacijsko- podržavajuće akcije sastoje se prvenstveno od popratnih mjera poput standardizacije, diseminacije, podizanja razine svijesti te komunikacije, umrežavanja, koordinacije i uslužne podrške, vježbe uzajamnog učenja i istraživanja uključujući dizajn studija za novu infrastrukturu. Također, može uključiti i komplementarne aktivnosti poput strateškog planiranja, umrežavanja i koordinacije između različitih zemalja.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-fet-open-nove-ideje-za-radikalne-nove-tehnologije-fet-take-up-koordinacijsko-podrzavajuce-aktivnosti-2015-h2020-fetopen-2015-csa

Horizon 2020: Cjeloživotno obrazovanje za mlađe punoljetnike – bolja politika rasta i uključivanja u Europi (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 / YOUNG-3-2015 )

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Mladi, Demokratizacija i dobro upravljanje, Društvo i društvene znanosti

Datum otvaranja natječaja: 10.12.2014.

Rok za prijavu: 28.05.2015.

Iznosi sredstava €: 9.450.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Udruge, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe, Razvojne agencije Specifični cilj natječaja je investiranje u cjeloživotno obrazovanje može doprinijeti prevladavanju ekonomske i socijalne krize, te kao takvo ulazi u ciljeve programa Europa 2020 koji obuhvaća zaposlenje, smanjenje siromaštva, obrazovanje, inovacije itd. Potreba i tržište za obrazovanjem odraslih zahtjeva nužan rast u godinama koje slijede.Do sada je zaključeno da oni kojima je obrazovanje odraslih potrebno su mladi, nezaposleni, niskokvalificirani ili onesposobljeni radnici koji bi imali više koristi od takvog načina obrazovanja za razliku od dijela populacije koje je suprotno tome. Također, troškovi obrazovanja odraslih su obuhvaćeni dijelom od strane poduzeća i pojedinaca/obitelji, dok su javna sredstva uložena uglavnom manje od privatnih: ova fragmentacija zapravo pokazuje trajnu slabost i neučinkovitost politike obrazovanja odraslih.Područje istraživanja je obrazovanje odraslih općenito (za sve uzraste), s posebnim naglaskom na mlade odrasle osobe i ranjive skupine nakon stupanja na tržište rada. Treba obuhvatiti i komplementarnosti između javnih politika i dinamike privatnih tržišta na tržište EU-a, te analizirati aktere, dinamiku, trendove, neusklađenosti i preklapanja. Istraživanje treba utvrditi uspješne programe koji su se pokazali za poboljšanje ishoda učenja, posebno oni koji dopiru do mladih odraslih osoba s rizikom od socijalne isključenosti i drugih ranjivih skupina. Raznolikost (spol, kultura, nacionalnost, jezik itd.) treba uzeti kao pozitivnu varijablu. Istraživanje treba obuhvatiti obrazovni potencijal i sposobnost inovacija u poduzećima (organizacijski modeli koji su naklonjeni inovacijskim sposobnostima i inovativnim usmjeravanjima) te učinkovitosti učenja akcija.Očekivani rezultat istraživanja je obuhvaćanje potencijala postojećih i stvaranje novih znanstvenih spoznaja u cilju stvaranja sinergije i suradnje među glavnim međunarodnim i europskim akterima u prikupljanju podataka i provođenja istraživanja na terenu, kako bi se usporedilo i analiziralo obrazovanje odraslih diljem Europe.Istraživanje će unaprijediti znanje o određenim aspektima vezanim za obrazovanje odraslih, kao što su specifične politike i programi za mlade ljude koji su pokazali poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada. Stečeno znanje bit će korisno za poboljšanje životne situacije najranjivijih skupina, koje obično nisu uključene u obrazovanje odraslih.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 9.450.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.Europska Komisija smatra kako će projektni prijedlozi koji zahtijevaju subvenciju EU između 1,5 i 2,5 milijuna eura moći riješiti prethodno navedene izazove na odgovarajući način. Ipak, to ne isključuje podnošenje i odabir projektnih prijedloga koji traže druge iznose.Ovaj natječaj spada pod Istraživačko-inovacijske aktivnosti.Istraživačko- inovacijske akcije se prvenstveno sastoje od aktivnosti koje imaju za cilj uspostavu novih znanja i/ili istraživanja izvedivosti nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rješenja. U tu svrhu mogu uključiti temeljna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, testiranje i validaciju prototipa malog obuhvata u laboratoriju ili simuliranom okruženju. Projekti mogu sadržavati usko povezane ali ograničene demonstrativne ili pilot aktivnosti s ciljem pokazivanja tehničke izvedivosti u što bližem operativnom okruženju.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-cjelozivotno-obrazovanje-za-mlade-punoljetnike-bolja-politika-rasta-i-ukljucivanja-u-europi-h2020-young-society-2015-young-3-2015

 

Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie individualne globalne stipendije – Individual Fellowship (MSCA-IF-2015-GF)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Obrazovanje, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 12.03.2015.

Rok za prijavu: 10.09.2015.

Iznosi sredstava €: 215.000.000

Prijavitelji: Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Opći cilj natječaja je dodjelom pojedinačnih stipendija povećati kreativne i inovativne potencijale iskusnih  istraživača koji žele diversificirati svoje individualne kompetencije u smislu stjecanja vještina kroz stručno usavršavanje, međunarodno i međusektorske mobilnosti.Specifični cilj natječaja odnosi se na potporu koja je predviđena za pojedinačne, trans-nacionalne stipendije koje se dodjeljuju najboljim i najperspektivnijim istraživačima za zapošljavanje u zemljama članicama EU-a ili pridruženim zemljama, na temelju zajedničkog zahtjeva od strane istraživača i voditelja organizacije iz akademskog ili ne-akademskog sektora.Stipendije se odnose ili na „European Fellowships“ ili „Global Fellowships“. Ovim natječajem obuhvaćene su globalne stipendije koje se odnose na premještaj u treće zemlje uz obvezni 12 mjeseci povratni period kod  europskog domaćina. Istraživač mora poštovati  pravila mobilnosti u zemlji u kojoj  se „Global Fellowship“ premještaj zbiva.Očekivani rezultat:Očekuje se da  će pojedinačne stipendije značajno pridonijeti razvoju najboljih i najperspektivnijih istraživača koji djeluju u Europi, kako bi se poboljšao i povećao njihov doprinos gospodarstvu i društvu temeljenom na znanju. Akcija će također ojačati kontaktne mreže kako istraživača  tako i organizacije domaćina. Zatim stipendiranje će doprinijeti ostvarivanju punog potencijala istraživača i mobilizaciji značajnog razvoja u  njihovim karijerama u oba akademska i ne-akademska sektora. Neki znanstvenici će nastaviti istraživačku karijeru u Europe ili reintegrirati se u Europi nakon života u inozemstvu.Ovaj tip aktivnosti pripada Marie Sklodowska- Curie aktivnostima.Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 215 milijuna eura. Stopa sufinanciranja iznosi 100%.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/17117

 

Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie individualne europske stipendije – Individual Fellowship (H2020-MSCA-IF-2015-EF)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Obrazovanje, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 12.03.2015.

Rok za prijavu: 10.09.2015.

Iznosi sredstava €: 215.000.000

Prijavitelji: Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Opći cilj natječaja je dodjelom pojedinačnih stipendija povećati kreativne i inovativne potencijale iskusnih  istraživača koji žele diversificirati svoje individualne kompetencije u smislu stjecanja vještina kroz stručno usavršavanje, međunarodno i međusektorske mobilnosti.Specifični cilj natječaja odnosi se na potporu koja je predviđena za pojedinačne, trans-nacionalne stipendije koje se dodjeljuju najboljim i najperspektivnijim istraživačima za zapošljavanje u zemljama članicama EU-a ili pridruženim zemljama, na temelju zajedničkog zahtjeva od strane istraživača i voditelja organizacije iz akademskog ili ne-akademskog sektora.Stipendije se odnose ili na „European Fellowships“ ili „Global Fellowships“. Ovim natječajem obuhvaćene su europske stipendije koje se održavaju u zemljama članicama EU-a ili pridruženim zemljama. Natječaj je otvoren za sve istraživače koji dolaze u Europu ili se kreću unutar Europe. Istraživač mora poštovati pravila mobilnosti u zemlji u kojoj se održava „European Fellowship“.Očekivani rezultat:Očekuje se da  će pojedinačne stipendije značajno pridonijeti razvoju najboljih i najperspektivnijih istraživača koji djeluju u Europi, kako bi se poboljšao i povećao njihov doprinos gospodarstvu i društvu temeljenom na znanju. Akcija će također ojačati kontaktne mreže kako istraživača  tako i organizacije domaćina. Zatim stipendiranje će doprinijeti ostvarivanju punog potencijala istraživača i mobilizaciji značajnog razvoja u  njihovim karijerama u oba akademska i ne-akademska sektora. Neki znanstvenici će nastaviti istraživačku karijeru u Europe ili reintegrirati se u Europi nakon života u inozemstvu.Ovaj tip aktivnosti pripada Marie Sklodowska- Curie aktivnostima.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 215 milijuna eura. Stopa sufinanciranja iznosi 100%.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-marie-sklodowska-curie-individualne-europske-stipendije-individual-fellowship-h2020-msca-if-2015-ef

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2015.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Obrazovanje, Turizam

Datum otvaranja natječaja: 07.04.2015.

Rok za prijavu: 07.05.2015.

Iznosi sredstava €: 368.421

Prijavitelji: Udruge Opći cilj natječaja je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz jačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, partnera u provedbi Strategije razvoja turizma u Rebublici Hrvatskoj do 2020.Specifični cilj natječaja je podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu.Prioriteti su programi i/ili projekti stručnog osposobljavanja i usavršavanja strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu koji daju dodanu vrijednost članicama/članovima udruga i na taj način utječu na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala, u konačnici turističkog proizvoda.Prioritetna područja obrazovnih programa su:- uvođenje inovativnosti,

– upravljanje destinacijom.

– održivi turizam,

– novi turistički proizvod,

– posebni oblici turizmaPrihvatljivi prijavitelji su strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Provođenje programa ili projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za program ili projekt odnosno ciljeve javnog natječaja.Prihvatljive aktivnosti su programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja: seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina te projekti uvođenja inovativnosti u turizmu i ugostiteljstvu.Iznos  raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.800.000 kuna. Najviši mogući iznos zatraženih sredstava je 300.000 kuna a najmanji 50.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta i/ili programa.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-programa-i-projekata-strukovnih-udruga-u-turizmu-iili-ugostiteljstvu-u-2015

Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za program “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” za 2015. godinu

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Obrazovanje, Društvo i društvene znanosti

Datum otvaranja natječaja: 08.04.2015.

Rok za prijavu: 28.04.2015.

Iznosi sredstava €: 277.500

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Razvojne agencije Svrha ovog programa je dodjela financijskih potpora za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.Cilj je ojačati ljudske kapacitete u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova.Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su regionalni koordinatori, bez obzira na ustroj, osnovani u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja.Za provedbu ovog programa u Državnom proračunu RH osiguran je iznos od 2.100.000 kuna. Svakom pojedinom regionalnom koordinatoru može biti dodijeljeno maksimalno 100.000 kn za provedbu edukativnih aktivnosti.Do 50% potpore regionalni koordinatori moraju angažirati vanjske stručnjake, a za potrebe jačanja vlastitih kapaciteta. U sklopu tih edukacija mogu također educirati i predstavnike JLRS-ova pri čemu najmanje 50% od ukupnog broja sudionika na svim edukacijama moraju biti predstavnici JLRS-ova.Prihvatljivi troškovi isključivo se odnose na angažman predavača, koji će sudjelovati u provedbi edukativnih aktivnosti na odabranim područjima edukacije.Prihvatljiva su sljedeća područja edukativnih aktivnosti:1. Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014. – 2020.

2. Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

3. Javna nabava u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova

 4. Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

5. Vještine upravljanja projektom – Project Management

6. Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

7. Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

8. Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

9. Izrada studija utjecaja na okoliš

10. Natura 2000 i Europski strukturni i investicijski fondovi

11. Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj

12. Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

13. Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poziv-za-iskaz-interesa-za-dodjelu-financijske-potpore-za-program-jacanje-ljudskih-potencijala-na-lokalnoj-i-podrucnoj-regionalnoj-razini-za-ucinkovitu-pripremu-i-koristenje-fondova-europske-unije.

 

Horizon 2020: Nagrada EU za žene inovatorice (H2020-WIPRIZE-2015 / WIP-01-2015)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Poduzetništvo, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 10.03.2015.

Rok za prijavu: 20.10.2015.

Iznosi sredstava €: 180.000

Prijavitelji: Fizičke osobe Europa hitno treba povećati konkurentnost što većeg broja inovatora i zadržati tu konkurentnost u narednim desetljećima te time potaknuti gospodarski rast. Velik broj dobro obrazovanih žena istraživača, iz različitih razloga, uključujući nedostatak svijesti, ne smatraju poduzetništvo kao opciju i to predstavlja veliki neiskorišteni bazen inovacija.Nagrade imaju jak potencijal za inovaciju kroz priznavanje postignuća i promicanje uzora. Stoga, Europska komisija je stvorila u 2011.godini Nagradu za žene inovatorice kako bi povećala javnu svijest o ovom problemu i potaknula  žene da iskoriste komercijalne i poslovne mogućnosti koje se nude preko istraživačkih projekata i postanu poduzetnice.Cilj ove Nagrade jest potaknuti javnu svijest javnosti o važnosti, potencijalu i doprinosu žena istraživačica u poduzetništvu, te će poticati poduzetničke žene da postanu inovatori. Iako su žene sve više i više aktivni sudionici u istraživanjima, još uvijek premalo žena stvara inovativna poduzeća. To predstavlja neiskorišteni potencijal za Europu koja treba sve resurse kako bi ostali konkurentni i pronaći rješenja za naše društvene izazove. Nagrade će tako pomoći pri postizanju ciljeva strategije Europa 2020.Komisija namjerava dodijeliti najviše tri “nagrade EU za žene inovatorice 2016″. Nagrada se obraća ženama koje su osnovale ili suosnivači tvrtke i koje, one ili njihova tvrtka, imaju koristi od sredstava EU, vezano za istraživanje i inovacije. Nagrade neće nagraditi istraživanja ili inovacije predložene za budućnost, već samo dostignuća koja su već postignuta od strane kandidatkinja.Natjecanje će ciljati žene koje su imale koristi od istraživanja i inovacije programa EU i koji su kombinirali svoju znanstvenu izvrsnost, a koje posjeduju sposobnost za poslovanje u postavljanju inovativnih poduzeća. Prijave će morati jasno navesti sudjelovanje natjecatelja u istraživačkim i inovacijskim aktivnostima te  potencijal svojih proizvoda ili usluga za pristup tržištu, također ističući relevantne gospodarske i društvene posljedice.Kriteriji za dobivanje Nagrade su sljedeći:1. Originalnost i tržišnost razvijenog proizvoda ili usluga koje pruža tvrtka kandidata,

2. Ekonomski učinak – ekonomski utjecaj proizvoda ili usluge tvrtke za Europu mjeren je brojem zemalja (unutar i izvan EU) u kojoj se prodaje proizvod ili usluga i po veličini prometa postignutom s tom uslugom ili proizvodom u 2013. i 2014. godini,

3. Visoki znanstveni sadržaj inovacije – natjecateljica mora biti sudionik u istraživačkim i inovacijskim aktivnostima vezanim uz podrijetlo proizvod ili usluga koje pruža tvrtka, a ona je osnovala ili je suosnivačica,

4. Društveni utjecaj – društveni utjecaj proizvoda ili usluga tvrtke za Europu.Iznos nagrada:Prva nagrada: 0,1 milijuna eura,

Druga nagrada: 0,05 milijuna eura,

Treća nagrada: 0,03 milijuna eura.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-nagrada-eu-za-zene-inovatorice-h2020-wiprize-2015-wip-01-2015

Horizon 2020: Jačanje inovacijskih kapaciteta malih i srednjih poduzeća pružajući bolju podršku inovacijama (H2020-INNOSUP-2014-5)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo, Obrazovanje, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 11.12.2013.

Rok za prijavu: 14.10.2015.

Iznosi sredstava €: 1.420.000

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Razvojne agencije Opći cilj natječaja je sveobuhvatno učenje tzv. „peer learning“ razvojnih, regionalnih i nacionalnih agencija koje kreiraju programe za podršku razvoja inovacija malih i srednjih poduzeća. Zahtjeva se prijenos dobre prakse malim i srednjim poduzećima pri podršci inovacijama, unapređenju postojećih i uspostavljanju novih programa za potporu inovacijama malih i srednjih poduzeća.Predložene aktivnosti će pružiti poticaje u obliku malih jednokratnih potpora nacionalnim i regionalnim inovacijskim agencijama za uključenje u sveobuhvatno učenje na svim temama važnim za projektiranje i isporuku programa potpore za inovacije malih i srednjih poduzeća.Ovaj natječaj spada pod koordinacijsko-podupiruće aktivnosti.Koordinacijsko- podupiruće akcije sastoje se prvenstveno od popratnih mjera poput standardizacije, diseminacije, podizanja razine svijesti te komunikacije, umrežavanja, koordinacije i uslužne podrške, vježbe uzajamnog učenja i istraživanja uključujući dizajn studija za novu infrastrukturu. Također, može uključiti i komplementarne aktivnosti poput strateškog planiranja, umrežavanja i koordinacije između različitih zemalja.Očekivani rezultat:- Broj inovacijskih agencija koje se bave aktivnostima sveobuhvatnog učenja „peer learning“ bi se trebao  značajno povećati. Rezultati sveobuhvatnog učenja  moraju biti poduzeti od strane nacionalnih i regionalnih programa za potporu inovacijama, uključujući i one koje sufinancira europskih strukturnih i investicijskih fondova,

– Širenje raspona novih ideja i pristupa u potpori inovacijama malog i srednjeg poduzetništva,

– Šira primjena sustava upravljanja kvalitetom u inovacijske agencije poboljšava učinkovitost u pružanju usluga i zadovoljstva kupaca i ubrzava proces učenja.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 1. 420.000 eura. Na raspolaganju je „lump sum“ za sudjelujuće agencije u iznosu od 50.000 do 15.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/horizon-2020-jacanje-inovacijskih-kapaciteta-malih-i-srednjih-poduzeca-pruzajuci-bolju-podrsku-inovacijama-h2020-innosup-2014-5.

 

Vinska omotnica: Javni natječaj za mjeru promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Hrana, Poduzetništvo, Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 10.04.2015.

Rok za prijavu: 30.04.2015.

Iznosi sredstava €: 1.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge, Fizičke osobe Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Prihvatljivi prijavitelji su: – proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna

– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).Podnositelj prijave na natječaj mora udovoljavati sljedećim kriterijima prihvatljivosti:– proizvođač vina (fizička ili pravna osoba) mora biti upisana u Vinogradarski registar i imati godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji) ili

– udruge proizvođača vina i zadružni savezi čiji proizvođači (članovi) moraju imati ukupnu godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavama o proizvodnji).

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 1.000.000 eura. Najviši mogući iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava 160.000 eura a najmanji 3.000 eura. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Ukupno prihvatljivi troškova po projektu iznose 200.000 eura.Dozvoljene aktivnosti za mjeru Promidžba su:1. Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet),

2. Odnosi s javnošću, promidžba i marketing,

3. Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja,

4. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemaljaIsti Korisnik tijekom trajanja Nacionalnog programa unutar mjere Promidžba može podnijeti najviše pet prijava godišnje za različite projekte.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/vinska-omotnica-javni-natjecaj-za-mjeru-promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja-iz-nacionalnog-programa-pomoci-sektoru-vina-2014-2018

 

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Informacijske i komunikacijske tehnologije, Energija, Poduzetništvo, Obrazovanje, Zapošljavanje, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 09.04.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 47.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Cilj natječaja je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.Predmet natječaja je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica.Namjena natječaja je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz svih gospodarskih sektora osim primarne poljoprivredne proizvodnje, sektora ribarstva i akvakulture, sektora čelika, ugljena, brodogradnje[1], umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije te djelatnosti u turizmu. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.Ukupan iznos raspoloživih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 357.200.000 kuna. Najviši iznos traženih sredstava je 5.000.000 kuna a najniži 500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike.Najviši iznos traženih sredstava:

– za savjetodavne usluge po projektu je 2 milijuna kuna pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za sudjelovanje na sajmovima je 1 milijun kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za usavršavanje je 2 milijuna kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (iznimno do 70% ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) odnosno 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.Prihvatljivi troškovi su nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, i stavljanja u pogon; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti; nabava mjernih uređaja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja; zakup materijalne imovine; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva; savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti; sudjelovanje na sajmovima te troškovi usavršavanja.  Projektne prijave se podnose od 11. svibnja 2015. godine.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/ulaganje-u-proizvodnu-tehnologiju-msp-3d1-1-2

Izgradnja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i ulaganja u opremu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Informacijske i komunikacijske tehnologije, Energija, Poduzetništvo, Obrazovanje, Zapošljavanje, Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 09.04.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 100.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Cilj poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.Predmet poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica.Namjena poziva je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz svih gospodarskih sektora osim primarne poljoprivredne proizvodnje, sektora ribarstva i akvakulture, sektora čelika, ugljena, brodogradnje[1], umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije te djelatnosti u turizmu. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 760.000.000 kuna. Najviši iznos traženih sredstava je 15.000.000 kuna a najniži 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike.Najviši iznos traženih sredstava:

– za savjetodavne usluge po projektu je 2 milijuna kuna pri čemu intenzitet potpore ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za sudjelovanje na sajmovima je 1 milijun kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu intenzitet potpore ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za usavršavanje je 2 milijuna kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu intenzitet potpore ne smije prelaziti 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (iznimno do 70% ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) odnosno 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.Prihvatljivi troškovi su priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te  njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti; nabava mjernih uređaja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver); zakup materijalne imovine; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva; savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti; sudjelovanje na sajmovima te troškovi usavršavanja.Projektne prijave se podnose od 11. svibnja 2015. godine.

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/izgradnja-proizvodnih-kapaciteta-malih-i-srednjih-poduzeca-i-ulaganja-u-opremu-3d1-1-1

 

HAMAG-BICRO vodi 10 tvrtki u London na predstavljanje pred investitorima.

Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavili su Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sudjelovanje poduzetnika na predstavljanju pred inozemnim investitorima ‘Investors meet innovations‘ Bloomberg, London, Velika Britanija.

Prioritet ovog Javnog poziva je omogućiti predstavnicima deset hrvatskih tvrtki predstavljanje pred vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima i na taj način jačati konkurentnost te učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima.

Predstavljanje pred investitorima i posjet tvrtkama u Londonu održat će se od 20. do 22. svibnja 2015. godine. Prvi dan tvrtke će posjetiti Ravensbourne Incubator i Greenwich Peninsula u organizaciji Europske poduzetničke mreže koja ima za cilj pružiti podršku poduzetnicima kako bi ostvarili međunarodna partnerstva i internacionalizirali svoje poslovanje. Drugi dan namijenjen je predstavljanju tvrtki pred 40-ak vodećih londonskih investitora na pitch događanju Investors meet innovations. Domaćin trećeg dana posjeta Londonu je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu koje će organizirati posjet hrvatskih tvrtki vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima.

Dvadeset podnositelja prijave koji ostvare najveći broj bodova, biti će pozvani na javno predstavljanje poduzetničke ideje koje će se održati 15. travnja 2015. godine u kongresnom centru FORUM Zagreb (Radnička cesta 50) u 14 sati. Svojevrsno pitch natjecanje održat će se ispred žirija kojeg će činiti dva predstavnika Ministarstva poduzetništva i obrta, po jedan predstavnik HAMAG-BICRO-a i Bloomberg-a te Mihovil Barančić, poslovni anđeo i suosnivač Zagrebačkog inkubatora poduzetništva (ZIP). Članovi žirija će odabrati deset tvrtki kojima će se ponuditi potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore i predstavljanje u London pred investitorima.

Davatelj potpore ukupnog iznosa 300.000,00 kuna je Ministarstvo poduzetništva i obrta, a javni poziv provodi HAMAG-BICRO.

Prijava (Prijavni obrazac LONDON/2015 s traženom dokumentacijom) podnosi se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom do 7. travnja 2015. godine na adresu Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 Zagreb).

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: www.hamagbicro.hr.

 

Objavljena pitanja i odgovori za prve otvorene pozive iz Poduzetničkog impulsa 2015.

Pitanja i odgovori odnose se na prve otvorene programe unutar Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu, a to su:


·         Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

·         Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Neka od pitanja odnose se na prihvatljive podnositelje prijava, postupke dodjele bespovratnih sredstava, broj zaposlenih podnositelja prijave, djelatnosti podnositelja prijave, uvjete za podnošenje prijave, poduzetnike početnike, obveznu dokumentaciju, te prihvatljive troškove.

Pitanja i odgovore možete pronaći na linku: http://goo.gl/FDcjXO

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/vijesti/objavljena-pitanja-i-odgovori-za-prve-otvorene-pozive-iz-poduzetni-kog-impulsa-2015

 

Poziv posredničkim organizacijama za program Erasmus za mlade poduzetnike

Edukativna igra Europskog gospodarskog i socijalnog fonda

Kratak opis natječaja: 


Natječaj je otvoren s ciljem jačanja i proširenja postojeće mreže posredničkih organizacija (IOs) koje djeluju kao lokalne kontakt točke namijenjene novoosnovanim poduzetnicima kao i iskusnim poduzetnicima u zemljama sudionicima programa Erasmus za mlade poduzetnike. Posredničke organizacije će biti odabrane za provedbu programa Erasmus za mlade poduzetnike na lokalnoj razini. 

Posrednici će u najvećoj mjeri zapošljavati i pomoći poduzetnicima koji će koristiti ovaj program. Stoga se ovim pozivom podržavaju mjere za poboljšanje organizacije i olakšavanje mobilnosti novih poduzetnika te nije namijenjen poduzetnicima koji žele sudjelovati u programu. Novi poduzetnici koji su spremni sudjelovati u programu biti će izravno podržani od strane posredničkih organizacija. 

 

Specifični ciljevi:

 

·         Pružanje obuke novim poduzetnicima, 

·         Poticanje razmjene iskustva i informacija među poduzetnicima, 

·         Olakšavanje pristupa tržištu i identifikaciji partnera osnovanima u zemljama EU i izvan nje,

·         Podrška umrežavanju poduzetnika iz različitih zemalja, 

·         Daljnji razvoj mreže poduzetnika,

·         Stvaranje novih poduzeća, zajedničkih ulaganja i poticanje prekogranične suradnje.

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su djelomično ili u cijelosti javna ili privatna tijela dok njihova djelatnost mora biti usmjerena na poslovnu podršku. Privatna tijela moraju biti pravilno registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. 

 

Iznos sufinanciranja:

 

Maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je 500.000 eura.

 

Stopa sufinanciranja:

 

Maksimalna stopa sufinanciranja je 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.europski-fondovi.eu/content/poziv-posredni-kim-organizacijama-za-program-erasmus-za-mlade-poduzetnike

 

 

U sklopu Europskog socijalnog i gospodarskog fonda objavljena je igra pod nazivom ""R EU Ready?" namijenjena svima onima koje zanima kako funkcionira Europska unija i htjeli bi se naći u ulozi vijećnika u Bruxellesu. U igri možete izabrati funkciju koju želite preuzeti, temu za raspravu i utjecati na druge vijećnike. Cilj igre je dobiti podršku barem 75% članova Vijeća za mišljenje koje zastupate, kako bi na taj način ono bilo usvojeno kao politika Odbora i utjecalo na druge institucije Europske unije. Europski gospodarski i socijalni odbor služi kao savjetodavno tijelo za davanje stručnih savjeta glavnim institucijama Europske unije (Europskoj komisiji, Europskom vijeću i Europskom parlamentu). Jedna je od njegovih glavnih zadaća i pomoć u premošćivanju jaza između europskih institucija i "organiziranog civilnog društva". Promiče participativnu demokraciju u Europskoj uniji i pomaže u jačanju uloge organizacija civilnog društva kroz uključivanje u "strukturirani dijalog" s tim skupinama u zemljama članicama EU-a, kao i u drugim zemljama diljem svijeta.

 

Igra je dostupna na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready

Više informacija na Internet stranici: http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/edukativna-igra-europskog-gospodarskog-i-socijalnog-fonda

 

 

Otvoreni Javni poziv prema Programu poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 19.03.2015.

Rok za prijavu: 01.11.2015.

Iznosi sredstava €: 921.053

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge odobravanjem dodatnih sredstava u obliku bespovratne potpore. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Povećanje vlasničkog kapitala u okviru ovog Programa podrazumijeva povećanje temeljnog (upisanog) kapitala i kapitalnih rezervi, pri čemu se povećanje može izvršiti isključivo uplatom u novcu i mora iznositi najmanje 50.000 kn. Povećanje vlasničkog kapitala mora se izvršiti najkasnije u roku od 3 mjeseca od datuma potpisivanja Ugovora, a najkasnije do 1. prosinca 2015. godine. Namjena potpore koja se dodjeljuje od strane HAMAG-BICRO-a je ulaganje u razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge koja ima tržišni potencijal na međunarodnom tržištu. Prihvatljivi su troškovi u izravnoj vezi s projektom/inovacijom za koju se dodjeljuje bespovratna potpora kako bi se smatrali prihvatljivima, a koju ocjenu donosi isključivo HAMAG-BICRO sukladno svojim internim metodologijama i procedurama rada. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 7.000.000 kuna. Najniži iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti Korisniku prema ovom Javnom pozivu je 50.000 kuna a najviši iznos je 200.000 kn.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-prema-programu-poticanja-ulaganja-u-vlasnicki-kapital-inovativnih-subjekata-malog-gospodarstva

 

Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja na domaćim sajmovima

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 18.03.2015.

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Iznosi sredstava €: 394.737

Prijavitelji: Fizičke osobe

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za aktivnost „Domaći sajmovi“.Prioritet ovog Javnog poziva je poticanje razvoja obrtništva kroz ciljane nastupe na domaćim sajmovima i izložbama u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu te ostvarivanja povoljnije tržišne pozicije.

 

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje obrtnika da sudjelovanjem na sajmovima i izložbama unaprijede promidžbu vlastitih proizvoda te stvore uvjete za kvalitetniju suradnju i povezivanje s ostalim subjektima na tržištu. Prihvatljivi prijavitelji su obrti. Prihvatljive projektne aktivnosti su nastupi na domaćim sajmovima/izložbama. Prihvatljivi troškovi su zakup izložbenog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke), troškovi transporta izložaka, troškovi uvrštavanja u sajamski katalog, troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice), troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa).  Neprihvatljivi troškovi su nastali prije 1. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, nabava rabljene opreme, carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.), troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta, građevinski troškovi te nabava građevinske opreme, troškovi izgradnje, dogradnje i adaptacije poslovnog prostora, istraživanje tržišta, troškovi  studiranja, tečajevi stranih jezika, troškovi osoblja, troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja, potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala i obnavljanje certifikata. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 3.000.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine, a javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-sudjelovanja-na-domacim-sajmovima

 

Poduzetnički impuls 2015: Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Obrazovanje

Datum otvaranja natječaja: 07.03.2015.

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Iznosi sredstava €: 263.158

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Fizičke osobe Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva. Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

– usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja

– potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća te fizičke osobe. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.000.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova projekta nastalih u 2014. i 2015. godini. Prihvatljive aktivnosti su:– obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

– ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine  pri čemu javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnike

 

 

Natječaj za odabir 10 najboljih ideja zatvoren je 27.02.2015. godine. Na natječaj se prijavilo 12 polaznika EBC*L edukacije. Mentori na projektu su napravili sastanak gdje im je projekt menadžer predao zatvorene omotnice sa poslovnim planovima te bodovnu listu za odabir 10 najboljih poslovnih ideja. 

Bodovanje se vodilo na način da je polaznik koji je predao kopiju certifikata za A stupanj dobio 10 bodova, te kopiju certifikata za B stupanj isto 10 bodova. Znači sveukupno 20 bodova.

Polaznici na temelju navedenih kriterija su mogli dobiti maksimalno 100 bodova. Minimalni broj bodova za odabir kandidata za izradu 10 najboljih poslovnih planova je 80 bodova. 

Inovativnost ideje i sažetak poslovnog plana
Redni broj Kriteriji Max broj bodova  
1. Opis poslovanja i opis proizvoda/usluge 5  
2. Informacije o tržištu (kupci, dobavljači, konkurencija, trendovi), razlozi po čemu ste jedinstveni na tržištu 10  
3. SWOT analiza poslovne ideje 5  
  Sveukupno broj bodova 20  
                 
Održivost (marketinška i financijska) poslovne ideje
Redni broj Kriteriji Max broj bodova  
1. Troškovi početnog ulaganja 10  
2. Organizacija ljudskih resursa 5  
3. Kvaliteta plana prodaje 5  
  Sveukupno broj bodova 20  
                 
Konkurentnost poslovne ideje
Redni broj Kriteriji Max broj bodova  
1. Opis konkurencije 10  
2. Ulazak novih konkurenata na tržište 5  
3. Opasnost od supstituta 5  
  Sveukupno broj bodova 20  
                 
Mogućnost marketinške komercijalizacije
Redni broj Kriteriji Max broj bodova  
1. Opis proizvoda 5  
2. Cijena, promocija, distribucija 15  
  Sveukupno broj bodova 20  
                 
                 
                 
                 
BODOVANJE
Redni broj Kriteriji Max broj bodova  
1. Inovativnost ideje i sažetak poslovnog plana 20  
2. Održivost (marketinška i financijska) poslovne ideje 20  
3. Konkurentnost poslovne ideje 20  
4. Mogućnost marketinške komercijalizacije 20  
5. Položen stupanj A 10  
6. Položen stupanj B 10  
  Sveukupno broj bodova 100  

 

 

Mentori na projektu su stvorili bodovnu listu za odabir 10 najboljih poslovnih ideja, te sukladno bodovima rezultati natječaja se objavljuju od polaznika sa najviše bodova:

1. Samanta Klobučar - 95,1%

2. Nikola Hrgović - 94,9%

3. Marijan Duralija - 89,8%

4. Nikola Miholić - 89,8%

6. Dalibor Rajić - 89,6%

7. Verica Franković - 89,5%

8. Iva Rotim - 87,7%

9. Veselka Barišić - 87,2%

10. Lana Borota Katavić - 86,4%

11. Ana Račić - 81,8%

Polaznici koji nisu zadovoljili bodovni prag:

1. Valentina Dizdarević - 73%

2. Tomislav Radojčić - 73,3%

 

 

 

Dana 22. siječnja 2015. godine, održana je edukacija "Od ideje do projekta" koju je održala profesorica i mentorica na projektu dr.sc. Katarina Potnik Galić u surandnji sa profesorima i mentorima dr.sc. Barbara Pisker i dr.sc. Berislav Andrlić. Polaznici su kroz excell program obradili poslovne ideje i detaljno obradili sve dijelove poslovnog plana.

 

 

HAMAG-BICRO vodi 10 tvrtki u London na predstavljanje pred investitorima

Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavili su Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sudjelovanje poduzetnika na predstavljanju pred inozemnim investitorima ‘Investors meet innovations‘ Bloomberg, London, Velika Britanija.

Prioritet ovog Javnog poziva je omogućiti predstavnicima deset hrvatskih tvrtki predstavljanje pred vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima i na taj način jačati konkurentnost te učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima.

Predstavljanje pred investitorima i posjet tvrtkama u Londonu održat će se od 20. do 22. svibnja 2015. godine. Prvi dan tvrtke će posjetiti Ravensbourne Incubator i Greenwich Peninsula u organizaciji Europske poduzetničke mreže koja ima za cilj pružiti podršku poduzetnicima kako bi ostvarili međunarodna partnerstva i internacionalizirali svoje poslovanje. Drugi dan namijenjen je predstavljanju tvrtki pred 40-ak vodećih londonskih investitora na pitch događanju Investors meet innovations. Domaćin trećeg dana posjeta Londonu je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu koje će organizirati posjet hrvatskih tvrtki vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima.

Dvadeset podnositelja prijave koji ostvare najveći broj bodova, biti će pozvani na javno predstavljanje poduzetničke ideje koje će se održati 15. travnja 2015. godine u kongresnom centru FORUM Zagreb (Radnička cesta 50) u 14 sati. Svojevrsno pitch natjecanje održat će se ispred žirija kojeg će činiti dva predstavnika Ministarstva poduzetništva i obrta, po jedan predstavnik HAMAG-BICRO-a i Bloomberg-a te Mihovil Barančić, poslovni anđeo i suosnivač Zagrebačkog inkubatora poduzetništva (ZIP). Članovi žirija će odabrati deset tvrtki kojima će se ponuditi potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore i predstavljanje u London pred investitorima.

Davatelj potpore ukupnog iznosa 300.000,00 kuna je Ministarstvo poduzetništva i obrta, a javni poziv provodi HAMAG-BICRO.

Prijava (Prijavni obrazac LONDON/2015 s traženom dokumentacijom) podnosi se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom do 7. travnja 2015. godine na adresu Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Prilaz Gjure Deželića 7, 10000 Zagreb).

 

Više informacija o uvjetima i provedbi ovog javnog poziva dostupno je na: www.hamagbicro.hr.

Objavljena pitanja i odgovori za prve otvorene pozive iz Poduzetničkog impulsa 2015.

Pitanja i odgovori odnose se na prve otvorene programe unutar Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu, a to su:


·         Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

·         Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Neka od pitanja odnose se na prihvatljive podnositelje prijava, postupke dodjele bespovratnih sredstava, broj zaposlenih podnositelja prijave, djelatnosti podnositelja prijave, uvjete za podnošenje prijave, poduzetnike početnike, obveznu dokumentaciju, te prihvatljive troškove.

Pitanja i odgovore možete pronaći na linku: http://goo.gl/FDcjXO

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/vijesti/objavljena-pitanja-i-odgovori-za-prve-otvorene-pozive-iz-poduzetni-kog-impulsa-2015

 

Poziv posredničkim organizacijama za program Erasmus za mlade poduzetnike

Edukativna igra Europskog gospodarskog i socijalnog fonda

Kratak opis natječaja: 


Natječaj je otvoren s ciljem jačanja i proširenja postojeće mreže posredničkih organizacija (IOs) koje djeluju kao lokalne kontakt točke namijenjene novoosnovanim poduzetnicima kao i iskusnim poduzetnicima u zemljama sudionicima programa Erasmus za mlade poduzetnike. Posredničke organizacije će biti odabrane za provedbu programa Erasmus za mlade poduzetnike na lokalnoj razini. 

Posrednici će u najvećoj mjeri zapošljavati i pomoći poduzetnicima koji će koristiti ovaj program. Stoga se ovim pozivom podržavaju mjere za poboljšanje organizacije i olakšavanje mobilnosti novih poduzetnika te nije namijenjen poduzetnicima koji žele sudjelovati u programu. Novi poduzetnici koji su spremni sudjelovati u programu biti će izravno podržani od strane posredničkih organizacija. 

 

Specifični ciljevi:

 

·         Pružanje obuke novim poduzetnicima, 

·         Poticanje razmjene iskustva i informacija među poduzetnicima, 

·         Olakšavanje pristupa tržištu i identifikaciji partnera osnovanima u zemljama EU i izvan nje,

·         Podrška umrežavanju poduzetnika iz različitih zemalja, 

·         Daljnji razvoj mreže poduzetnika,

·         Stvaranje novih poduzeća, zajedničkih ulaganja i poticanje prekogranične suradnje.

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su djelomično ili u cijelosti javna ili privatna tijela dok njihova djelatnost mora biti usmjerena na poslovnu podršku. Privatna tijela moraju biti pravilno registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. 

 

Iznos sufinanciranja:

 

Maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je 500.000 eura.

 

Stopa sufinanciranja:

 

Maksimalna stopa sufinanciranja je 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.europski-fondovi.eu/content/poziv-posredni-kim-organizacijama-za-program-erasmus-za-mlade-poduzetnike

Edukativna igra Europskog gospodarskog i socijalnog fonda

 

U sklopu Europskog socijalnog i gospodarskog fonda objavljena je igra pod nazivom ""R EU Ready?" namijenjena svima onima koje zanima kako funkcionira Europska unija i htjeli bi se naći u ulozi vijećnika u Bruxellesu. U igri možete izabrati funkciju koju želite preuzeti, temu za raspravu i utjecati na druge vijećnike. Cilj igre je dobiti podršku barem 75% članova Vijeća za mišljenje koje zastupate, kako bi na taj način ono bilo usvojeno kao politika Odbora i utjecalo na druge institucije Europske unije. Europski gospodarski i socijalni odbor služi kao savjetodavno tijelo za davanje stručnih savjeta glavnim institucijama Europske unije (Europskoj komisiji, Europskom vijeću i Europskom parlamentu). Jedna je od njegovih glavnih zadaća i pomoć u premošćivanju jaza između europskih institucija i "organiziranog civilnog društva". Promiče participativnu demokraciju u Europskoj uniji i pomaže u jačanju uloge organizacija civilnog društva kroz uključivanje u "strukturirani dijalog" s tim skupinama u zemljama članicama EU-a, kao i u drugim zemljama diljem svijeta.

 

Igra je dostupna na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready

Više informacija na Internet stranici: http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/edukativna-igra-europskog-gospodarskog-i-socijalnog-fonda

 

 

Otvoreni Javni poziv prema Programu poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 19.03.2015.

Rok za prijavu: 01.11.2015.

Iznosi sredstava €: 921.053

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge odobravanjem dodatnih sredstava u obliku bespovratne potpore. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća. Povećanje vlasničkog kapitala u okviru ovog Programa podrazumijeva povećanje temeljnog (upisanog) kapitala i kapitalnih rezervi, pri čemu se povećanje može izvršiti isključivo uplatom u novcu i mora iznositi najmanje 50.000 kn. Povećanje vlasničkog kapitala mora se izvršiti najkasnije u roku od 3 mjeseca od datuma potpisivanja Ugovora, a najkasnije do 1. prosinca 2015. godine. Namjena potpore koja se dodjeljuje od strane HAMAG-BICRO-a je ulaganje u razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge koja ima tržišni potencijal na međunarodnom tržištu. Prihvatljivi su troškovi u izravnoj vezi s projektom/inovacijom za koju se dodjeljuje bespovratna potpora kako bi se smatrali prihvatljivima, a koju ocjenu donosi isključivo HAMAG-BICRO sukladno svojim internim metodologijama i procedurama rada. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 7.000.000 kuna. Najniži iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti Korisniku prema ovom Javnom pozivu je 50.000 kuna a najviši iznos je 200.000 kn.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-prema-programu-poticanja-ulaganja-u-vlasnicki-kapital-inovativnih-subjekata-malog-gospodarstva

Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnim sajmovima

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 18.03.2015.

Rok za prijavu: 13.04.2015.

Iznosi sredstava €: 78.947

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i sličnim manifestacijama. Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnom sajmu ili sličnoj manifestaciji jačati konkurentnost, odnosno učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima. Ciljevi ovog Javnog poziva su:

– povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata;

– jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi troškovi su zakupa izloženog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2 kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva, u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa, transportni troškovi izložaka, uvrštavanje u sajamski katalog, trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice i trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva. Neprihvatljivi su troškovi nastali prije 1. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, troškovi hrane, pića i cateringa te svi ostali troškovi koji nisu vezani isključivo uz nastup na sajmu. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 600.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 80.000 kuna, a najmanje 30.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine, a javni poziv otvoren je do 13.04.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-sudjelovanja-na-inozemnim-sajmovima

 

Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja na domaćim sajmovima

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 18.03.2015.

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Iznosi sredstava €: 394.737

Prijavitelji: Fizičke osobe

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za aktivnost „Domaći sajmovi“.Prioritet ovog Javnog poziva je poticanje razvoja obrtništva kroz ciljane nastupe na domaćim sajmovima i izložbama u svrhu olakšavanja pristupa domaćem tržištu te ostvarivanja povoljnije tržišne pozicije.

 

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje obrtnika da sudjelovanjem na sajmovima i izložbama unaprijede promidžbu vlastitih proizvoda te stvore uvjete za kvalitetniju suradnju i povezivanje s ostalim subjektima na tržištu. Prihvatljivi prijavitelji su obrti. Prihvatljive projektne aktivnosti su nastupi na domaćim sajmovima/izložbama. Prihvatljivi troškovi su zakup izložbenog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke), troškovi transporta izložaka, troškovi uvrštavanja u sajamski katalog, troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice), troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa).  Neprihvatljivi troškovi su nastali prije 1. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, nabava rabljene opreme, carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.), troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta, građevinski troškovi te nabava građevinske opreme, troškovi izgradnje, dogradnje i adaptacije poslovnog prostora, istraživanje tržišta, troškovi  studiranja, tečajevi stranih jezika, troškovi osoblja, troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja, potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala i obnavljanje certifikata. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 3.000.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine, a javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-sudjelovanja-na-domacim-sajmovima

 

Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova na predstavljanju hrvatskih kompanija ulagačima „Investors meet innovations“ Bloomberg

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Energija, Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 16.03.2015.

Rok za prijavu: 07.04.2015.

Iznosi sredstava €: 39.474

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sudjelovanje na predstavljanju pred inozemnim ulagačima, „Investors meet innovations“ Bloomberg, London, Velika Britanija. Prioritet ovog javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na predstavljanju hrvatskih kompanija ulagačima (omogućavanje predstavnicima deset korisnika ove bespovratne potpore predstavljanje pred vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima) jačati konkurentnost, odnosno učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima i omogućavanje širenja poslovanja. Ciljevi ovog Javnog poziva su sljedeći: – Omogućiti predstavnicima deset korisnika ove bespovratne potpore predstavljanje pred vodećim tehnološkim tvrtkama i akceleratorima.

– Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata

– Jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 300.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna a najmanje 10.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici koji su sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za obavljanje djelatnosti iz Područja C (Prerađivačka industrija) i to Odjeljak 26 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda), Odjeljak 27 (Proizvodnja električne opreme), Odjeljak 28 (Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.), Skupina 29.31 (Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila)i za obavljanje djelatnosti iz Područja J (Informacije i komunikacije) i to Odjeljak 61 (Telekomunikacije) i Odjeljak 62 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima), te koji imaju sjedište na području Republike Hrvatskoj. Prihvatljivi troškovi su dnevnica, troškovi prijevoza (trošak avionske karte za ekonomsku klasu, trošak željeznice i trošak cestovnog prijevoza), trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva. Navedene troškove Ministarstvo pokriva za maksimalno dva djelatnika zaposlena u podnositelju prijave (uključujući i osnivača). Trošak izložbenog prostora u potpunosti snosi Ministarstvo i HAMAG-BICRO. Neprihvatljivi troškovi su porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, troškovi hrane, pića i cateringa, i svi ostali troškovi koji nisu vezani isključivo uz predmet ovog Javnog poziva.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-na-predstavljanju-hrvatskih-kompanija-ulagacima-investors-meet-innovations-bloomberg

 

Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja hrvatskih kompanija na inozemnom sajmu INTEROP

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 16.03.2015.

Rok za prijavu: 26.03.2015.

Iznosi sredstava €: 23.684

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sudjelovanje na međunarodnom sajmu INTEROP Las Vegas 2015 i za posjet Silicijskoj dolini. Ciljevi  ovog Javnog poziva su sljedeći:- omogućavanje predstavnicima šest korisnika ove bespovratne potpore da se predstave na sajmu INTEROP Las Vegas 2015 i pred potencijalnim investitorima u Silicijskoj dolini;

– povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata;

–  jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici koji su sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za obavljanje djelatnosti iz Područja J (Informacije i komunikacije) i to isključivo Odjeljak 61 (Telekomunikacije) i Odjeljak 62 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima), te koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske,Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 180.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna a najmanje 10.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi su dnevnica, troškovi prijevoza, trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva. Navedene troškove Ministarstvo pokriva za maksimalno dva djelatnika zaposlena u podnositelju prijave (uključujući i osnivača). Trošak izložbenog prostora na sajmu u potpunosti snosi Ministarstvo i HAMAG-BICRO. Neprihvatljivi troškovi su troškovi nastali prije 01. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, troškovi hrane, pića i cateringa, svi ostali troškovi koji nisu vezani isključivo uz nastup na sajmu INTEROP Las Vegas 2015 i predstavljanje u Silicijskoj dolini.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-sudjelovanja-hrvatskih-kompanija-na-inozemnom-sajmu-interop

Poduzetnički impuls 2015: Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 07.03.2015.

Rok za prijavu: 13.04.2015.

Iznosi sredstava €: 1.118.421

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost, poticati rast i razvoj mikro i malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost. Ciljevi ovog Javnog poziva su:– Povećanje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti mikro i malih gospodarskih subjekata

– Unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa putem jačanja i modernizacije tehnološke baze mikro i malih gospodarskih subjekata

– Jačanje pozicije mikro i malih gospodarskih subjekata na tržištu i omogućavanje širenja proizvodnje i proizvodnog asortimana

– Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima

– Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih. Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mala poduzeća.Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 8.500.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 400.000 kuna a najniži iznos je 50.000  kuna. Stopa sufinanciranja za mikro poduzeća iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova projekta a za mala poduzeća do 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljive aktivnosti su:– osnovne:1. Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti

2. Ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta

3. Ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju

4. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

– dodatne (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, maksimalno do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):1. Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju – nabava opreme za mikro elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i visoko učinkovitu kogeneraciju električne snage do 10 KW (proizvodnja električne energije) i termičke snage do 30 KW (proizvodnja topline)

2. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

3. Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

4. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

5. Stručno osposobljavanje i obrazovanje

6. Marketinške aktivnosti

7. Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice. Projektne prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-jacanje-konkurentnosti-preradivacke-industrije

 

Poduzetnički impuls 2015: Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Turizam

Datum otvaranja natječaja: 07.03.2015.

Rok za prijavu: 13.04.2015.

Iznosi sredstava €: 657.895

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro gospodarskih subjekta i poticanje njihovog rasta kroz ciljanu potporu razvojnim ulaganjima. Ciljevi ovog Javnog poziva su:– Povećanje učinkovitosti poslovanja mikro gospodarskih subjekata

– Jačanje tehnološke baze mikro gospodarskih subjekata

– Poboljšanje pružanja usluga kroz modernizaciju poslovnog procesa

– Poticanje razvoja mikro gospodarskih subjekta i njihov rast u male gospodarske subjekte

– Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima

– Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih. Prihvatljivi prijavitelji su mikropoduzetnici. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 5.000.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000 kuna a najniži iznos je 30.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljive aktivnosti su:– osnovne:1. Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti

2. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

3. Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa (uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja)– dodatne (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, maksimalno do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):1. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

2. Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

3. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

4. Stručno osposobljavanje i obrazovanje

5. Marketinške aktivnosti

6. Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice. Projektne prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-jacanje-konkurentnosti-usluznih-djelatnosti

 

Poduzetnički impuls 2015: Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Obrazovanje

Datum otvaranja natječaja: 07.03.2015.

Rok za prijavu: 13.11.2015.

Iznosi sredstava €: 263.158

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Fizičke osobe Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva. Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

– usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja

– potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća te fizičke osobe. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.000.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova projekta nastalih u 2014. i 2015. godini. Prihvatljive aktivnosti su:– obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

– ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini. Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine  pri čemu javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnike

Javni poziv za program “Poduzetništvo u kulturi” za 2015. Godinu

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Kultura

Datum otvaranja natječaja: 06.03.2015.

Rok za prijavu: 06.04.2015.

Iznosi sredstava €: 197.368

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Udruge, Zadruge Cilj ovog javnog poziva je jačanje kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje. Uključuje poduzetnike usmjerene na ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih tehnologija s ciljem uvećavanja vrijednosti – orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj. Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi –  trgovačka društva, obrti, zadruge, ustanove (osim javnih ustanova) i umjetničke organizacije. Područja u kulturi koja se potiču ovim Programom su:

– nakladništvo i knjižarstvo,

– izvedbene umjetnosti,

– vizualne (likovne) umjetnosti. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 1.500.000 kuna za provedbu programa. Najviši iznos dodijeljene potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna a najniži 20.000 kuna. Stopa sufinanciranja projekata se odobrava u visini od najviše 85% prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-program-poduzetnistvo-u-kulturi-za-2015-godinu

 

Konkurentnost turističkog gospodarstva – 2015.

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Turizam

Datum otvaranja natječaja: 23.02.2015.

Rok za prijavu: 30.03.2015.

Iznosi sredstava €: 3.183.421

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe Ciljevi programa sukladni su s Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ciljevi se planiraju ostvariti razvijanjem ponude složenih, inovativnih i kreativnih turističkih proizvoda, povećavanjem razine zauzetosti smještajnih kapaciteta, produljenjem sezone, povećanjem prosječne potrošnje po danu boravka, povećanjem razine zaposlenosti i samozapošljavanja, umrežavanjem s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini, unapređenjem međunarodne prepoznatljivosti. Prihvatljivi prijavitelji ovise o mjeri programa. To mogu biti trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) te fizičke osobe koje su privatni iznajmljivači. Mjere programa – namjena bespovratnih sredstava. Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenostiA1: za sve vrste objekata iz skupine „hoteli“; obnova i uređenje, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, podizanje kvalitete–  najniži iznos potpore: 50.000 kn

–  najviši iznos potpore: 500.000 knA2: za sve kampove i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj; izgradnja, obnova i proširenje, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja– najniži iznos potpore: 50.000 kn

– najviši iznos potpore: 300.000 knA3: seljačka domaćinstva (OPG i PG, obrt, zadruga); obnova, proširenje i uređenje postojećih, investicije usmjerene na otvaranje novih seljačkih domaćinstava ili ugostiteljskog objekta (kušaonice), dodatni sadržaji– najniži iznos potpore: 30.000 kn

– najviši iznos potpore: 200.000 knA4: objekti u domaćinstvu (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu); izgradnja i opremanje novih bazena– najviši iznos potpore: 40.000 knMjera B – razvoj posebnih oblika turizma, za subjekte registrirane za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu: ruralni i planinski turizam, cikloturizam, pustolovni i sportsko-rekreativni turizam, obnova industrije ili kulturne baštine, „mali ploveći hoteli“, zabavni tematski parkovi, novi turistički proizvodi za tržište posebnih interesa.– najniži iznos potpore: 30.000 kn

– najviši iznos potpore: 300.000 kn Mjera C – internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivostC1: članarine u prestižnim renomiranim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata, za prve tri godine članstva– najviši iznos potpore: 200.000 kn (100 % prihvatljivih troškova)C2: sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih uz investicije u turizmu, uz sudjelovanje minimalno 200 gospodarskih subjekata– najviši iznos potpore: 100.000 kn. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 29.194.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do najviše 50 % ukupno prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C1.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/konkurentnost-turistickog-gospodarstva-2015

 

EAFRD: Mjera 4. “Ulaganja u fizičku imovinu” – Podmjere 4.1. i 4.2.

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Mladi, Energija, Hrana, Poduzetništvo, Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 30.01.2015.

Rok za prijavu: 10.04.2015.

Iznosi sredstava €: 25.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe, Klasteri Podmjera 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Operacija 4.1.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Cilj operacije je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta, modernizaciju postojećih gospodarstava, poboljšanje kvalitete proizvoda uvođenjem novih tehnologija i inovacija i stvaranje na tržištu održivih gospodarstava, odnosno, uspostava novih gospodarstava koja prate napredne tehnike i tehnologije. Suvremenom mehanizacijom, strojevima i opremom koja koristi novija tehnološka i informatička dostignuća te obnovom i izgradnjom objekata i pripadajuće infrastrukture podići će se nivo proizvodnje na nivo konkurentnosti na tržištu i samoodrživosti gospodarstava. Potporom za ulaganja u sustave navodnjavanja, doprinosi se povećanju učinkovitosti u potrošnji vode u poljoprivredi. Potpore su ovdje namijenjene svim poljoprivrednim gospodarstvima, posebice, onim koji su produktivniji i imaju intenzivniju proizvodnju. Osim toga, povećanim intenzitetom potpore mladim poljoprivrednicima ove aktivnosti potiču ulaganje mladih u sektor poljoprivrede. Maksimalni intenzitet potpore u ovoj operaciji ne smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore:

– minimalna vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po projektu iznosi 5.000 €,

– maksimalna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 2 mil. €, osim za ulaganja u sektor voća i povrća, stočarstva i peradarstva do 3 mil. €.Operacija 4.1.2. –  Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Pravilno zbrinjavanje i čuvanje stajskog gnoja vrlo je važno u današnje vrijeme. Stajski gnoj je izuzetno vrijedan proizvod za cjelokupnu biljnu proizvodnju pa je važno shvatiti da ga treba pravilno skladištiti i čuvati od ispiranja jer se tako smanjuje njegova vrijednost. Pravilnom primjenom i korištenjem stajskog gnoja nema negativnog utjecaja na okoliš. Spremnici, lagune odnosno jame za stajski gnoj moraju biti vodonepropusni tako da ne dođe do izlijevanja, ispiranja ili otjecanja stajskog gnoja u okoliš i onečišćenja podzemnih i površinskih voda. Cilj operacije je izgradnja  i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj te učinkovitije korištenje gnojiva u smislu smanjene uporabe gnojiva u poljoprivredi,  a time zaštite podzemnih i površinskih voda od nitrata. Maksimalni intenzitet potpore u ovoj operaciji ne smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore:

– minimalna vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po projektu iznosi 5.000 €,

– maksimalna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 1 mil. €. Prihvatljivi korisnici za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čije je ekonomska veličina manja  od 6000 € za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8000 € za ulaganja u ostalim sektorima (iznimno za operaciju 4.1.2., prihvatljivi korisnici su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neovisno o ekonomskoj veličini)  te proizvođačke grupe/ organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Podmjera 4.2. – Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvodaOperacija 4.2.1. –  Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

U okviru operacije potiču se ulaganja usmjerena na povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I kroz modernizaciju i poboljšanje učinkovitosti prerade, trženja, razvoja i promoviranja prerade poljoprivrednih proizvoda pri čemu rezultat proizvodnog procesa može biti proizvod iz Priloga I. Pravilnika za provedbu mjere 4: Ulaganje u fizičku imovinu, podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu , marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda osim proizvoda ribarstva. Također rezultat proizvodnog procesa može biti proizvod koji nije obuhvaćen prilogom I. Pravilnika. Osim toga tu je i uvođenje novih tehnologija i inovacija, učinkovito korištenje resursa i smanjenje troškova proizvodnje, prilagodba na novouvedene standarde, otvaranje novih tržišnih mogućnosti s naglaskom na kvalitetu. Zajednička ulaganja omogućuju bolju iskorištenost proizvodnih kapaciteta te omogućuju raspodjele troškova između nekoliko ulagača, a time pridonose jačanju kratkih lanaca opskrbe. Visina potpore:

– minimalna vrijednost javne potpore (apsolutni iznos) po projektu iznosi 10.000 €,

– maksimalna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 3 mil. €. Maksimalni intenzitet potpore za operacije 4.2.1. je 50% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Navedeni intenzitet potpore kao udio javne potpore u prihvatljivim troškovima investicije može biti povećan za dodatnih 20 postotnih bodova za djelatnosti podržane u sklopu programa EIP ili one povezane s povezivanjem organizacija proizvođača. Prihvatljivi korisnici za podmjeru 4.2. – Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Priloga I. Pravilnika za provedbu mjere 4: Ulaganje u fizičku imovinu, podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu , marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda osim proizvoda ribarstva.

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/eafrd-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjere-4-1-i-4-2

 

Međunarodni razvoj klastera (COS-CLUSTER-2014-3-03)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija

Tema/sektor: Prekogranična suradnja

Datum otvaranja natječaja: 23.12.2014.

Rok za prijavu: 31.03.2015.

Iznosi sredstava €: 3.750.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Fakulteti, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori, Klasteri

Opći cilj natječaja je intenziviranje prekogranične i sektorske suradnje klastera te poslovnih mreža te podrška osnivanju Europskog strateškog partnerstva klastera kako bi se ojačala međunarodna suradnja klastera u području strateških interesa posebice za podršku razvoja novih industrija. Prihvatljivi prijavitelji su klasteri i poslovne mreže koje su registrirane ili će biti registrirane u Europskoj platformi suradnje klastera. Aktivnosti se fokusiraju na promociju međunarodne suradnje klastera prilikom koje zainteresirani konzorciji imaju priliku za razvoj i provedbu zajedničke strategije internacionalizacije te za podršku internacionalizaciji malih i srednjih poduzeća prema trećim zemljama izvan Europe. Aktivnosti će se provoditi od strane konzorcija i klasterskih organizacija i/ ili poslovnih mreža koje djeluju u državama koje sudjeluju u Cosme programu te koje su zainteresirane za uspostavljanje i vođenje europskog partnerstva klastera. Od partnerstva se očekuje da razviju zajedničku europsku stratešku viziju s globalnom perspektivom te zajedničkim ciljevima prema određenim trećim tržištima. Podnositelji projektnih prijedloga su slobodni predložiti i uključiti aktivnosti unutar projekta koje smatraju relevantnima. Bitno je da su sve  projektne aktivnosti  jasno povezane s ciljem utvrđenim za svaku pojedinu programsku aktivnost te uredno pravdani:1. cilj: Podrška pripremnim radnjama za osnivanje i oblikovanje novih Europskih strateških partnerstva klastera

2. cilj: Podrška prvoj implementaciji, testiranju i daljnjem razvoju Europskih strateških partnerstva klastera Ukupan iznos raspoloživih sredstava putem ovog natječaja je 3.750.000 eura. Najviši iznos mogućih dodijeljenih sredstava za 1. cilj je 187.500 eura a za 2. cilj je 450.000 eura po projektu. Stopa sufinanciranja iznosi 75% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Maksimalno dopušteno trajanje projekta iznosi 24 mjeseca.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/medunarodni-razvoj-klastera-cos-cluster-2014-3-03

 

NAJAVA- Potpore za izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganja u opremu

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 100.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Cilj ovog javnog poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. Poziv je trajno otvoren do iskorištenja sredstava. Namjena dodijeljenih bespovratnih sredstava je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz svih gospodarskih sektora osim primarne poljoprivredne proizvodnje, sektora ribarstva i akvakulture, sektora čelika, ugljena, brodogradnje, umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije te djelatnosti u turizmu. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 760.000.000 kuna. Najviši iznos traženih sredstava je 15.000.000 kuna a najniži 1.500.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike. Najviši iznos traženih sredstava:

– za savjetodavne usluge po projektu je 2 milijuna kuna pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za sudjelovanje na sajmovima je 1 milijun kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za usavršavanje je 2 milijuna kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (iznimno do 70% ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) odnosno 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća. Prihvatljiva su sljedeća ulaganja povezana s:– osnivanjem nove poslovne jedinice

– proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice

– diversifikacijom proizvodnje pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala

– temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

– specijaliziranom obukom, savjetodavnim uslugama i sudjelovanjem na sajmovima, samo ako su izravno povezani s investicijom za koju je dodijeljena potpora. Važna napomena: Indikativni rok objave natječaja je veljača/ ožujak 2015. godine. Datum koji se nalazi u pregledu je isključivo informativnog karaktera i naveden je kako bismo olakšali pretraživanje. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene  indikativne najave.

Više informacija na Internet stranici: https://www.youtube.com/watch?v=-CmadmM5cOk

Danas 21.01.2015. godine u Hrvatskoj Gospodarskoj Komori, Županijska komora Požega, održano je predavanje Nives Lovrić dipl.ing.stroj iz tvrtke Grbić d.o.o. o razvoju poljoprivrednih djelatnosti. Predavačica je opisala svoje poslovanje te kako ga je i razvila zahvaljujući bespovratnim sredstvima iz EU fonodva te kako je započela svoju ideju i kako ju je razvila. Polaznici su dobili nova znanja o razvoju poljoprivrednih djelatnosti, kako doći do sredstava te kako biti konkurentan na tržištu te najvažnije razvoj proizvoda i stvaranje profita. 

U četvrtak 22.01.2015. godine u 10.00-12.30 sati (prva grupa), 12.30-15.00 sati (druga grupa) u dvorani 7 (Greta Truković), održat će se edukacija „Od ideje do projekta“ od strane mentora dr.sc. Katarine Potnik Galić koja je namijenjena za polaznike EBC*L edukacije. 

 

Kako bi se edukacija kvalitetno provela, potrebno je osnovno znanje rada u Excellu jer će se edukacija provoditi na prijenosnim računalima. Materijale za edukaciju ćete dobiti najkasnije dan prije edukacije te Vas molim da svi dođete.

 

Profesorica na Veleučilištu dr.sc. Katarina Potnik Galić ima dugogodišnje iskustvo u pisanju poslovnih planova i ona će Vam najbolje pomoći u osmišljavanju Vaše poslovne ideje i u njezinoj realizaciji.

Studentski poduzetnički inkubator u suradnji s partnerom Hrvatskom gospodarskom komorom, pozivaju polaznice/ke EBC*L edukacije i mentore na projektu na predavanje o poljoprivrednoj proizvodnji. Gost predavač je Nives Lovrić iz Grbić d.o.o.

 

Grbić d.o.o. bavi se vlastitom proizvodnjom poljoprivredno - prehrambenih proizvoda, kooperativnom proizvodnjom s malim proizvođačima koji su spremni slijediti ideju i viziju naše tvrtke, trgovinom, doradama i uslugama te imaju iskustva u EU projektima.

 

Tvrtka Grbić d.o.o. organizirana je 1990. kao obiteljsko gospodarstvo s djelatnostima vlastite poljoprivredne proizvodnje, kooperativne poljoprivredne proizvodnje, skladištenjem i doradom poljoprivrednih proizvoda (silos, dorada sjemena, uljara, pekara...), prometom poljoprivrednih proizvoda, ekološkom proizvodnjom, stočarstvom i ratarstvom.

 

 

Predavanje će se održati 21.01.2014. godine u 11.00h u velikoj dvorani Hrvatske Gospodarske komore Županijska komora Požega, Vukovarska 6, 34 000 Požega.

Najava novih natječaja u veljači za inovacijske programe malih i srednjih poduzeća

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) najaviti će nove natječaje inovacijskih programa u ukupnoj vrijednosti od 37 milijuna kuna na Trećem Poduzetničkom forumu, koji će se održati 10. veljače 2015. godine s početkom u 14 sati u Kongresnom centru Forum Zagreb, na adresi Radnička cesta 50. Na Forumu će se predstaviti inovacijski programi HAMAG-BICRO za potporu inovacijskom procesu u sektoru malog i srednjeg poduzetništva te najaviti nove natječaje za Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM te Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO. Sredstva za provedbu programa osigurana su u okviru Drugog projekta tehnologijskog razvoja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (STP II) kroz zajam Svjetske banke. Projekt STP II usmjeren je na financiranje inovacijskog procesa i povezivanje korisnika u javnom i privatnom sektoru kako bi se razvio i unaprijedio inovacijski sustav u području malog i srednjeg poduzetništva te na taj način povećala zaliha projekata u privatnom sektoru za prijavu u Europske strukturne i investicijske fondove. 

 

 

Za program RAZUM, koji ima svrhu podržati aktivnosti istraživanja i razvoja mikro, malih i srednjih poduzeća, predviđeno je sufinanciranje R&D projekata u iznosu od 23 milijuna kuna. Za program IRCRO, koji ima za cilj poticati mala i srednja poduzeća (MSP), predviđene su potpore u iznosu od 14 milijuna kuna. 

Natječaj za mlade medijske nade Europske unije

Europski parlament otvorio je natječaj za mlade medijske nade u koje spadaju studenti između 18 i 26 godina starosti, a temeljem kojeg će se odabrati studentice/studenti koji će izvještavati s 12 plenarnih sjednica Europskog parlamenta u Strasbourgu tijekom 2015. godine kao multimedijalne novinarke/ multimedijalni novinari. Za prijavu na natječaj, potrebno je izraditi jednominutni video na jednu od sljedećih tema: 

 

Odlazak na rad i studiranje u inozemstvu (efekt ili defekt) - Europski parlament je u prosincu osigurao dodatna sredstva za program razmjene studenata Erasmus + za 2015. kojim se omogućava studentima stjecanje iskustva u inozemstvu. Lakša mogućnost rada i studiranja vani smatra se jednom od najvećih prednosti ulaska u EU, ali javlja se i pitanje odljeva mozgova. Na koji način Hrvatska može iskoristiti emigrante za zastupanje hrvatskih interesa u inozemstvu i kako ih u perspektivi privući natrag u Hrvatsku?

Jesu li u Hrvatskoj prava žena na sve boljoj razini i na čemu treba poraditi? - 8. ožujka je Dan žena, što je povod da se progovori o ženskim pitanjima, a Europski parlament tradicionalno obilježava ovaj dan raznim aktivnostima na ovu temu, pa će tako biti i na sjednici u ožujku. Kakva je situacija sa ženskim pravima u Hrvatskoj i je li trend pozitivan? Je li gospodarska kriza negativno utjecala na položaj žena u društvu? 

U ovom krugu nagrađuju se dva najbolja pristigla rada na bilo koju od navedenih tema. Jedan dobitnik putuje na sjednicu 9. - 11. veljače, a drugi na sjednicu 9. - 11. ožujka.

Više na web stranici: http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/natje-aj-za-mlade-medijske-nade-europske-unije

HZZ – mjere za samozapošljavanje

 

 

„Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ – potpora za samozapošljavanje

 

Vrsta intervencije       Potpora za samozapošljavanje

Cilj mjere        Pružiti stručnu i financijsku podršku realizaciji poduzetničkih ideja nezaposlenih osoba s ciljem pokretanja i registriranja poslovnog subjekta

Ciljane skupine           Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljene u evidenciju Zavoda.

Trajanje           12 mjeseci

Visina subvencije

25.000 kn

Korisnici

Nezaposlene osobe

Način odabira korisnika

Javni poziv, poslovni plan i obrada zahtjeva nakon zaprimanja

Kriteriji

osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu,

dodijeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, a isti se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. 

troškovnik podrazumijeva osnovna ili obrtna sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti i trošak doprinosa obveznih osiguranja za prvih 90 dana obavljanja djelatnosti.

Obveze korisnika

po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku 30 dana dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama,

u roku 90 dana od dana isplate dostaviti dokaze o namjenskom utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz Poslovni plan na temelju kojeg je dana suglasnost

protekom ugovorenog razdoblja dostaviti dokaze da je ostvario staž osiguranja (mirovinski ili radni staž).

Napomene

osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost, koja je naknadno zatvorena moraju moraju dostaviti dokaz da su podmirile sve obveze na ime obavljanja gospodarske djelatnosti

potpora se može odobriti za udruživanja do četiri suvlasnika istog poslovnog subjekta

u slučajevima kada su uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje osnivači obrta i trgovačkog društva druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:

dva, tri ili četiri osnivača - korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%)       

tri osnivača - dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%

više od četiri osnivača

jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%

više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.

za poslovne subjekte registrirane za obavljanje djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture, potpora male vrijednosti ne može se odobriti za pokrivanje troška osnovnih ili obrtnih sredstva za temeljnu (primarnu proizvodnju) već za pokrivanje drugih vrsta troškova poput troška obveznih zakonskih davanja vezanih uz zapošljavanje (doprinosi), marketinga i sl., odnosno za pokrivanje drugih aktivnosti i djelatnosti za koje je poslovni subjekt registriran

u slučaju registriranja djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture potpora male vrijednosti za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za registraciju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) već isključivo za registraciju obrta, trgovačkog društva i jednostavnog trgovačkog društva koje je također registrirano i za druge djelatnosti/aktivnosti osim primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture jer se ista može dodijeliti samo za pokrivanje troškova vezanih uz te druge aktivnosti/djelatnosti

 

 

Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11858.

 

NATJEČAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK

 

1.     Mikrokreditiranje uz potporu EU

Program kreditiranja mikro-poduzetnika

Program kreditiranja mikro-poduzetnika osmišljen je i provodi se u suradnji s Europskim investicijskom fondom (EIF) i Europskom unijom u okviru programa za konkurentnost i inovacije (CIP Program) – instrument Garancije za mikro-kredite za financiranje mikro poduzetnika (CIP garancija EIF-a).

1. Cilj Programa kreditiranja i namjena kredita

Cilj Programa je financiranje mikro poduzetnika u svrhu:

1.      Samozapošljavanja

2.      osnivanja obrta i trgovačkih društava

3.      modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja

4.      povećanja broja novih radnih mjesta

Program je namijenjen financiranju:

osnovnih sredstava (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize),

i/ili

obrtnih sredstava.

Ovim programom ne kreditiraju se: kockarnice, bankarske usluge, osiguranje ili financijsko posredovanje, promet nekretninama te proizvodnja oružja.

2. Korisnici kredita

Korisnici kredita su poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa.

Krajnji korisnici kredita mogu biti privatni mikro poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje na dan podnošenja zahtjeva za kredit zadovoljavaju slijedeće kriterij i to:

do 10 zaposlenih, godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR

do najviše 25% je u vlasništvu društva koje po kriterijima Europske unije ne spada u kategoriju malog i srednjeg poduzetnika

Fizičke osobe u ovom smislu su osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja.

 

Više informacija na  http://www.hbor.hr/mikrokreditiranje-uz-potporu-eu01

2.     Žene poduzetnice

Program kreditiranja ženskog poduzetništva

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti http://www.hbor.hr/lgs.axd?t=16&id=2405

1.      Krajnji korisnici kredita

Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove:

u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice

i

čiju upravu vodi žena.

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Osnovna sredstva:

Materijalna imovina

    - osnivačka ulaganja,

    - zemljište, građevinski objekti,

    - oprema i uređaji,

    - osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada.

Nematerijalna imovina

    - razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

Trajna obrtna sredstva

    - u pravilu do 30% iznosa kredita

 

Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

 

Više informacija na http://www.hbor.hr/Sec1667

 

3.     Poduzetništvo mladih

Program kreditiranja poduzetništva mladih

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti http://www.hbor.hr/lgs.axd?t=16&id=2486.

1. Krajnji korisnici kredita

Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove:

u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici

i

u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi Upravu.

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Osnovna sredstva:

Materijalna imovina

-          osnivačka ulaganja,

-          zemljište, građevinski objekti,

-          oprema i uređaji,

-          osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada.

Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)

Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita)

Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

3. Način kreditiranja

putem poslovnih banaka

izravno kreditiranje

 

Više informacija na http://www.hbor.hr/novo-poduzetnistvo-mladih

 

4.     Početnici

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti http://www.hbor.hr/lgs.axd?t=16&id=1881.

1. Krajnji korisnici kredita

Poduzetnici koji:

-          po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo,

-          nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,

-          su mlađi od 55 godina,

-          nisu vlasnici drugog trgovačkog društava ili obrta,

-          nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%,

Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

 

Više informacija na http://www.hbor.hr/Sec1413

 

5.     1.      Malo i srednje poduzetništvo

Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje

1. Krajnji korisnici kredita

-          trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost

-          zadruge, ustanove koji posluju najmanje dvije godine.

 

Krajnji korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe koje posluju manje od dvije godine ukoliko imaju prethodno poslovno iskustvo vlasnika i/ili osnivača.

 

Više informacija na http://www.hbor.hr/Sec1397

 

 

NATJEČAJI EU FONDOVA

NAJAVA- Potpore za izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganja u opremu

 

Cilj ovog javnog poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. Poziv je trajno otvoren do iskorištenja sredstava.Namjena dodijeljenih bespovratnih sredstava je za početna ulaganja te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta, za podizanje konkurentnosti kroz investicije u nove i postojeće proizvodne kapacitete, ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu, tehnologiju i nove proizvode, diversifikaciju i širenje poslovne djelatnosti, što će omogućiti razvoj proizvoda i usluga, povećanje produktivnosti te povećanje broja zaposlenih i očuvanje postojećih radnih mjesta.Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz svih gospodarskih sektora osim primarne poljoprivredne proizvodnje, sektora ribarstva i akvakulture, sektora čelika, ugljena, brodogradnje, umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije te djelatnosti u turizmu.Natječaj je podijeljen u dvije komponente:1. Ulaganja u opremu

2. Izgradnja proizvodnih kapaciteta Za komponentu 1: Ulaganja u opremu najviši iznos traženih sredstava je 15.000.000 kuna a najniži 1.500.000 kuna.Za komponentu 2: Izgradnja proizvodnih kapaciteta najviši iznos traženih sredstava je 5.000.000 kuna a najniži 500.000 kuna.Ukupan iznos raspoloživih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 147.000.000 eura pri čemu je komponenti 1: Ulaganja u opremu namijenjeno 47 milijuna eura te komponenti 2: Izgradnja proizvodnih kapaciteta 100 milijuna eura. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike.Najviši iznos traženih sredstava:

– za savjetodavne usluge po projektu je 2 milijuna kuna pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za sudjelovanje na sajmovima je 1 milijun kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za usavršavanje je 2 milijuna kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (iznimno do 70% ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) odnosno 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.Prihvatljiva su sljedeća ulaganja povezana s:– osnivanjem nove poslovne jedinice

– proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice

– diversifikacijom proizvodnje pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala

– temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

– specijaliziranom obukom, savjetodavnim uslugama i sudjelovanjem na sajmovima, samo ako su izravno povezani s investicijom za koju je dodijeljena potpora

Više informacija na http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-potpore-za-izgradnju-proizvodnih-kapaciteta-i-ulaganja-u-opremu.

 

NAJAVA – EAFRD – Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poduzetništva

 

U sklopu mjere 6 će se financirati četiri podmjere:

6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

6.2. Potpora ulaganju u pokretanje novih nepoljoprivrednih djelatnosti

6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

6.4. Ulaganja u razvoj postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaPolazeći od navedenih problema, a imajući u vidu postojeći potencijal za gospodarski razvoj u ruralnom području te da bi se usporila depopulacija potrebno je:

– osigurati dio sredstava početnog kapitala neophodnog za početak poljoprivredne proizvodnje mladim poljoprivrednicima kao i malim poljoprivrednim gospodarstvima za njihov prijelaz na tržišno orijentiranu proizvodnju.

– omogućiti intenzivniji razvoj već postojećih poljoprivrednih gospodarstava koji se bave nepoljoprivrednom djelatnošću u ruralnim područjima;

– omogućiti proširenje asortimana proizvodnje (diversifikaciju) na OPG-u, u nepoljoprivrednu djelatnost.

Više informacija na http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-eafrd-mjera-6-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstva-i-poduzetnistva.

 

EUROPSKI PROGRAM RAZMJENE ZA PODUZETNIKE

Erasmus za mlade poduzetnike pogranični je program razmjene koji pruža priliku mladim i obećavajućim poduzetnicima da uče od iskusnih poduzetnika koji upravljaju manjim tvrtkama u drugim zemljama sudionicama.

 

Iskustva se razmjenjuju tijekom boravka kod iskusnog poduzetnika koji novom poduzetniku pomaže steći potrebne vještine za vođenje manje tvrtke..

 

Domaćinu se pružaju novi pogledi na njegovu/njezinu tvrtku, kao i prilika da surađuje s inozemnim partnerima i uči o novim tržištima.

 

Boravak jednim dijelom financira Europska unija.

 

Bez obzira na to da li ste novi ili iskusni poduzetnik, program može izrazito doprinijeti Vašem poslovanju; moguća korist od programa uključuje razmjenu znanja i iskustva, priliku za razvijanje kontakata i novih poslovnih odnosa širom Europe, te otvaranje inozemnih tržišta.

 

Više informacija na http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=hr#.VK5mbtKG-j0.

 

NAJAVA NATJEČAJA "IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU"

"Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu", namijenjen je malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima. Ukupna vrijednost natječaja je 147.000.000,00 eura, a njegov je cilj razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. 

Potpore će se dodjeljivati za početna ulaganja te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta, za podizanje konkurentnosti kroz investicije u nove i postojeće proizvodne kapacitete, ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu, tehnologiju i nove proizvode, diversifikaciju i širenje poslovne djelatnosti, što će omogućiti razvoj proizvoda i usluga, povećanje produktivnosti te povećanje broja zaposlenih i očuvanja postojećih radnih mjesta. Minimalna vrijednost potpore iznosi 500.000,00 kn za opremanje i 1.500.000,00 kn za izgradnju, dok je maksimalna vrijednost potpore 5.000.000,00 kn za opremanje i 15.000.000,00 kn za izgradnju. Intenzitet sufinanciranja razlikuje se o vrsti potpore (regionalne potpore, potpore za savjetodavne usluge, potpore za sudjelovanje na sajmovima, potpore za usavršavanje), a za regionalne potpore je taj iznos 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike. Ovaj poziv, kao i ostali koji su najavljeni, biti će otvoreni do iskorištenja sredstava.

 

Više informacija na http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/najava-natje-aja-izgradnja-proizvodnih-kapaciteta-i-ulaganje-u-opremu.

 

U VELJAČI NATJEČAJ ZA PODUZETNIKE VRIJEDAN 1,2 MILIJARDE KUNA

Cilj je natječaja razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta. Poduzetnicima će se dodjeljivati potpore od minimalno 500.000 kuna za opremanje te do maksimalnih 15 milijuna kuna za izgradnju proizvodnih pogona. Dodjeljivati će se sredstva za opremanje i izgradnju, a potpora će iznositi 35% za srednje poduzetnike, dok za mikro i male ona iznosi 45%. Ukupno se očekuje financiranje između 120 i 130 projekata, a važno je naglasiti kako će natječaj biti otvoren do iskorištenja sredstava. Osim ovog javnog poziva, u Ministarstvu je najavljen i natječaj u vrijednosti od oko 350 milijuna eura namijenjen financiranju projekata iz sektora turizma, poduzetničke infrastrukture, informatizacije i povećanja kvalitete proizvoda. Također, tijekom 2015. godine, očekuje se raspisivanje niza javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014-2020.“, ukupne procijenjene vrijednosti 4,9 milijardi kuna“. 

 

Više informacija na http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/u-velja-i-natje-aj-za-poduzetnike-vrijedan-12-milijarde-kuna

 

 

 

Polaznicima su u ponedjeljak 22.12.2014. s početkom u 11 sati svečano uručeni certifikati, a dovršetkom edukacije kreće se u pisanje poslovnih planova uz pomoć mentora s Veleučilišta. Odabrat će se deset najboljih poslovnih ideja te će polaznici uz pomoć stručnjaka imati mogućnost prezentirati ih poduzetnicima.

Cilj je educirane polaznike povezati s poduzetnicima, kako bi sudjelovali u razvoju njihovih vještina i kompetencija te kako bi pomogli u razvoju poduzetništva cijele Slavonije.

 

NATJEČAJ ZA ODABIR 10 NAJBOLJIH POSLOVNIH IDEJA

Veleučilište u Požegi objavljuje Natječaj za odabir 10 najboljih poslovnih ideja u sklopu projekta Studentski poduzetnički inkubator: Znanjem do radnog mjesta IPA4.1.1.1.05.01.c19 koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Svrha natječaja je odabir 10 najboljih poslovnih ideja te njihova izrada uz pomoć stručnjaka za izradu poslovnih planova. Natječaj je isključivo namijenjen za polaznike EBC*L edukacije.

Edukacija za izradu poslovnih planova može se ostvariti u trajanju 2 mjeseca. Važeće razdoblje edukacije je 1.5.-30.6.2014. godine.

 

Tko se može prijaviti:

40 polaznika EBC*L edukacije koji su u razdoblju od 9.-11. mjeseca pohađali edukaciju koja se održavala na Veleučilištu u Požegi.

Kriterij poslovnih ideja:

1.      Inovativnost ideje i sažetak poslovnog plana

2.      Održivost (marketinška i financijska) poslovne ideje

3.      Konkurentnost poslovne ideje

4.      Mogućnost marketinške komercijalizacije

Kriterij bodovanja poslovnih ideja:

1.      Inovativnost ideje i sažetak poslovnog plana

1.1.1.      Opis poslovanja

1.1.2.      Kratak opis proizvoda/usluge

1.1.3.      Informacije o tržištu (kupci, dobavljači, konkurencija, trendovi)

1.1.4.      SWOT analiza poslovne ideje

1.1.5.      Jedinstveni položaj na tržištu (jedinstvena prodajna propozicija)

 

Kriterij bodovanja:

Inovativnost ideje i sažetak poslovnog plana

Max broj bodova

Opis poslovanja i opis proizvoda/usluge

5

Informacije o tržištu (kupci, dobavljači, konkurencija, trendovi), razlozi po čemu ste jedinstveni na tržištu

10

SWOT analiza poslovne ideje

5

Sveukupno bodova:

20

 

2.            Održivost (marketinška i financijska) poslovne ideje

2.1.1.      Troškovi početnog ulaganja (troškovi kapitala)

2.1.2.      Organizacija ljudskih resursa odabranog oblika poslovanja

2.1.3.      Plan prodaje i nastupa na tržištu

Kriterij bodovanja:

Održivost (marketinška i financijska) poslovne ideje

Max broj bodova

Troškovi početnog ulaganja

10

Organizacija ljudskih resursa

5

Kvaliteta plana prodaje

5

Sveukupno bodova:

20

 

3. Konkurentnost poslovne ideje

3.1.1.  Opis konkurencije

3.1.2. Ulazak novih konkurenata na tržište

3.1.3. Opasnost od supstituta

Kriterij bodovanja:

 

Konkurentnost poslovne ideje

Max broj bodova

Opis konkurencije

10        

Ulazak novih konkurenata na tržište

5

Opasnost od supstituta

5

Sveukupno bodova:

20

 

4. Mogućnost marketinške komercijalizacije

4.1.1. Opis i izgled proizvoda

4.1.2. Cijena usluga/proizvoda

4.1.3. Promocija

4.1.4. Distribucija

Kriterij bodovanja:

 

Mogućnost marketinške komercijalizacije

Max broj bodova

Opis proizvoda

5

Cijena, promocija, distribucija

15

Sveukupno bodova:

20

 

 

Polaznici koji su uspješno položili ispit za stupanj A i B, ostvaruju 20 bodova. Svaki položeni stupanj EBC*L edukacije nosi 10 bodova.

 

Sveukupno je moguće ostvariti 100 bodova.

 

U razdoblju od objave natječaja do 27. veljače polaznici su dužni minimalno 3 puta pristupiti konzultacijama. Ukoliko kandidat nije u mogućnosti pristupiti konzultacijama (ukoliko ne živi u blizini Požege)  može se obratiti mentori isključivo putem e-maila (niže u tekstu se nalazi popis svih mentora te njihov raspored konzultacija). Svaki polaznik obavezan je pristupiti konzultacijama kod jednog mentora, po vlastitom izboru te ovisno o temi poslovne ideje doći na konzultacije u predviđenom vremenu u jednom mjesecu. Ukoliko polaznik ne pristupi konzultacijama minimalno 3 puta, eliminirati će ga se za vrijeme evaluacije poslovnih planova te stoga neće moći pristupiti daljnjoj edukaciji za izradu poslovnih planova. Svaki mentor će imati svoje potpisne liste na kojima će bilježiti dolaske polaznika za usmene konzultacije.

 

BODOVANJE:

 

Kriteriji

Maksimalni broj bodova

Inovativnost ideje i sažetak poslovnog plana

20

 

Održivost (marketinška i financijska) poslovne ideje

20

Konkurentnost poslovne ideje

20

Mogućnost marketinške komercijalizacije

20

Položen stupanj A

10

Položen stupanj B

10

Sveukupno:

100

 

 

POSTUPAK PRIJAVE:

 

Prijava na edukaciju za izradu poslovnih planova treba sadržavati slijedeće dokumente:

 

1.      Popunjen prijavni obrazac (dostavljen u pismenom i elektronskom obliku – CD-ROM)

2.      Dokaz o položenim ispitima za stupanj A i stupanj B EBC*L edukacije (kopija certifikata)

Prijavni obrazac se nalazi u privitku na kraju Natječaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijave se dostavljaju na adresu:

 

 

Veleučilište u Požegi

Vukovarska 17

34 000 Požega

(s naznakom: Izrada poslovnih planova)

 

Ili dostaviti u Tajništvo Veleučilišta u Požegi

do 27.02.2014. godine do 15.00h

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Natalija Mamula, mag.oec.,  projekt menadžer

Tel: 034/311-451

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Svi polaznici edukacije i prijavitelji na Natječaj mogu se obratiti mentorima radi kvalitetnije prijave sažetka poslovnog plana:

 

1.      dr.sc. Berislav Andrlić, v.d. prodekana za razvoj, viši predavač, znanstveni suradnik na Veleučilištu u Požegi te stručnjak za marketing. Predaje slijedeće kolegije: Osnove marketinga II, Prodajno poslovanje, Komuniciranje s tržištem, Upravljanje markama.

Tel.: 034/312-719, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">@Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KONZULTACIJE: Srijeda (09:00 - 11.00 sati)

 

2.      dr.sc. Anton Devčić, voditelj projektnog tima u Regionalnoj razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije i stručnjak za organizaciju i menadžment te predavač na Veleučilištu u Požegi. Predaje slijedeće kolegije: Počela ekonomije, obiteljsko poduzetništvo. Stručnjak za savjetovanje pravnim i fizičkim osobama o nastupu na tržištu, o razvijanju vlastitog proizvoda, vlastite strategije nastupa na tržištu, rad sa inovatorima, rad na patentnim prijavama i pružanje svih ostalih savjetodavnih usluga fizičkim i pravnim osobama (osnivanje, dodatno financiranje, razne analize, marketing, pregovaranje).

KONZULTACIJE: Četvrtak (13:00-15:00)

Tel.: 034/290-242 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">@Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

3.      Marko Dumančić, mag.oec., viši stručni suradnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori Požeško-slavonske županije i stručnjak za marketing i menadžment. Stručnjak za savjetovanje pravnim i fizičkim osobama o nastupu na domaćem i stranom tržištu, o razvijanju vlastitog proizvoda, vlastite strategije nastupa na tržištu, rad sa inovatorima, rad na patentnim prijavama i pružanje svih ostalih savjetodavnih usluga fizičkim i pravnim osobama (osnivanje trg. društva, dodatno financiranje, razne analize, marketing, pregovaranje).

 

KONZULTACIJE: Nazvati za dogovor za konzultacije na slijedeći broj:

Tel.: 034/273-260 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

4.      dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž, profesorica visoke škole na Veleučilištu u Požegi i stručnjak za Europske integracije i regionalni razvoj. Predaje slijedeće kolegije: Makroekonomija, Osnove gospodarstva Hrvatske I, II, Europske integracije i Međunarodno trgovinsko poslovanje, Ekonomska politika.

Tel.: 034/311-454 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">@Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KONZULTACIJE: Ponedjeljak (09:00 - 11:00 sati)

 

 

5.      univ.spec.oec., Katarina Štavlić, v.d. prodekanice za nastavu, viši predavač na Veleučilištu u Požegi te stručnjak za poduzetništvo. Predaje slijedeće kolegije: Trgovinsko poslovanje I, II, Poduzetništvo u trgovini.

Tel.: 034/311-453 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">@Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KONZULTACIJE: Ponedjeljak (11:00 - 13:00 sati)

 

6.      dr.sc. Katarina Potnik Galić, viši predavač na Veleučilištu u Požegi i stručnjak za financije, menadžment i upravljanje troškovima. Predaje slijedeće kolegije: Financije za poduzetnike I, II, Revizija, Upravljanje cijenama, Poduzetništvo u trgovini, Troškovi i kalkulacije.

Tel.: 034/311-453 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">@Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KONZULTACIJE: Ponedjeljak (14:00 - 15:00 sati)

                                 Petak (09:00 - 10:00 sati)

 

 

7.      dr.sc. Barbara Pisker, viši predavač na Veleučilištu u Požegi i stručnjak za sociologiju. Predaje slijedeće kolegije: Osnove sociologije, Sociologija, Društveno odgovorno poslovanje, Poslovna etika.

Tel.: 034/311-457 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">@Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KONZULTACIJE: Srijeda (11:00 - 13:00 sati)

 

8.      dr.sc. Mirjana Radman-Funarić, viši predavač na Veleučilištu u Požegi i stručnjak za financije. Predaje slijedeće kolegije: Uvod u gospodarsku statistiku I, Statistika, Ekonomika poduzetništva I, II, Ekonomika trgovinskog poduzeća.

KONZULTACIJE: Srijeda (12:15 - 13:00 sati)

                                  Srijeda (15:00 - 15:45 sati)

 

 

9.      mr.sc. Hrvoje Budić, viši predavač na Veleučilištu u Požegi i stručnjak za menadžment i upravljanje ljudskim resursima. Predaje slijedeće kolegije: Organizacija i upravljanje, Menadžment ljudskih resursa, Nabavno poslovanje, Logistika , Upravljanje kvalitetom.

Tel.: 034/311-459 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">@Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KONZULTACIJE: Utorak (12:00 - 14:00 sati)

 

10.  Manuel Del Vechio, bacc.oec., Voditelj tehničko - informatičke službe. Stručnjak za održavanje i poznavanje Windows okruženja i njegovih funkcija.

KONZULTACIJE: Nazvati za dogovor za konzultacije na slijedeći broj:

 

Tel.: 034/312-076, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pozivaju se polaznici EBC*L edukacije svečanu dodjelu EBC*L certifikata koja će se održati 22.12.2014. godine (ponedjeljak) u dvorani 1 (Dobriša Cesarić) s početkom u 11.00 sati.

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pozivaju Vas na konferenciju „EU za mlade“, koja će se održati 12. prosinca 2014. godine, s početkom u 10 sati (registracija u 9.30 sati) u Hotelu Panorama u Zagrebu (Trg Krešimira Ćosića 9).
 
Konferenciju će otvoriti potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, prof. dr. sc. Branko Grčić, ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, zamjenik ministra poduzetništva i obrta, Dražen Pros te voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Branko Baričević.
 
Cilj konferencije je informirati studente, mlade nezaposlene osobe i mlade poduzetnike o njihovim mogućnostima iz EU fondova, kroz tri tematske panel rasprave:
 

 • Mogućnosti obrazovanja, stažiranja i volontiranja iz EU fondova
 • Mogućnosti za zapošljavanje iz EU fondova
 • Mogućnosti za mlade poduzetnike iz EU fondova

  
Prijava za sudjelovanje na konferenciji obavlja se isključivo putem prijavnog obrasca:
 
Prijavni obrazac 
 
Prijave će se zaprimati do utorka, 9. prosinca 2014. godine. Potvrde o sudjelovanju primit ćete putem e-maila u srijedu, 10. prosinca 2014. godine.


Ovdje možete pogledati: Program konferencije "EU za mlade"

Projekt Studentski poduzetnički inkubator: znanjem do radnog mjesta predstavljen je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Vallis aurea" 18.9.2014. godine na Veleučilištu u Požegi. Veleučilište u Požegi zajedno s DAAAM International Vienna (Austrija) organizator je međunarodne znanstvene konferencije „Vallis Aurea" koja se od 2008. godine održava svake druge godine na Veleučilištu u Požegi. Fokus međunarodne konferencije je na regionalnom razvoju obzirom na to da su veleučilišta zbog svoje nužne povezanosti sa subjektima u okruženju nosioci gospodarskog i društvenog razvoja regije. Konferencija je permanentna platforma za interdisciplinarni pristup rješavanju problema regionalnoga razvoja. Tematska područja konferencije pokrivaju društvene, biotehničke, tehničke znanosti i medicinu. Voditeljica projekta je podjelila promotivne materijale gostima konferencije.

Projekt studentski poduzetnički inkubator predstavljen je na Sajmu poslova održanog 7. listopada 2014. godine u Požegi, u prostorijama Gimnazije Požega, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega. Posjetitelji Sajma imali su priliku dobiti informacije o trenutačno slobodnim radnim mjestima, mogućnostima obrazovanja, aktualnim projektima, potporama u zapošljavanju i obrazovanju nezaposlenih osoba iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mogućnostima sezonskog zapošljavanja na moru kao i zapošljavanja na europskom tržištu rada, EURES portalu te ostalim uslugama Zavoda za zapošljavanje. Koordinator projekta dr.sc. Berislav Andrlić i voditeljica projekta Natalija Mamula djelili su promotivne materijale projekta.

Promjena dvorane za EBC*L ispit za stupanj B, ispit će se održavati u dvorani Matko Peić u 16.00h 24.11.2014. godine.

EBC*L edukacija održavala se kroz 9., 10. i 11. mjesec. Polaznici su kroz edukaciju dobili znanja o poslovnom planiranju te znanja o ekonomiji i računovodstvu, 32 polaznika je uspješno položilo ispit za stupanj A EBC*L edukacije. 

EBC*L edukacija pomaže polaznicima u razumijevanju računovodstva, financija, poduzetništva, odnosno pomaže im u razvijanju vještina kako bi poslije edukacije mogli napisati kvalitetniji i poslovni plan, a samim time i razvijanje vještina kao budućeg poduzetnika. Edukacija također pomaže polaznicima u razvijanju marketinških strategija u poslovanju, pronalazak dobavljača, kupaca, prodaja, znači načine na koji mogu doći do potencijalnih kupaca i dobavljača u svom budućem poslovanju. Kroz edukaciju je naglasak na razvijanje vještina i kompetencija kako bi polaznici dobili znanja za poslovno planiranje.

Ispit za stupanj B održat će se 24.11.2014. godine od 16.00-19.00h u dvorani 1 (Dobriša Cesarić).

U sklopu projekta Studentski poduzetnički inkubator: Znanjem do radnog mjesta, deset mentora Veleučilišta u Požegi zajedno sa partnerima iz Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije i Hrvatske gospodarske komore Požeško-slavonske županije sudjelovalo je u studijskom putovanju u Dulin, Irska.

Cilj studijskog putovanja je da mentori naprave benchmarking analizu Irskih poduzetničkih inkubatora zajedno sa našim te implementiraju dobiveno znanje u projekt i mentorstvo.

Mentori Katarina Štavlić, univ.spec.oec., Dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž, Dr.sc. Barbara Pisker, Dr.sc. Katarina Potnik Galić, Dr.sc. Mirjana Radman Funarić , Dr.sc. Berislav Andrlić , Mr.sc. Hrvoje Budić, Manuel Del Vechio, bacc.oec. , Dr.sc. Anton Devčić i Marko Dumančić, dipl.oec. posjetili su inkubator West Park u predgrađu Dublina, koji se proteže na 7,5 ha površine, te ima 270 poduzeća i šesti i pol tisuća zaposlenih.

Organiziran je i posjet Trinity College Dublin, najvećoj obrazovnoj instituciji u tom gradu. Akademski je podijeljen na 3 fakulteta koja uključuju 24 katedre, nudeći stupnjeve i diplome za dodiplomske i postdiplomske studije. Na fakultetu postoji i studentski inkubatoru „Launchbox“ koji potiče razvoj studentskih poslovnih ideja te im nudi prostor i pomoć u radu.

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA NA BESPLATNU EBC*L EDUKACIJU

U okviru projekta EU - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja IPA4.1.1.1.05.01.c19 - sufinanciranog sredstvima iz pretpristupnih fondova Europske unije...

 

 

 

 

 

 

U okviru projekta EU - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja IPA4.1.1.1.05.01.c19 - sufinanciranog sredstvima iz pretpristupnih fondova Europske unije (IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala) nakon završetka prvog kruga natječaja na kojem je Komisija utvrdila da je ostalo još slobodnih mjesta za upis na EBC*L edukaciju

Veleučilište u Požegi raspisuje

N A T J E Č A J

 ZA UPIS POLAZNIKA NA BESPLATNU EBC*L EDUKACIJU

 Veleučilište u Požegi od veljače 2014. godine provodi projekt „Studentski poduzetnički inkubator: Znanjem do radnog mjesta" sufinanciran iz pretpristupnog fonda Europske Unije.

 Jedna od aktivnosti projekta je provođenje EBC*L edukacije u trajanju od 120 školskih sati, edukacija je namijenjena za 40 osoba. Edukacija će se odvijati od 25. kolovoza do kraja studenog 2014. godine u prostorijama Veleučilišta u Požegi.

 Tko se sve može prijaviti?

 • nezaposleni izvanredni studenti Veleučilišta u Požegi,
 • dugotrajno nezaposlene osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom (minimalno),
 • nezaposlene osobe s invaliditetom.

Kako do svog poslovnog plana?

EBC*L (european business competence licence) je međunarodno priznati certifikat poslovnih znanja. Predstavlja europsku potvrdu poslovnih kompetencija. Uspješni kandidati dobit će certifikat, izdan od strane Međunarodnog centra za EBC*L iZnanstvenog vijeća poslovnih kompetencija za Europu.

Edukacija se sastoji od A i B stupnja.

Stupanj A obuhvaća:

 • Modul 1: Poslovni ciljevi i pokazatelji
 • Modul 2: Računovodstvo
 • Modul 3: Obračunska kalkulacija
 • Modul 4: Poslovno zakonodavstvo i formiranje cijena.

Stupanj B obuhvaća:

 • Modul 1: Poslovni plan
 • Modul 2: Marketing i prodaja
 • Modul 3: Investicijska analiza
 • Modul 4: Financijsko planiranje.

Nakon završetka edukacije otvorit će se natječajni postupak za odabir 10 najboljih poslovnih ideja. Nakon završenog natječajnog postupka 10 polaznika sa najboljim idejama imat će mogućnost napisati svoj poslovni plan uz pomoć stručnjaka za izradu poslovnih planova.

Poslovni planovi će se prezentirati svim zainteresiranim stranama koji su spremni ulagati u inovativne poslovne pothvate.

Nezaposleni izvanredni studenti Veleučilišta u Požegi trebaju dostaviti sljedeće:

1. Potvrda o statusu izvanrednog studenta Veleučilišta u Požegi

2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao dokaz o nezaposlenosti

3. Svjedodžba o maturi/završnom ispitu (u preslici)

Dugotrajno nezaposlene osobe trebaju dostaviti sljedeće:

1. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao dokaz o nezaposlenosti

2. Svjedodžba o maturi/završnom ispitu (u preslici)

Nezaposlene osobe s invaliditetom trebaju dostaviti sljedeće:

1. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao dokaz o nezaposlenosti

2. Svjedodžba o maturi/završnom ispitu (u preslici)

3. Dokaz o invaliditetu (u preslici)

 

Uz navedeno potrebno je priložiti i:

 1. Popunjeni obrazac životopisa
 2. Motivacijsko pismo u kojem treba navesti pojašnjenje i opis razloga i motivacije pristupanju edukaciji.

 

Kako se prijaviti?

Prijava se podnosi do 18.8.2014. godine, ukoliko će se prijava slati osobno onda do 18.8.2014. do 15:00h, u slučaju slanja prijave poštom onda do kraja radnog vremena pošte.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju navedene uvjete bit će pozvani na testiranje.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od zaključenja natječaja.

 

Zamolbe slati preporučenom poštom na adresu: Veleučilište u Požegi, Vukovarska 17, HR-34000 Požega, s naznakom „Natječaj za EBC*L edukaciju” ili osobno dostaviti u Tajništvo Veleučilišta.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Kontakt osoba: Natalija Mamula, mag.oec., tel.: 034-311-451, ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Attachments:
Download this file (140630112935979.doc)Obrazac životopisa[Obrazac životopisa download]111 kB

U sklopu provedbe projekta "Studentski poduzetnički inkubator: Znanjem do radnog mjesta“ kojeg financira Europska unija, a provodi Veleučilište u Požegi zajedno sa partnerima Hrvatskom gospodarskom Komorom Požeško-slavonske županije te Regionalnom razvojnom agencijom Požeško-slavonske županije (PANORA), 02.09.2014. godine započeo je prvi dio EBC*L edukacije. Polaznici su  podijeljeni u dvije grupe po 20 osoba. Prva grupa je započela sa stupnjem A EBC*L  edukacije koja obuhvaća: Poslovne ciljeve i pokazatelje, Računovodstvo, Obračunska kalkulacija, Poslovno zakonodavstvo i formiranje cijena.


Profesori Veleučilišta u Požegi, ujedno i mentori na projektu, predstavili su se polaznicima i pružili im pomoć kroz EBC*L edukaciju te kroz pisanje poslovnih planova.


Edukacija je namijenjena izvanrednim nezaposlenim studentima Veleučilišta u Požegi, dugotrajno nezaposlenim osoba te nezaposlenim osobama s invaliditetom. Edukacijom se nastoji povećati njihova mogućnost zapošljavanja i samozapošljavanja.


EBC*L edukacija će trajati do listopada 2014. Godine i održavat će se u zgradi Veleučilišta u Požegi. Nakon završetka edukacije otvorit će se natječajni postupak za odabir 10 najboljih poslovnih ideja. Nakon završenog natječajnog postupka 10 polaznika sa najboljim idejama imat će mogućnost napisati svoj poslovni plan uz pomoć stručnjaka za izradu poslovnih planova.

 

Poslovni planovi će se prezentirati svim zainteresiranim stranama koji su spremni ulagati u inovativne poslovne pothvate.